The latest buzz.

Below you will find all the latest news from EasyFill AB. Articles are ordered by date

2019-02-28

Nyhetsbrev februari 2019

Inför varje rapport får vi ett varierande antal frågor från några av EasyFills aktieägare. Frågorna blir fler och fler och vi har därför beslutat oss svara på dem i ett nyhetsbrev som vi publicerar samtidigt som kvartalsrapporten publiceras.
I rapporten hänvisar vi sedan till nyhetsbrevet.

 

Frågor till EasyFill rapport för Q4 2018:

 

 1. Vad är status när det gäller Husky? Hur många modeller har de utvecklat för RotoShelf? Är de klara och i produktion? Har de börjat säljas till kund?

 

Tillsammans med Husky tar vi fram ett modellprogram av kylskåp skräddarsydda för RotoShelf. Ett av de kylskåp vi tar fram är en kyl som i första hand skall placeras i utgångskassorna i olika butiker och då får kylen inte vara över 160cm hög eftersom kunden inte skall känna sig instängd mellan kassorna. Kylskåp för utgångskassor tillverkas av många olika fabrikanter men ingen av dessa låga modeller har RotoShelf.

När man skall utveckla en ny kyl för marknaden så gör man en marknadsundersökning för att se om det finns behov av denna kylmodell och utifrån ovanstående kriterier har vi gjort detta och då sett att behovet av denna kylmodell finns både i USA och Europa. När kylen skall tas fram är det således viktigt att den kan säljas på så många marknader som möjligt.

Att utveckla en kyl tar tid eftersom det måste till en jigg med kylens mått, en dylik jigg kostar ca 1–2 miljoner (beroende på storlek). Innan man kan beställa en färdig jigg måste man vara säker på att kylen accepteras av marknaden och det vet man inte förrän man har en färdig produkt att placera ut på marknadstest. Det man då gör är att man tillverkar en jigg i trä där man kan tillverka ca 20st kylskåp och det är vad vi nu gjort. Av dessa 20 kommer 10st att placeras ut i USA, 2st i Sydafrika, 4st i och runt Tyskland, 4st i Norden, dessa kylskåp kommer vara klara i slutet av mars och om marknaden accepterar dem kommer jigg att beställas och leverans av fabrikstillverkade kylskåp kommer ske från senhösten 2019.

Lättare att tillverka är standardkylskåpen i bredderna 60cm och 90cm i 2 meters höjd, dessa behöver bara byggas om invändigt för att skräddarsys för RotoShelf eftersom Husky redan har jiggar för dem. Dessa kylskåp kommer att vara väldigt lika de Efficold kylskåp vi har, att Husky tar fram dem beror på att man har egna återförsäljare runt om i världen som man vill skall sälja dessa. Enligt planer kommer även dessa att lanseras under hösten 2019. För EasyFills del är det bra att det blir konkurrens mellan olika tillverkare eftersom det ökar totalmarknaden.

Alla ovanstående kylskåp är för RotoShelf och läsk/öl.

 Husky kommer också att ta fram en kyl för TurnLoader för både läsk/öl och mejeriprodukter, kylen kommer var ca 2meter hög och ca 125cm bred, processen att tar fram kylen är lika som ovan och testkylskåp kommer ut någon gång under 2019.

 

 

 1. Den andra potentiella partnern i Kina där möte skett i Slovaken men att uppföljning därefter inte skett. Har förnyad kontakt tagits och har det i så fall lett till något?

 

Efter mötet i Slovakien sommaren 2018 har vi försökt få kontakt med dem men inte fått någon återkoppling. Eftersom vi nu utvecklar med Husky som tillverkar sina kylskåp i Kina så har vi inte stressat på denna kund utan vi har bestämt att Husky skall ta den kontakten allteftersom de kylskåp de utvecklar är klara för lansering.

 

 

 1. Vad är status på Ambev? EasyFill hoppades på ett besked under slutet av 2018. Har det kommit? Om inte, vad är det som håller tillbaka besked med tanke på de fantastiska testresultat som EasyFill rapporterat om att kunden upplevt?

 

Ambev visar fantastiska försäljningssiffror när man använder kylskåp med RotoShelf och vår man i Brasilien var i höstas övertygad att stora beställningar skulle komma i början av 2019. När vi nu kontaktar vår man i Brasilien så säger han att intresset är lika stort men att det tar tid med beslut och där är vi just nu.

 

 

 1. Bira91 och Everest (Indien), som ska placera ut 6000 kylskåp med RotoShelf och ha två kylmodeller klara under Q1 2019. Finns det påskrivet avtal här, är kylskåpsmodellerna klara och har leveranser startat?

 

Inga avtal är skrivna men kontakter sker fortlöpande och ännu har inga negativa saker förutom att leveranstider skjutits framåt uppkommit. Som vanligt är det kunden som bestämmer tidsplanen och vi kan bara göra det som står i vår makt för att leverera svar på de frågor dom har.

