Blogg

Below you will find all the latest blogs from EasyFill AB. Articles are ordered by date.

2017-03-09

What an exhibition, what an incredible exhibition

When we went to the fair in Dusseldorf our goal was to blog daily, but as you noticed the blog has missed the last days and the question is why?

 

The simple answer is that the show has been a huge success, and not only the days are stressful. Also the evenings as well, because we go out every night and eat with some of our key customers, so there is just not time enough to write the blog.

 

Because we have such a huge success and we want to share the success with our shareholders, we have decided to publish a newsletter next week where we will tell all at the same time

 

Håkan

 

 

Vilken mässa, vilken otrolig mässa

 

När vi åkte till mässan i Düsseldorf var vårt mål att blogga dagligen men som ni som följer oss märkt har bloggen uteblivit det senaste dagarna och vän av ordning kan fråga sig varför.

 

Det enkla svaret är att vi har enorm succé på mässan och inte bara dagarna är stressiga, kvällarna är det också eftersom vi varje kväll går ut och äter med några av våra viktiga kunder, så tiden räcker inte till för att skriva blogg.

 

Eftersom vi har så stor succé och att vi vill dela succén med våra aktieägare så har vi beslutat att publicera ett nyhetsbrev nästa vecka där vi informerar alla samtidigt.

 

Håkan

 

 

 

2017-03-07

What a day, what an incredible day!

Sometimes I hate working for this company.

 

Not only are we sharing an apartment, six, seven distinguished gentlemen, instead of staying in posh 5 star hotels, but also, we have a Duracell bunny of a CEO who insists that we go running at 7AM after working nine hours in the fair and having late dinners with customers in the evening.

 

The last two mornings four of us have been running for 30 minutes and getting out of a warm bed and out into a rainy street is, by far, not my favourite thing to do, but I must admit that it helps you to clear your mind and arrive back to the fair filled with new energy.

 

This is the morning of the third day of the fair and like the headline say we had an amazing day yesterday. Some great leads and visitors from around the globe. It is also very nice to hear that our partners that show RotoShelf in their own booths are getting real interest from their customers.

 

Last night Tommy, our Nordic sales manager arrived together with Sven Erik from our reseller M&F systemer in Norway. Today two members of the company board are joining us. Tonight we are going to have a company dinner all togheter, EasyFill AB, EasyFill GmbH, EasyFill Southern Africa, EasyFill America and two of our reseller partners, D’heldt from Belgium and M&F Systemer from Norway.

 

I’m looking forward to another great day at EuroShop.

 

Jens

 

 

En sån dag, en sån otrolig dag!

 

Ibland gillar jag inte att jobba för detta företag.

 

Vi delar inte bara rum i en lägenhet, sex-sju stabila herrar. Vi har dessutom en duracellkanin till VD som absolut vill ut och springa klockan 7 på morgonen efter 9 långa timmar på mässan och sena middagar med kunder.

 

De senaste två mornarna har vi sprungit ca 30 minuter och att ge sig ut i regnet istället för att ligga och dra sig i en varm säng är inte det val jag skulle vilja göra men jag ska erkänna att det rensar hjärnan och man får med sig ny energi till en ny dag på mässan.

 

Detta är den tredje dagen på mässan och som det står i rubriken hade vi en fantastisk dag igår. Många mycket intressanta prospekt och besökare från hela världen. Det är också härligt att höra från våra partners som visar RotoShelf i sina egna montrar att deras kunder visar stort intresse för våra produkter.

 

Igår kväll anlände Tommy, vår nordiska försäljningschef tillsammans med Sven Erik från vår återförsäljare M&F systemer i Norge. Under dagen idag kommer två styrelseledamöter och ikväll har vi en gemensam middag EasyFill AB, EasyFill GmbH, EasyFill Southern Africa, EasyFill America och två av våra återförsäljare; D’heldt från Belgien och M&F Systemer från Norway.

 

Jag ser fram emot ytterligare en bra dag på EuroShop!

 

Jens

 

2017-03-06

What a day, What an incredible day

At ten o’clock yesterday morning the EuroShop trade fair in Düsseldorf opened. The world’s largest retail trade fair every third year and we at EasyFill have our own booth.

