The latest buzz.

Below you will find all the latest news from EasyFill AB. Articles are ordered by date.

February 25th 2014

Milestone for RotoShelf.

EasyFill AB and its subsidiary Enjoy Sales AB has in recent weeks received a number of orders for deliveries in the spring 2014. Total order value is approximately 1,1 million Euro.

Sales and deliveries of the orders will be made in several ways, as follows:

Sweden
Delivery of coolers with RotoShelf Multi made through our subsidiary Enjoy Sales AB.

Soft drink producers Europe; manufacturing, sales and deliveries as follows

  • Complete RotoShelf Multi (both steel parts and plastic shelves). EasyFill supplies the affected cooler producers who then installs them into the specific coolers.
  • The cooler manufacturers produces the steel parts for the RotoShelf Multi but purchase the plastic shelves EasyFill and will then assemble and install in the product portfolio.

Note that the total order value of 1,1 million Euro also includes coolers for delivery in Sweden.

Market test
When EasyFill exhibited at the fair in Munich in autumn 2013, the company presented RotoShelf Multi for a senior manager at one of the world’s largest soft drink producers. EasyFill received a follow-up the this meeting last week when we were informed that the soft drinks manufacturer will implement a market test immediately in a central European country.

CEO Comment
”After many years of hard work we are now getting orders from various customers in different countries and a market test from one of the largest producers of soft drinks and then I cannot help but feeling very proud over our achievements. I am proud that we haven’t given up regardless of many uphill’s now and then, and I am delighted that the company’s investors and shareholders has a bright future ahead.”

Håkan Sjölander
CEO
EasyFill AB (publ)

For more information contact:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

February 17th 2014

EasyFill AB (publ.) receives a prestigious order on RotoShelf Multi.

EasyFill AB has received an order for RotoShelf Multi for 60 cm wide coolers in Sweden through its subsidiary Enjoy Sales AB. Spendrups bryggerier AB launches new products and choose to invest in a cooler equipped with RotoShelf Multi.

The product launch will take place in Frigoglass cooler model CMW 375 (60cm wide) with RotoShelf Multi and Enjoy Sales AB will handle the deliveries.

The total order value is approximately SEK 2 million and for EasyFill this is a prestigious order since the commercialization of RotoShelf Multi for 60 cm wide refrigerators started in November 2013, and this is the first order of the product in a larger number in Sweden.

The coolers are manufactured by Frigoglass in their factory in Timisoara (Romania), where also the installation of RotoShelf Multi will occur.

CEO Comment:
“It is always pleasing to receive orders and to get an order from Spendrups on RotoShelf Multi in 60cm fridge feels very good. When customers ask for RotoShelf for this cooler model in Sweden, the need will obviously be the same in many other countries as well where there are even more soft drink coolers.

As mentioned earlier EasyFill has a booth at Euro Shop in Düsseldorf February 16 to 20th. We will be showcasing our complete product range, among others, we will be displaying RotoShelf Multi for several producers of coolers worldwide. One of the models we show is RotoShelf Multi for CMV375 from Frigoglass”.

Håkan Sjölander
CEO
EasyFill AB

 

For more information contact :

Håkan Sjölander
EasyFill AB (publ)
Telefon: +4670 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se
Short on Enjoy Group AB (publ)
EasyFill AB is a public company, listed in Sweden on Aktietorget stock exchange, with focus on developing and patenting products for fast and easy refilling of shelves. The company currently has a product base of three patented products that reduces the time it takes to refill and front store, and cooler shelves to a minimum.
EasyFill’s business model is to find partners who are willing to exploit our patented knowledge, design and technology through licensing arrangements on a non-exclusive basis.

December 5th 2013

EasyFill ABs (publ) företrädesemission övertecknad.

EasyFill ABs företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 18 – 29 november 2013, har övertecknats. Företrädesemissionen tillför Bolaget 11,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare 0,3 MSEK. Emissionen genomfördes för att säkerställa den fortsatta internationella lanseringen av EasyFills nya produktlinjer.

”Efter många års arbete med stora kostnader nedlagda har EasyFill färdiga produkter klara för försäljning i stora delar av världen. Bolagets kunder har tålmodigt väntat på de nyutvecklade hyllorna i plast därför är det ytterst glädjande att bolaget tillförts kapital för att vi skall kunna fullfölja våra planer med lansering av våra patenterade revolutionerande RotoShelf TM produkter, som reducerar svinnet, ökar försäljningen och minskar påfyllningstiden där marknaden är stora delar av världen” säger Håkan Sjölander, VD för EasyFill AB.

Företrädesemissionen övertecknades och omfattade 3 732 028 aktier, varav 162 040 A-aktier och 3 569 988 B-aktier. Dessutom har styrelsen idag beslutat om övertilldelning, i enlighet med tidigare kommunicerad information. Övertilldelningsutrymmet tas i anspråk med 92 430 B-aktier. Genom företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen ökar EasyFills aktiekapital med 382 504,10 kr till 4 860 937,90 kr.

De aktieägare som erhåller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att erhålla avräkningsnotor under v. 49, där tilldelat antal aktier samt betalningsinstruktioner framgår, beräknad likviddag är den 10 december.

Eyer Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till EasyFill AB i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 6, hakan.sjolander@easyfill.se, marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

eller

Torben Oskarsson, Eyer Fondkommission AB, 031-761 22 32, torben.oskarsson@eyer.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

November 20th 2013

Byte av informationsmötesplats.

Som tidigare meddelats kommer EasyFill att hålla informationsmöten på olika platser i landet inför företrädesemissionen som nu genomförs. Nu sker byte av lokal i Göteborg från Elite Park Avenue hotell till Kongresshallen Svenska mässan Göteborg.