 

 

 1. I förra rapporten skrev ni att det bekräftats att TurnLoader kommer att beviljas patent och att det kvarstår att bestämma vilka marknader patent aktivt ska sökas på. Har ni sökt patent för TurnLoader på någon marknad?

 

När man utvecklar en produkt och sedan ansöker om patent så är processen som följer:

Steg 1 = Nyhetsgranskning: finns någon liknande produkt i världen, denna genomgång beställes hos den egna patentbyrån, om dom inte finner något så ansöks om patent.

Steg 2 = patentansökan skickas in till europeiska patentverket som granskar mycket djupare än i steg 1 (den granskning vår lejda patentbyrå gjort)

Steg 3 = Europeiska patentverket informerar efter granskning om det finns några hinder för patent och om så inte är fallet har man som förtag ca två år på sig att ansöka om patent.

 

Sommaren 2018 fick vi besked att inget hinder finns för patent så nu väntar vi så länge som möjligt att ansöka om patent för under tiden från tillstånd tills vi ansöker om patent är vi skyddade via patent pending i hela världen utan kostnad: Den dagen vi ansöker om patent så måste vi välja vilka länder vi skall ha patent i och från den dagen kostar det pengar och tiden för hur länge patentet gäller minskar.

 

 

 1. Cirkle K i Polen som först testade RotoShelf och sedan även TurnLoader i kyl från Oscartielle (Arneg). Denna installation gjordes veckan efter Q3-rapporten. Vad är status där? Easyfill väntade sig finnas med i deras budgetplaner för 2019. Har det kommit någon skarp order därifrån?

 

Kunden valde att byta ut RotoShelf till TurnLoader på vårt initiativ. Detta byte skedde i november och kyldiskarna placerades på marknaden i slutet av januari 2019 så ännu har man inte hunnit utvärdera produkten. Bolaget har fått förfrågningar från andra Circle K marknader gällande både RotoShelf och TurnLoader.

 

 

 1. Exkal skulle skräddarsy en modell (minst?) för RotoShelf. En kund till Exkal skulle rulla ut kylskåp (eventuellt med RotoShelf) i 1600 butiker. 5 installationer skulle göras innan slutet av 2018. Enligt information från 18 december kommer det installeras en till två MD 1250/2 med RotoShelf i samtliga av dessa butiker. Hur har detta gått? Har utrullning inletts och finns det order på mer utrullning?

 

Butikskedjan i fråga skall bygga coffee shops i alla sina 1637 butiker i Spanien. Exkal har utvecklat en multideck skräddarsydd för RotoShelf. Vid ett möte 27/2 i Madrid med företrädare för butikskedjan bekräftade man att man kommer att placera ut en till två kyldiskar med RotoShelf i dessa coffee shops avdelningar (antalet kyldiskar per butik är beroende storlek på butiken). 250 butiker skall byggas omgående och sedan följer 500 butiker i stöten.

Denna butikskedja har tittat på hela EasyFills sortiment och inom kort kommer de att komma till vår fabrik och utvecklingsavdelning i Nizna för att diskutera andra delar EasyFill sortiment. Intresset för TurnLoader Ambient var stort vid mötet i Madrid.

 

 

 1. Q3: Test av den nyutvecklade TurnLoader Ambient (torra varor) har initierats hos ICA Maxi Sverige, Carrefour Belgien och hos två större butikskedjor i USA. Vi förväntar oss utförliga rapporter under slutet av året.

 

 1. Året är slut och i december kom en order till 10 butiker från Carrefour.

Kan ni berätta mer om hur affären med Carrefour fortlöper?

 

Se svar på denna fråga i bokslutskommunikén.

 

 1. Gällande ICA gjordes en installation av TurnLoader för kryddor på ICA MAXI i Kalmar. En uppmärksam aktieägare som passerade butiken förra veckan noterade att installationen nu är borta. Kan ni berätta något om varför den tagits bort och hur den installationen fallit ut?

 

Vår säljare till denna butik kommer att ha ett möte med butiken under vecka 11 och före det vet jag inte vad som skett. Det enda jag kan hänvisa till är vad ICA i Bräcke säger i denna rapport.

 

 1. De två större butikskedjorna i USA. Vad säger rapporterna därifrån?

 

EasyFill America har ännu inte placerat ut några TurnLoader Ambient på marknaden.

 

 

 1. Aaron Bennet har rapporterat om potentiella affärer med flera kedjor, HEB, Wegmans, Wal-Mart, Dominos Pizza m.fl. Uppdatering kring dessa vore förstås intressant, men specifikt gällande Wal-Mart Mexiko där Aaron i Q2 rapporterade om installationer i 8 (av totalt 15) butiker vid oktober 2018 som skulle ha TopShelf och TurnLoader i Multideck. Går det att säga mer om specifikt Wal-Mart Mexiko? Rullar de ut i fler affärer?