 

EasyFills booth was built by a professional stand builder but all refilling of goods wass done by ourselves. (Oliver, Nuri, Hakan, Mike and Andreas) we were five people working hard from eleven in the morning to eight in the evening on Friday.

 

On Saturday 09:00 the work continued and Jens and Steve arrived and helped out until we finished at 18.00. When we left the fair, we were incredibly pleased.

 

Sunday morning 7:00 the bell rang and I got up and run 30 minutes before breakfast.

At 10.00 the fair opened and the customers came. When the fair closed for the day a lot of responsible persons with power visited our booth.

 

The first day of the fair, a Sunday, is typically not the best day because people will fly in to Düsseldorf. Monday, Tuesday, Wednesday are the tough days and Thursday it calms down again.

 

I’ve said it before and after the first day of the trade show; I’m sure that EasyFill with our patented products will become standard in the world.

 

Looking forward to the coming days and blogging from others than me.

 

Håkan

 

********************************************************************************

 

Vilken dag, vilken otrolig dag

 

Klockan tio i går morse öppnade EuroShop mässan i Düsseldorf, världens största butiksmässa som är varje tredje år.

 

EasyFills monter byggdes upp av en proffsbyggare men all inplockningar av varor har vi själva gjort (Oliver, Nuri, Håkan, Micke och Andreas) vi var således fem personer som jobbade hårt från elva till åtta på kvällen på fredag.

 

På lördag 09.00 fortsatte arbetet och då kom Jens och Steve och hjälpte till ett arbete som slutade 18.00, när vi lämnade mässan var vi otroligt nöjda.

 

Söndag morgon 07.00 ringde klockan och jag klev upp och sprang mina 30 minuter innan frukost

 

10.00 mässan öppnade och kunderna kom, innan mässan var slut hade massor av människor med makt besökt vår monter.

 

Första dagen på mässan, en söndag, är normalt inte den bästa dagen eftersom människor då flyger in till Düsseldorf. Måndag, tisdag, onsdag är de tuffa dagarna och på torsdag lugnar det ner sig igen.

 

Jag har sagt det tidigare och efter dagens mässa är jag säker på att EasyFill med våra produkter kommer att bli standard i världen.

 

Ser fram emot kommande dagar och bloggande från andra än mig.

 

Håkan

 

2017-03-02

What a day, what an incredible day.

What a day, what an incredible day.

 

I love Pokemon, but now I’ve got a bug and go back to level 22 all the time. Today, I got a medal for the third time and congratulations to reaching level 23 in my ambitious hunt, but then level 22 starts all over again. I have now written to the support and eagerly await the answers.

 

Why do I play Pokemon?

 

Pokemon is a game that undoubtedly spans generations, in our family we talk daily about Pokemon

 

You who do not play do not know what you’re missing.

 

Simply put Pokemon works like this

Pokemon are fictitious characters that are all over the world, therefore they could be outside your home.

These fictional characters are caught by throwing balls at them and then you get points. A score that increases gradually. X number of Pokemon are captured and you climb in levels, each level becomes more and more difficult.

 

Various Pokemon gives different points.

 

When the game starts, you have a certain number of balls that are used up as you throw them, and then you need new balls and these can be acquired only in two ways, buying them for money (dull and expensive) second way is to get them from the charging stations that are available around the world. These charging stations are available on the locations culture spots or other important places and they appear in the phone so you can find them. When you’re close enough, you can spin the charging station and you get new balls and several other things you need in the game.

 

The beauty of the game is loading stations are available at the location of the important places and one can read on your phone about that particular site and why the charging station is right there.

 

My colleague in our company in Cologne, he said to me, Håkan, I thought I knew everything about Cologne but after I started playing Pokemon, I now know that my knowledge was extremely limited.

In our company in Texas in the United States, the 55-year-old manager with 1,000 employees has walked 450 km in his Pokemon hunting and has been able to reduce his belt for trousers by four holes.

 

With this post I want to say

 

Start playing Pokemon Go, learn about the culture in your,  and your neighbouring towns, chase Pokemon while on holiday abroad and learn about their culture. Play the same game that your children and grandchildren play, and in that way come closer together

 

I LOVE POKEMON

 

A little about the fair here in Madrid.