Då Aktiespararna arrangerar stora aktiedagen på Svenska mässan i Göteborg har vi beslutat att flytta vårt informationsmöte dit. Ny lokal är Kongresshallen på Svenska mässan. Entré 8.

Vi kommer att hålla två dragningar, kl16.10 samt 18.00.  Passa på att komma förbi och prata med bolagets representanter och ställ frågor. Vi visar upp RotoShelf Multi i två kylskåp under hela dagen.

Informationsträffar

Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på företrädarna för EasyFills VD Håkan Sjölander och marknadschef Jens Nisu, som kommer att berätta om Bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen.

Träffarna kommer att hållas på följande orter:

  • Stockholm, 20 november 2013, kl 18.00, IVA, Grev Turegatan 16
  • Östersund, 21 november 2013, kl 18.00, Loxysoft AB, Armégränd 7
  • Göteborg, 25 november 2013, kl. 16.10 och kl. 18.00 – Stora Aktiedagen, lokal R26, Svenska Mässan, Entré 8, Mässans Gata 8
  • Malmö, 26 november 2013, kl 18.00, Scandic St. Jörgen, Stora Nygatan 35

Anmälan

Anmälan sker genom mail på info@eyer.se eller på telefon 031-761 22 30

Obs begränsat antal platser.


För ytterligare information kontakta:
Håkan Sjölander CEO, +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se
Jens Nisu, Marknadschef, +46 70 660 58 82, E-mail: jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

November 15th 2013

Inlandsinnovation AB tecknar i företrädesemissionen.

I den förestående företrädesemissionen i EasyFill AB (publ) har styrelsen i det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB förbundit sig att teckna sin del i emissionen: 1 319 445 sek.

Inlandsinnovation kommer att teckna för 1 319 445 sek.
Som tidigare meddelats har tre ytterligare ägare förbundit sig att deltaga i emissionen:

• Loxysoft AB kommer att teckna för 3 323 562 sek
• Inesco Holding AB kommer att teckna för 568 035 sek
• Richard Bagge (styrelseledamot i EasyFill) kommer att teckna för 309 249 sek

Av emissionslikviden om totalt 11,2 MSEK är i dagsläget 5 520 291 (49,29%) sek säkerställda genom teckningsförbindelser.

Övriga huvudägare är tillfrågade och flertalet av dem har deklarerat att man har för avsikt att medverka men att man på grund av ägarstrukturer ej kan svara Ja förrän styrelsebeslut tagits i respektive bolag.

Informationsträffar
Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på företrädarna för EasyFills VD Håkan Sjölander och marknadschef Jens Nisu, som kommer att berätta om Bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen.

Träffarna kommer att hållas på följande orter:

• Stockholm
20 november 2013, kl 18.00, IVA, Grev Turegatan 16
• Östersund
21 november 2013, kl 18.00, Loxysoft AB, Armégränd 7
• Göteborg
25 november 2013, kl. 16.10 och kl. 18.00 – Stora Aktiedagen, Svenska Mässan, Entré 8, Mässans Gata 8
• Malmö
26 november 2013, kl 18.00, Scandic St. Jörgen, Stora Nygatan 35

Anmälan
Anmälan sker genom mail på info@eyer.se eller på telefon 031-761 22 30
Obs begränsat antal platser.

VD-kommentar
”Att Inlandsinnovations AB belslutar sig för att teckna i emissionen och försvarar därmed sin ägarandel känns väldigt bra. Som framgår i ovanstående har också de bolag där min familj är delägare, Loxysoft och Inesco Holding, beslutat investera ytterligare 3,9 miljoner i EasyFill och tillsammans med Inlandsinnovation ABs insats visar vi marknaden att vår tro på våra helt egenutvecklade och patenterade RotoShelf TM -produkters framgång på världsmarknaden är orubblig säger VD i EasyFill AB Håkan Sjölander”

För ytterligare information kontakta:
Håkan Sjölander CEO, +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se
Jens Nisu, Marknadschef, +46 70 660 58 82, E-mail: jens.nisu@easyfill.se
www.easyfill.se

November 8th 2013

Kungörelse av Informationsmemorandum samt inbjudan till informationsträffar.

Styrelsen för EasyFill AB (publ) har upprättat ett Informationsmemorandum avseende stundande företrädesemission.

Informationsmemorandumet finns, från och med idag, tillgängligt på bolagets hemsida. www.easyfill.se och på www.Aktietorget.se.

Företrädesemission

Under tiden 18-29 november genomför bolaget en företrädesemission, informationsmemorandum kan läsas/ laddas ner för utskrift på www.easyfill.se eller på www.aktietorget.se alternativt beställas från EasyFill på mail Jens.nisu@easyfill.se eller på telefon 070-660 58 82.

I samband med kapitalanskaffningen bjuder EasyFill in till informationsträffar. Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på EasyFills VD Håkan Sjölander och EasyFills marknadschef Jens Nisu. Dom kommer att berätta om bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen. Vid varje informationsmöte kommer en läskedryckskyl med RotoShelf att finnas på plats. Bolaget bjuder på lättare förtäring.

Träffarna kommer att hållas på följande orter:

Stockholm, 20 november 2013, kl 18.00
IVA, Grev Turegatan 16

Östersund, 21 november 2013, kl 18.00
Loxysoft AB, Armegränd 7

Göteborg, 25 november 2013, kl. 16.10 och kl. 18.00
Stora Aktiedagen, Kongresshallen – Svenska Mässan

Malmö, 26 november 2013, kl 18.00
Scandic St. Jörgen, Stora Nygatan 35

Anmälan

Anmälan sker genom mail på info@eyer.se eller på telefon 031-761 22 30

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

 

Länk till IM:

PDFIcon