 

Ingen större utrullning har skett ännu, budgeten från Marco Company helåret 2019 är på 18 miljoner sek, när jag frågade vår man i USA för någon vecka sedan så säger han att inget är förändrat men att det inte visar sig under Q1. (viktigt att veta att i EasyFills budget är inte EasyFill America med i några siffror)

 

 

 1. KMW ska bygga om minst en butik i veckan för en av Tysklands största butikskedjor med start i Q1 och 3 TurnLoader MD 1250/450 per butik enligt plan. Har detta kommit igång ännu?

 

Projektet har inte startat ännu men det är på gång.

 

 

 1. Går det att säga något om EDEKA? 2017 skrevs centralt avtal där EasyFill godkändes som leverantör till hela kedjan. Har detta resulterat i några betydande försäljningar till EDEKA-butiker?

 

Fortlöpande installationer sker till olika EDEKA butiker runt om i Tyskland.

 

 

 1. Ur Q3: USA, 2 MUSD med 100 % close prediction. Vad innebär 100 % close prediction? Har någon affär stängts ännu? Om inte, vad är det som stoppar affärerna?

 

Se svar under punkt 9.

 

 

 1. Klimasan och Frigoglass säljer löpande kylskåp med RotoShelf. Sist hade deras försäljning ökat 20 %. Hur ser det ut i denna rapport (jämfört helår 2017 och helår 2018 och/eller kvartal för kvartal)? Och kan ni säga något om hur 2019 startat jämfört med tidigare år?

 

Båda dessa bolag köper löpande med en liten ökning hela tiden.

 

 

 1. Har Efficold börjat sälja kylskåp med RotoShelf i större skala? Och hur ser det ut relativt Klimasan och Frigoglass? Tar Efficold marknadsandelar?

 

Efficold är en fabrikant utan egen nämnvärd försäljningsorganisation och det innebär att den försäljning dom har säljs via EasyFills organisation, några större mängder har vi inte sålt än så länge men de kunder som köper är väldigt nöjda. Vi har sålt några hundra stycken i USA, Tyskland och Sverige och vi ökar hela tiden antal sålda. I USA och Tyskland kan vi sälja hur mycket vi vill men i Sverige är Frigoglass en viktig leverantör till Enjoy Sales så vi bearbetar inte marknaden aktivt med Efficold kylskåp men om en kund kommer till oss och vill köpa kylskåp från Efficold så säljer vi till dem.

 

 

 1. True, Metalfrio (ska lansera modell i USA under Q1) och Everest (Bira 91 affären) nämns i Q3-rapporten som tre tillverkare som är på gång att ta in RotoShelf i sina kylskåp? Har någon av dessa kommit vidare i detta arbete?

 

Alla tre jobbas det på men ännu har ingen börjat lansera detta men diskussionerna fortlöper enligt plan.

 

 

 1. Ur Q3- rapporten: I dagsläget jobbar vi med aktivt följande leverantörer av Multideck: Carrier, Arneg, Wica, KMW, Viessmann, Hauser och AHT. Ökar försäljningen till dessa leverantörer? Har detta lett till att de utvecklar kylar för RotoShelf/TurnLoader?

 

Alla dessa jobbar vi med fortlöpande.

 

 

 1. Proso, Aypas, Costan, Epta, Concord, PastorFrigo, Oscartielle, Hussman, HillPhoenix samt några ytterligare har ni gjort provleveranser till enligt Q3-rapporten. Har något av detta lett till att de utvecklar kylar för RotoShelf/TurnLoader?

 

Ingen av dessa jobbar med att skräddarsy kyldiskar för EasyFills produkter just nu.                                                                            

 

 

 1. EasyFills hemsida skulle uppdateras och delas upp till en produktsida och en sida för finansiell information? Förhoppningen var att detta skulle ske innan årsskiftet. Har det uppstått problem, eller vad är status kring hemsidorna?

 

Grunden till en ny hemsida med produktfokus och en ny corporate site är klara och det som återstår att göra är att fylla produktsidan med material. När detta är gjort kommer båda sidorna att lanseras samtidigt.

 

 

 1. Från Q3-rapporten angående samarbete med två tillverkare av kyldiskar för skräddarsydda kyldiskar för RotoShelf och TurnLoader (varav den ena är Exkal): Den andra tillverkande parten är en tysk tillverkare av kyldiskar som Bolaget har flerårigt samarbete med. Vad är status på det samarbetet? Har de skräddarsytt någon kyldisk ännu och har de börjat sälja i så fall?

 

Ja, se svar i bokslutskommunikén i VD-ordet under rubriken RotoShelf och TurnLoader.

 

 

 1. En av bolagets största partners hade enligt Q3 placerat ut 100 enheter med RotoShelf varav 60 stycken under oktober och december. Har utvecklingen fortsatt i positiv trend under december till februari? Dvs ökar deras leveranser av EasyFills produkter? Vika marknader (länder) går bäst för dem?

 

Ja, det rullar på hela tiden och nya marknader bearbetas fortlöpande

 

 

 1. Vad var det som gjorde att det inte blev någon affär med Microsoft?

 

Enligt Marco Company jobbar man fortfarande med detta.