Lots of customers, Exkal our partner has a stand of several hundred square meters but what is attracting customers are our patented products.

 

Today I have had several great customer meetings, but the most amazing is Nacho, that through his own business is installing doors on refrigerated displays to save energy in Spain and Portugal.

 

Via our CEO Oliver Eischeid in Germany I got in touch with him and now he will become our agent here. The guy was nice, clever and spoke good English, and he has all the contacts you need to create success with our products for us in EasyFill.

 

Håkan

 

 

 

Vilken dag, vilken otrolig dag.

 

Jag älskar Pokemon men nu har jag fått en bugg och går tillbaka till level 22 hela tiden, senast idag fick jag för tredje gången en medalj och gratulationer till level 23 i min idoga jakt, men sedan startar level 22 igen, jag har nu skrivit brev till supporten och väntar med spänning på svar.

 

Varför spelar jag Pokemon?

 

Pokemon är ett spel som tveklöst spänner över generationer, i vår familj pratas det dagligen om Pokemon

 

Du som inte spelar vet inte vad du missar.

 

Lite enkel fungerar Pokemon så här

Pokemon är fiktiva figurer som finns i hela världen således också utanför din bostad.

Dessa fiktiva figurer fångar man genom att kasta bollar på dem och då får man poäng, en poäng som ökar succesivt.  X antal Pokemon fångas och man klättrar i nivåer, varje nivå blir svårare och svårare att klara av.

 

Olika Pokemon ger olika poäng.

 

När spelet börjar har man ett visst antal bollar som försvinner allt eftersom man kastar dem och då behövs nya bollar och dessa kan man skaffa bara på två sätt, köpa dem för pengar (trist och dyrt) andra sättet är att ladda dem på de laddnings stationer som finns runt om i världen. Dessa laddningsstationer finns på den ortens kultur eller viktiga platser och de visas i telefonen så man finner dem, när man är nog nära kan man snurra på laddstationen och så får man nya bollar och fler andra saker man behöver i spelet.

 

Det fina med spelet är att laddstationerna finns på den för den orten viktiga platser och man kan på sin telefon läsa om just den platsen och varför laddstationen finns just där.

 

Min arbetskamrat i vårt företag i Köln han sa till mig, Håkan jag trodde jag visste allt om Köln men efter att jag började spela Pokemon vet jag nu att min kunskap var ytterst begränsad.

I vårt företag i Texas i Usa har den 55 årige chefen med 1000 anställda gått 45 mil i sitt Pokemon jagande och kunnat minska sitt bälte för byxorna med fyra hål.

 

Med detta inlägg vill jag säga

 

Börja spel Pokemon, lär dig mer om kultur i din ort och dina grannorter, jaga Pokemon på semestern utomlands och lär om deras kultur. Spela samma spel som dina barn o barnbarn och på det sättet kom närmare varandra

 

JAG ÄLSKAR POKEMON

 

Lite om mässan här i Madrid.

Massor av kunder, Exkal vår samarbetspartner har en monter på flera hundra kvadratmeter men det som lockar alla är våra patenterade produkter.

 

Idag har jag haft flera fantastiska kunder men den mest fantastiska är Nacho som via eget företag installerar dörrar på kyldiskar för att spara energi i Spanien o Portugal.

 

Via vår VD Oliver Eischeid i Tyskland kom jag i kontakt men honom och nu blir han vår agent här nere. Killen var trevlig, duktig och pratade bra engelska och han har alla kontakter man behöver för att skapa succe med våra produkter för oss i EasyFill.

 

Håkan

 

2017-03-01

What a day

What a day, what an incredible day

 

The first day at the fair in Madrid has been an eventful one. I was, when I went down here, warned that it would be difficult because there are not many people who speak English, although English is compulsory in schools in Spain, but because few are using it and that all English-language television programs are being dubbed into Spanish no stimulant in use is given.

 

It all began when I were to enter the trade fair and get my ticket, despite the invitation code it took 10 minutes for a bunch of younger people (about 20 years old) and them finding someone they thought knew English before I could get into the fair.