 

 

 1. Vad har hänt med ordern på Topslider i Norge som Ebeco hade med sig in i samarbetet?

 

Produkten visade sig att inte gå igenom våra interna tester vad gäller användande samtidigt som den blev dubbelt så dyr per hylla som med våra standardhyllor och då har vi beslutat lägga den på is för att inte förstöra vår marknad med en för dyr produkt.

 

 

 1. Vad hände med ordern om 600 stycken enheter plus 4 400 enheter som offererades till en stor butikskedja i USA? Enligt Aaron Bennets information från Q2 sköts detta upp till 2019 och tillsammans med andra affärer till samma kedja var potentiellt utrullningsbeslut i planerat till Q1 2019. Har ni fått något besked där ännu, eller hur är status?

 

Inget besked ännu men man jobbar på detta.

 

 

 1. EF America, hade som mål att få till större utrullning/affär under innan slutet av Q1 2019. Detta har snart passerats. Står målet fast, eller har det justerats?

 

Se svar under punkt 9.

 

 

 1. Hur ser den legala strukturen ut för Easyfill America? Enligt bolgsbeskrivningen vid köpet av Ebeco äger Easyfill AB ett bolag vid namn Easyfill Holding LLC till 100 % som i sin tur äger 50 % av Easyfill AMerica LLC. Men, i årsredovisning 2017 står det att Easyfill AB äger 50 % av Easyfill Holdings USA Inc. Vad innebär detta? Äger Easyfill AB 50 % av ett Holdingbolag som i sin tur äger 50 % av Easyfill America, eller hur ser det egentligen ut. Skulle detta kunna klargöras?

 

Tyvärr är det fel beskrivning i Årsredovisning 2017. Easyfill AB äger 100% av Easyfill Holdings USA Inc som i tur äger 50% av Easyfill America LLC . Varken vi eller revisorerna noterade detta.

 

 

 1. I Sverige har Rotoshelf funnits i flera år och tycks närmast vara branschstandard. Det går knappt att gå in i en svensk butik idag utan att se ett kylskåp med RotoShelf. En av slutkunderna som uppenbarligen köpt lösningen med roterbara hyllor är Coca Cola i Sverige. Nästan alla Coca Colas kylskåp man ser idag har RotoShelf och är levererade av Frigoglass. Frigoglass och Coca Cola är internationella aktörer. Om lösningen är så bra att Coca Cola Sverige vill ha den fullt ut (de köper knappast en lösning utan att ha gjort noggranna investeringskalkyler), hur kommer det sig då att inte Coca Cola i flera länder också redan nu köper RotoShelf i stor skala? Coca Cola i exempelvis Holland, Norge, Belgien, Portugal, Island m.fl. i princip alla europeiska länder är också högkostnadsländer som borde kunna göra liknande besparingar som Coca Cola i Sverige. Dessutom tillhör Coca Cola i Sverige Coca Cola Européen Partners. Hur kommer det sig att inte fler länder tagit till sig lösningen? Särskilt med tanke på det där Linkedin-inlägget som diskuterats i tidigare rapport. Finns det fortfarande tveksamheter i andra länder huruvida lösningen fungerar?

 

Detta är en fråga som vi själva ställer oss och ett enkelt svar kan vara informationsflöden och att nå fram till rätt beslutsfattare är svårt. Eftersom vi själva inte säljer direkt till Coca cola eller andra varumärken är vi beroende av att OEM tillverkarna av kylskåp gör säljjobbet och så har inte varit fallet i den utsträckning som vi hoppas och trott.

Vi har därför sedan en tid tillbaka en arbetsgrupp som uteslutande bearbetar varumärken för att få dem informerade och ge en förståelse för kundnyttan av EasyFills produkter.

Man ska också ta med sig att respektive marknad själva bestämmer om det sortiment av kylskåp som man ska erbjuda sina kunder vilket i vissa fall gjort att de kylskåp som är populära i Skandinavien, som vi anpassat RotoShelf till, helt enkelt inte finns tillgängliga.

 

 

 1. Med rådande kunskap om orderstock och förväntad omsättning ställt mot kostnader, avskrivningar, ränta på lån osv. Förväntar sig EasyFills ledning att man 2019 kommer uppnå blå siffror under någon av kvartalsrapporterna, samt helåret?

 

Jag tar texten som vår CFO James Garys skrivit i budgeten

Budgeten för 2019 som baserats på försäljningsprognoserna från respektive företag visar positivt resultat före avskrivningar av goodwill och positiv tillväxt.

Observera att denna budget har utarbetats konservativt och omfattar inte några genombrottshändelser som diskuteras.

Dessutom är royaltyintäkter från USA på endast 2MSEK upptagna i koncernbudgeten, noteras skall att i den budget vi fått från EasyFill America är det väsentligt större royaltyintäkter som anges men vis av erfarenhet väljer vi att inte ta med dessa siffror.