 

Exkal, our partner, who has RotoShelf in one of their Multideck cases have around 20 people working in the booth, only one who speak English of those I talked to today. The owners of the company speak English but they have customers all the time. Of the visitors I talked to, only two spoke decent English. Exkal staff talks about and show EasyFill products to many visitors but I do not know what the customer said, because they do not speak English and can tell me.

 

Despite this, today I have met CEO of a large retail chain in Spain who spoke English and he was very interested and will visit EuroShop next week and bring some of his staff and then look at all our products we have in our stand.

 

What a day, what an incredible day, continuing

 

When I went to the fair in the morning by taxi, the trip cost 15 euros which was paid with cash money. I checked and I had after the payment 46 euros in cash and the remaining amount would be enough for lunch and a taxi back to the hotel.

 

At one o’clock on the way to lunch, I intend to take my wallet, but it was not in the bag, which gave me a little panic because I have a system where I always put it in the bag. I was nervous so I decide to take a taxi to the hotel and then the following started:

 

I stepped into the taxi and showed the address to the driver, an older man, who scratched his head and indicated with his hands that he would ask some other taxi drivers for directions. When he came back the journey began, suddenly he ran two laps in a roundabout and scratched his head… When we then went out of the roundabout he stopped and asked a man walking on the sidewalk for directions to the hotel’s address but he shook his head, and the trip went ahead without knowing the way, but eventually he stopped and went in to a hotel and got the right directions. Despite poor driving I paid 20 euros in cash.

 

The wallet was in the hotel room was so all was good. New taxi trip costing 15 euros in cash back to the fair and now I decided to go for a late lunch, but then I found out that I left the hotel without the wallet again, and the cash I had now was only 11 euros so lunch was canceled. A little unsettling to have only 11 euros and a taxi journey to the hotel would cost 15-20 euros but I thought that I must tell the owner of Exkal of the situation and borrow 10 euros from him, but when it was time to go, he had left so there were no loans to be given and the others in the booth didn’t understand English.

 

With 2% battery left in the phone and 11 euros in me pocket, I stood there and thought about the trip to the hotel, I showed the address to two taxi guys and asked if they would drive me for 11 euros. Both said no, so I put that idea away. One could now think that I should have taken a taxi to the hotel and ask the driver to wait while I ran to the room to get the wallet and go down and pay, and I thought of doing that, but I also thought – what happens if it’s not there if I somehow lost it so that idea was also put away.

 

Then I got the idea to take the airport bus to the airport and from there all hotel had shuttle buses and I finally arrived happy home to the hotel.

 

The wallet was in the room and now I can charge the phone, but I can say that being in an unknown country where few speak English, with no money in your pocket and no power in the phone is not a pleasant experience.

 

Håkan

 

***********************************************************

 

Vilken dag, vilken otrolig dag

 

Första dagen på mässan i Madrid har varit omtumlande, jag var när jag åkte ner hit förberedd på att det skulle kunna vara svårt eftersom det inte är många som pratar engelska, visserligen är engelska obligatoriskt i skolan men eftersom få använder det och att alla engelskspråkiga TV program dubbas ges ingen stimulans i användandet.

 

Det började redan när jag skulle komma in på mässan och där skulle få min biljett, trots inbjudan med kod tog det 10 minuter för ett gäng yngre människor (ca 20 år) och hämtning av någon man trodde kunde engelska innan jag kunde komma in på mässan.

 

Exkal, vår samarbetspartner som har RotoShelf i en av sina kylar, har ca 20 personer som jobbar i montern. Av dessa pratar endast en engelska av de jag pratat med idag. Ägarna av bolaget pratar engelska men de har kunder hela tiden.

 

Av de besökare jag pratat med är det endast två som pratat skaplig engelska… Exkals personal pratar EasyFill produkter med besökarna men jag vet inte vad kunden sagt eftersom dom inte pratar engelska och kan berätta för mig.

 

Trots det så har jag idag träffat VD från en stor butikskedja i Spanien som pratade engelska och han blev väldigt intresserad och kommer att komma med medarbetare till EuroShop nästa vecka och då se på alla våra produkter som vi ställer ut där.

 

Vilken dag, vilken otrolig dag, fortsättning

 

När jag åkte till mässan på morgonen med taxi så kostade resan 15 euro som betalades med kontanta pengar. Jag kollade och jag hade efter betalningen 46 euro kontant kvar och den summan oroade inte eftersom den skulle räcka till lunch och taxi till hotellet.

 

Vid ett tiden på väg till lunch så tänkte jag ta min plånbok men den fanns inte i väskan vilket gav lite panik eftersom jag har ett system var jag alltid lägger den i väskan. Att den inte fanns där föranledde mig att ta taxi till hotellet och då startade följande:
Jag klev in i taxin och visade adressen och den spansktalande äldre mannen kliade sig i huvudet och visade med händerna att han skulle fråga några andra taxiförare vilket skedde. Han kom tillbaka och färden började. Plötsligt körde han två varv i en rondell och kliade sig i huvudet. När vi sedan åkte ur rondellen så stannade han och frågade en man som gick på trottoaren om hotellets adress men han skakade på huvudet. Färden gick vidare utan kunskap men så åkte han in till ett hotell och fick rätt adress. Trots dålig färd så betalade jag 20 euro kontant.

 

På hotellrummet fanns plånboken så allt var frid o fröjd. Ny taxiresa för 15 euro kontant och nu skulle det bli en försenad lunch men då fann jag ut att jag lämnat hotellet utan plånboken igen och kontant hade jag nu endast 11 euro så lunchen ställdes in. Lite oroande att bara ha 11 euro och en taxiresa som till hotellet skulle kosta 15–20 euro men jag tänkte att jag får berätta för ägaren av Exkal som det är och låna 10 euro av honom men när det skulle göras var mannen i fråga borta så det blev inget lån och de andra i montern kunde ju inte engelska.

 

Med 2% batteri kvar i telefonen och 11 euro på fickan så stod jag där och funderade på resan till hotellet, visade adressen för två taxikillar och frågade om dom körde mig för 11 euro. Båda sa nej så jag lade ner den tanken, vän av ordning kan nu tänka att jag borde tagit en taxi till hotellet och bett dem vänta med jag hämtade plånboken och den tanken tänkte jag men jag tänkte också tänk om den inte är där utan att jag på något sätt tappat den så den iden lades ner.

 

Så kom jag på att ta flygbussen till flygplatsen och där har alla hotell busstransfer och jag kom slutligen lyckligt hem till hotellet.

 

Plånboken var på rummet och nu laddas telefonen men jag konstaterar att vara i ett okänt land där få pratar engelska utan pengar på fickan och slut på ström i mobilen är ingen trevlig upplevelse.

 

Håkan

 

2017-02-27

EasyFill in trade fairs

On Friday evening I arrived home from a sales week in eastern Europe

 

Now at Midlanda airport in Sundsvall to fly to a fair in Madrid, Spain, where we will be exhibiting together with Exkal, a big producer of Multideck cases with a turnover on 100 million Euro 2016. The fair ends on Thursday this week. This will be an exciting exhibition as it is our first time exhibiting in Spain and with Exkal that we, not so long time ago, signed an agreement with and that produces some of their cooler range tailored to fit our patented RotoShelf. On this fair I will be alone and I suppose almost all visitors are speaking Spanish.

 

On Friday I will fly from Madrid to Düsseldorf and a new trade show which starts on Sunday and ends on Thursday. The fair, EuroShop, is one of the world’s largest retail trade fairs – 3,000 exhibitors with an average of 10 people working in each booth. In five days it will come 200,000 visitors from all over the world. The fair is every three years in Dusseldorf.

 

We have invited many customers to this fair from all over the world and so many have say yes so we find out that we need a conference room so we can have individual meetings.

 

At the fair, we have our own stand with our whole range of products but we have also RotoShelf installed in four others company products in their stands so we will also have work in their stands as well.
We invest around 600,000 sek at this event, as it is a major opportunity for us.

 

Staff who work shifts in our booth

USA: EasyFill America 8 people

Germany: EasyFill GmbH 3 people

South Africa: EasyFill Southern Africa 2 people

Sweden: EasyFill AB 4 people + from the board 3 people

 

Return home on Friday 10/3

 

To be able to work like this, flying around the globe, an understanding wife is a must, I have that wife in my Ann.