 

  

 

För ytterligare information kontakta:

VD: Håkan Sjölander hakan.sjolander@easyfill.se

Marknadschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se

Ekonomichef: James Gray james.gray@easyfill.se

 

 

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Kort om EasyFill EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stock Market.

 

2018-12-20

Allmän information EasyFill december 2018

EasyFill AB (publ) tackar för 2018 och önskar kunder, vänner och aktieägare en God Jul och ett Gott nytt år 2019.

 

Det händer mycket i EasyFill just nu och som insatt vet så har vi just släppt Q3 rapporten men trots det så har vi mycket att informera om just nu.

 

Länk till Q3 rapport

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=48109

 

I ett pressmeddelande den 10/12 2018 informerade bolaget att vi fått en order till 10st Carrefourbutiker för leverans i januari 2019.

 

Länk till Pressmeddelande Carrefour order

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=48262

 

Förutom löpande kunder jobbar EasyFill just nu med flera spännande projekt som om allt går bra kan bli affärer. Observera att det just nu är förhandlingar och inte ordrar.
Detta gäller Exkal, KMW och Bira 91 som vi skriver om nedan.

 

 

Exkal
En av Europas större tillverkare av Multidec
k

 

Exkal från Pamplona i Spaniens är idag en av Europas snabbast växande tillverkare av kylskåp för Multideck. Under hösten 2018 har Exkal tagit fram en helt ny kylmodell skräddarsydd för RotoShelf att man tagit fram den är på en förfrågan från en stor spansk butikskedja och det antal man fått förfrågan om att leverera 2019/2020 är till 1600 butiker. Samtliga med en till två RotoShelf MD 1250/2 i samtliga butiker.

 

Att utveckla en ny MultiDeck är förenat med stora kostnader och Exkal hade inte tagit den stora investeringen utan att man förväntar sig att det blir affärer. Observera att om denna order blir verklighet sker leveranser fortlöpande under hela året.

 

Den 21 januari 2019 är det ett möte på Exkals fabrik i Pamplona där utveckling av ytterligare en kylmodell skall tas fram men denna gång är kylen skräddarsydd för TurnLoader.

 

Länk till Exkals hemsida, ännu finns inte EasyFills produkter på sidan men det kommer.

https://www.exkalsa.es/en/

 

 

KMW

Tysk tillverkare av MultiDeck

 

KMW är en tysk tillverkare av Multideck, under 2017 och 2018 har samarbetet med KMW ökats succesivt och flera installationer med RotoShelf i MultiDeck från KMW har levererats under året.

 

KMW har under senhösten 2018 testat TurnLoader i MultiDeck på marknaden och fått bra resultat och man har nu skickat två av sina MultiDeck till EasyFills utvecklingsavdelning i Nizna för att kylskåpen skall skräddarsys tillsammans med TurnLoader.

 

KMW har informerat EasyFill GmbH att man kommer att bygga om minst en butik i veckan för en av Tysklands större butikskedjor i ett nytt butikskoncept med start under senare delen av Q1 2019.

 

Det nya konceptet med kyl från KMW kommer installeras i ca 60–70 butiker 2019 och planen är att det skall installeras 3st TurnLoader MD 1250/450 i varje MultiDeck.

 

Länk till KMWs hemsida

https://www.kmw-limburg.com/ueber-kmw/

 

 

Tillverkare av drickakylskåp

 

Husky utvecklar just nu tre kylmodeller skräddarsydda för RotoShelf. Dessa kommer att lanseras under våren 2019 i hela världen.

 

Metalfrio kommer Q1 lansera deras först läskedryckskyl med RotoShelf i USA.

 

Efficold kommer under Q1 med ytterligare en kylmodell skräddarsydd för RotoShelf.

 

Klimasan utvecklar en skräddarsydd kyl för RotoShelf.

 

Everest utvecklar två kylmodeller för RotoShelf för Bira 91 (se nedan)

 

Förhandling sker just nu med ytterligare en stor tillverkare av kylskåp för öl/läskedryck

 

Inför 2019 har vi ordrar på plasthyllor till läskedryckskylskåp från Frigoglass/Klimasan/Efficold o.s.v. till väsentligt större värden av vad vi haft något år tidigare.

 

Det som hänt under senaste året är att EasyFills RotoShelf nu finns hos så många tillverkare av kylskåp så de som inte har RotoShelf tappar marknadsandelar så nya förfrågningar om samarbete kommer fortlöpande.

 

 

Öl/läsktillverkare

 

Bira 91 (Indien)

Bira 91 har under de senaste tre åren placerat ut 90 000 kylskåp i sin del av världen. Bira 91s ägare säger att man 2019 skall placera ut 6000 kylskåp med RotoShelf och EasyFill/Everest och Bira 91 har som målsättning att under Q1 att ha två kylmodeller klara. Plasthyllorna tillverkas av EasyFill och stålramen på licens hos Everest, med fem hyllor i varje kyl samt x % i licensintäkt på tillverkad ram ger ett bra ordervärde med väldigt god lönsamhet.