 

Håkan

 

2016-12-15

Press mention in Germany

EasyFill GmbH gets a mention in the annual edition of the magazine “Lebensmittelpraxis” in Germany.

The magazine TradeBook is published once a year, highlighting the best new or remodelled supermarkets in Germany, and we are proud to get a mention in conjunction with Edeka Struve in Hamburg.

 

Find the related article in the PDF below.

 

2016-11-24

EasyFill proud sponsors of Östersund Football Club season 2016

During the annual football gala organised by the Swedish football association, the team that EasyFill have sponsored during the 2016 season, Östersund FK made a great performance on the stage.

We are proud sponsors of this team that have performed extremely well in their first season on the top tier of Swedish football, Allsvenskan.

Not only are they performing very well on the pitch, they are also great role models off the pitch, promoting strength through diversity. And what do you know – They even performed the ballet Swan Lake!!

We thank you for an amazing season and are looking forward to the next one!

Check out this clip from the football gala

/Jens

2016-11-23

RotoShelf news article in Norwegian retail industry magazine

Norwegian retail industry magazine “Dagligvaruhandelen” have a news article about EasyFills product RotoShelf in the latest issue published 22 Nov 2016.

 

The article is in norwegian but the RotoShelf gets a raving review from the store manager;

-“This is really super stuff and I can trustfully recommend this to others”.

Read the article by clicking the icon below:

PDF-icon

 

We at EasyFill are really happy with the reviews and would ike to thank the crew at M&F systemer for a really good job!

2016-10-13

More press coverage

In this weeks Fri-köpenskap, Swedish retail industry newspaper, is a feature on EasyFill.
Press coverage is always welcome and I’m really glad that it was Fri-köpenskap that made this interview.

Fri-Köpenskap is a Swedish retail industry newspaper focusing on grocery retail news. They are also hosting the annual national industry gala, Dagligvarugalan, and to be featured in this paper might show to be of importance for us.

 

Read the article (in Swedish) by clicking the link below.

Link to the article

2016-10-03

Press coverage.

Good News!
EasyFill have gotten some press coverage in Germany lately. Two independent German retail industry media has given EasyFill som attention.

 

The first magazine is called “Insider”, a media published by DLV (Deutche Ladenbau Verband), a network of  shopfitters and suppliers for the retail sector.
On their website they say;
“As the leading organisation for shopfitting companies and their partners in Germany, the dlv (Deutscher Ladenbau Verband) is a network linking all the relevant areas of shopfitting. It gathers producers, service providers, the retail sector and joint-venture partners around the table and thus sets the course for modern, professional and price-conscious shop design”.

 

They tell the story of EasyFill and how easy refilling of products is, using our RotoShelf products in a two page spread.

 

The second media is Lebensmittel Zeitung and is a weekly newspaper covering the grocery sector.
It is almost like a “real” newspapper. Plenty of indepth articles and news from the industy.
www.lebensmittelzeitung.net

 

Our MD for Germany, Oliver has done a great job getting these media to make article for EasyFill and we have actually alread gotten two business enqueries out of this attention.
In the images in the gallery you can see the articles

 

We have an exciting week a head of us – forwards and upwards!

 

2016-09-20

An expo in Brussels

So here I am, in Brussels.

 

Together with our reseller in Belgium, D’Heldt, we are showing RotoShelf at an internal supermarket expo.
D’heldt has a small booth in this Expo and they invited us to join and to display RotoShelf.

 

It is a real opportunity and strengthens our cooperation with D’Heldt and gives us a tremendous opportunity to show RotoShelf to decision makers in this world famous supermarket chain.

 

I’m looking forward to two busy days and good business despite the fact that I don’t speak, flemish, french and only a little german. It’s a good thing RotoShelf is self expanatory!

 

Wish me luck!

 

While I’m in Brussels, our product manager Mikael is in Germany on a store tour with our german colleagues. Later this week they will go to the HQ of a major multideck manufacturer to discuss business opportunities. It’s an exciting week!

 

/Jens

 

ps. This is also the first blog post on the new site. Keep looking in for further updates! ds

Close