 

Enligt Bira 91 är detta bara början på de antal man läskedryckskylskåp man tänker sätta ut på marknaden kommande år. Ägaren av företaget berättade att han beräknade att återbetalningstiden på investeringen på RotoShelf är ca sex månader genom ökad försäljning. Bira 91 har under året hat fem kylskåp på test i Indien så de siffror han säger är inte gissningar utan framtagna från fakta.

 

Observera att någon order till Bira 91 ej erhållits men att förhandlingar enligt ovanstående information sker just nu. Om förhandlingarna går i lås kommer löpande leveranser kommer kunna ske tidigast under första delen av Q2 2019 och pågå under hela 2019.

 

Ambev Brasilien

 

Här fortsätter förhandlingarna.

 

Läs om Ambev i vårt nyhetsbrev som vi publicerade 29/10

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=47368&publisher=370

 

 

Enjoy Sales tecknar centralt avtal med ICA

 

Enjoy Sales AB (100% ägt dotterbolag till EasyFill) har under hösten jobbat mot ICA Sverige centralt för att få presentera delar av bolagets läskedryckskylskåp på ICAs webbportal.

 

Torsdagen den 13 december var det klart och samtliga Sveriges ICA handlare kan nu beställa kylskåp med färdigförhandlade priser direkt på Icas egen portal. Som en liten kuriosa kan nämnas att lanseringen skedde kring lunchtid och redan efter en timme hade den första order kommit in till Enjoys orderkontor i Bräcke.

 

Som vi meddelat tidigare har Enjoy 2018 haft ett väldigt bra försäljningsår med en tillväxt på ca 15% vilket är väldigt bra eftersom försäljningen 2017 också var bra så att öka med 15% är väldigt stimulerande.

 

Inför 2019 finns klara tecken som visar på ungefär samma tillväxt men då från 2018 års siffror.

 

ICA Supermarket i Bräcke installerade hösten 2017 i hela sin mejeriavdelning EasyFills RotoShelf och Malin Petersson som är chef i butiken (tillsammans med sin man Stefan) har berättat att svinnet på mejerivaror har minskat med mer än 30% samtidigt som försäljningen ökar och svinnet och påfyllningstid minskar markant. Man satte också in tre sektioner av SwingOut Ambient för sin kryddavdelning samt fem sektioner för torra varor, även i dessa sektioner berättar Malin att försäljningen ökar samtidigt som svinnet och påfyllningstiden minskar.

 

Man skall nu bygga om butiken och bland annat kommer man att installera ytterligare 12st sektioner för torra varor men denna gång kommer att installera EasyFills senaste produkt TurnLoader Ambient.

 

Malin och Stefan tvekade inte en sekund att ta denna investering eftersom man vet hur mycket effektivare hanteringen i butiken blir. Malin säger att EasyFills RotoShelf och TurnLoader är dyrare i inköp men att minskat svinn, ökad försäljning samt snabbare påfyllning snabbt betalar tillbaka den högre inköpssumman och sedan blir den tidigare förlusten nu kvar som vinst i företaget.

 

Som företagare i Bräcke kommun blir jag stolt när Malin berättar att deras butik vecka efter vecka har största % ökningen på omsättning i Jämtland och man ligger stadigt på ca 26 plats i landet, både Malin och jag är övertygade om att EasyFills effektiva hantering av varor är en del i framgången.

 

Om du jobbar i butik eller äger en butik oavsett vilken butikskedja du tillhör om du passerar Bräcke så passera inte utan stanna till gå in På Ica Supermarket och titta på EasyFills effektiva hantering av varor, passa också på och hälsa på Malin och Stefan och hör vad dom tycker.

 

 

WallTrailer släpvagnar

 

Den 31/10 informerade vi marknaden om att vårt till 100% ägda dotterbolag Ebeco i Slovakien erhållit en order på vår släpvagn WallTrailer då till ett ordervärde på 20 miljoner, nu har ordervärdet ökat till 24 miljoner.

 

Läs mer om ordern på nedanstående länk

 

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=47404

 

Bild på en av de första leveranserna finns här:

 

https://www.facebook.com/EasyfillAB/posts/593919874372994

 

 

Passar på tillfället att berätta varför jag har så stark tro på att EasyFills produkter med påfyllning bakifrån har alla förutsättningar att bli standard i världen.

 

Våra företag:

 

EasyFill GmbH: Tyskland som jobbar på de Tysktalande länderna.

EasyFill Southern Africa:  Joint Venture företag 50% ägt med Clever Store Shelves Cape Town Sydafrika

EasyFill America: Joint venture företag 50% ägt tillsammans med Marco Company Fort Worth Texas, jobbar i Nord- och Sydamerika, samt Mexico

Ebeco SRO: vår fabrik som ligger I Nizna I Slovakien

 

Utöver detta har vi återförsäljare spridda i världen där en av dem är HL Display med 100 säljare som gör i snitt tre kundbesök per dag på de marknader de jobbar på. Från 1 december har vi en dedikerad säljare på kontoret i Sollentuna som bara jobbar med HL:s säljorganisation.

 

Varför använda en kyldisk eller en läskedryckskyl med RotoShelf eller TurnLoader?

 

FIFO (först in – Först Ut)-fyllning minskar matsvinn som orsakas av datum som går ut på produkten innan den säljs.

Snabbare påfyllningstid; siffror visar 70% snabbare jämförelse med en standardkylare/MultiDeck.

15–20% försäljningsökning eftersom hyllan alltid är frontad. (FiFo =First in First out)

Mindre energiförbrukning eftersom dörren är öppen en kortare tid vid påfyllning. (fyller alltid bakifrån)

ROI (Avkastning på investeringar) beroende på produkt- och kylmodell, 5–10 månader.

FIFO garanterar att produkten som placeras på hyllan först alltid ligger närmast konsumenten och kommer att säljas först.

 

Som jag skriver ovan säljer vi smarta hyllösningar och vi har inte någon egen tillverkning av glasdörrkylare eller MultiDeck så det betyder att våra kunder fortsätter att köpa utrustning från det företag man köper från idag och vi arbetar med nästan alla tillverkare av sådan utrustning.

 

Nedan följer några videopresentationer och som du kan se är de alla med dryck och anledningen till det är att vi inte har gjort några videoklipp på TurnLoader än med olika typer av livsmedelsprodukter, men det kommer att komma, men du kan se den i Power Point-presentationen.

 

TurnLoader är en ny produkt lanserad i april i år och på hyllan kan i princip alla typer av produkter placeras.

 

 

Presentationsfilmer

 

TurnLoader Ambient (hyllor för torra varor i butik)

https://www.youtube.com/watch?v=9fcI1HlSwXo

 

TurnLoader Multideck

https://youtu.be/MMJRVdn5_lk

 

ColdFront med TurnLoader

https://youtu.be/S5le2ejeMmk

 

RotoShelf MaxLoad (kylskåp för öl/läsk)

https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs

 

Titta även på filmen nedan och förstå hur EasyFills hyllor kan förändra världen (i alla fall en liten del av den)

 

Healthier planet

https://youtu.be/PcrqNye7pbk

 

EasyFill företags/produktpresentation:
https://www.easyfill.se/wp-content/uploads/2018/12/EasyFill-AB-publ.-company-presentation-2018.pdf

 

 

Julgåva till våra anställda, aktieägare och kunder

Som de flesta av er känner till var det i år Dr Denis Mukwege som fick fredspriset, efter att priset under flera år känns delats ut till fel personer/organisationer känns årets beslut vara väl genomtänkt.

Jag stjäl ett inlägg av min systerdotter Matilda Hagström som på Facebook efter att Dr Denis Mukwege erhållit fredspriset.

 

”Jaaa, vad kan man säga? Hjärtat svämmar nästan över av glädje, stolthet och hopp ikväll. Jag tror faktiskt att det finns hopp för den här världen och att det väntar en ljusare framtid för Kongos kvinnor och därmed för Kongo!

En verkligt god kraft som under många år kämpat för att det en dag ska bli verklighet har vi fått hylla ikväll; årets ena mottagare av Nobels fredspris, Denis Mukwege. Även bakom den här mannen står en fantastisk kvinna; Madame Madeleine, och till slut blev det faktiskt också tid för ett kärt återseende med mycket glädje, skratt och värme!

Min syster med familj (således också min systerdotter Matilda) har under många år jobbat tillsammans med Dr Denis Mukwege på Panzi-sjukhuset i Kongo. Jag är stolt att vi aktieägare och personal på EasyFill istället för att ge bort något som alla redan har få skänka en gåva till de kvinnor som utsatts för oerhörda övergrepp i Kongo, jag är stolt att ge den här gåvan och utan era insatser hade det varit omöjligt. Summan vi tillsammans skänker är 1000 Euro och jag vet att varje krona kommer att användas på absolut bästa sätt.

Läs mer om Dr Denis Mukwege på nedanstående länk (där finns lite om min syster och svåger också)

https://www.dagen.se/dokument/inget-pris-i-varlden-forandrar-mukwege-1.1230354

 

Lev väl!

HÅKAN

2018-11-30

EasyFill AB erhåller konvertibelt lån från Inlandsinnovation AB.

Inlandsinnovation AB som äger ca 13% av EasyFill AB har beslutat lämna ett konvertibelt lån till EasyFill AB.

 

Inlandsinnovation har efter förfrågan från EasyFill AB beslutat ge ett konvertibelt lån till bolaget på 4,5 miljoner kronor.

 

 • Konvertibelt lån: 4,5 miljoner
 • Konverteringskurs: 5 kronor
 • Löptid: 3 år
 • Årlig ränta: 3%
 • Säkerhet: Lånet är efterställt

 

Konvertiblerna kommer inte registreras hos Euroclear AB men är fritt överlåtbara.

 

Konvertering

Innehavare av skuldebrev äger rätt att från och med 2018-11-29 till och med 2021-11-28 närhelst man så önskar påkalla konvertering av hela sitt lånebelopp mot nya B-aktier i Bolaget med nuvarande kvotvärde 0,10 SEK per aktie.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

 

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

 

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight stock market.

2018-10-31

EasyFill AB (publ.) Information om större order av släpvagnar.

EasyFill AB erhöll vid samgåendet med Ebeco SRO i Slovakien förutom en fabrik och utvecklingsavdelning för bolagets patenterade produkter TurnLoader och RotoShelf, också utveckling/tillverkning samt försäljning av släpvagnar för personbilar.

 

Efter långtgående förhandlingar erhöll Ebeco i Slovakien (till 100% ägt av EasyFill AB) tisdagen den 30 oktober en order på bolagets specialsläpvagn WallTrailer till ett ordervärde av ca 20 miljoner sek (1 950 000 Euro). Ordern säkerställer tillverkning i fabriken i Slovakien under normal lågsäsong och har tagits till marknadsmässiga villkor.

 

Ordern avser den av Ebeco egenutvecklade bilsläpvagnen WallTrailer som med lätthet kan vinschas upp och då minimera platsbehovet i exempelvis garaget vilket gör WallTrailer till den perfekta släpvagnen för människor där plats för en traditionell släpvagn är begränsad.

 

Produktion startar omgående och leverans skall ske under perioden 1 december 2018 och beräknas vara avslutad 31 juli 2019. Köpare är Pongratz, en österrikisk producent av släpvagnar som i sin tur erhållit order av en stor internationell butikskedja. Noterbart är att de tre parterna ser denna order som start på ett långtgående samarbete.

 

Information om Pongratz:

https://www.pongratztrailers.eu/company/about-pongratz/

 

WallTrailer:

 

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill AB (Publ)
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

 

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

 

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight stock market.

 

Denna information är sådan information som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018.

2018-10-31

Information från NACS mässan i Las Vegas USA 8 - 10 oktober 2018

NACS Mässan

NACS är en av USA:s största butiksmässor och den flyttar mellan olika städer varje år, detta år var den i Las Vegas.

 

Mässan är gigantiskt stor och det finns allt ifrån montrar med pizzaugnar till fullstora tvättanläggningar för lastbilar. (ja dom har stora långtradare i montern). Massor av jättemontrar där utställarna lagt miljoner på monter och personal vilket är trevligt men det jag tycker är ytterst märkligt är mässans öppettider.

 

Mässan pågår således i tre dagar. Dag ett och två öppnar mässan klockan 11.30 och stänger 17.30, dag tre öppnar mässan klockan 09,30 och stänger 13.30. Så är det varje år oavsett vilken stad mässan arrangeras i.

 

Som framgår ovan investerar företag enorma mängder miljoner på mässan i form av monter och personal men mässan är bara öppen totalt 20 timmar, dock skall påpekas att under de två första dagarna är besökare antalet i montrarna väldigt stort samt att biljetten för att komma in per dag kostar ca 2000 sek så redan med biljettpriset har man sorterat bort de besökare som bara kommer till mässan för att titta. Naturligtvis delar de flesta utställande företag ut fribiljetter till de man vill skall komma till montern.

 

Vår monter kostade, inklusive personal/resor/hotell, ca 800 000 sek och vi var ca 15 personer som jobbade varje dag. På de tjugo timmarna mässan var öppen skannade vi ca 400 besökare varav 70% var intresserade av EasyFills produkter. De besökare som skannades var de viktigaste och de vi ansåg kunde ge oss affärer, således skannade vi inte alla besökare i vår monter.

 

De EasyFill produkter vi visade var tre läskedryckskylskåp MaxLoad 700, ett MaxLoad 900 samt två stycken TurnLoader Ambient 900 samtliga med våra senaste hyllösningar. Läskedryckskylskåpen är tillverkade av Efficold i Spanien och är skräddarsydda för EasyFills patenterade RotoShelf.

 

Intresset för våra produkter var väldigt stort och flera (observera flera) höga chefer i beslutsfattande position från företag i hela världen kom till vår monter för att se de senaste EasyFill produkterna.

 

Några exempel på besökare

 

Snabbmatskedja med verksamhet i hela världen.

Från Atlanta i USA kom högsta chefen för all försäljning av läsk till en världsomfattande snabbmatskedja (2016 sålde vi ca 2000 kylskåp med RotoShelf för utplacering i Storbritannien till denna snabbmatskedja). När jag sa detta påpekade vederbörande att dessa kylskåp var till en konkurrerande läskedryckstillverkare från USA men att Atlanta företaget hade nu tagit över och kunde då konstatera att försäljningsökningen och påfyllningstiden var väldigt bra utifrån de siffror de fått från personalen i butikerna i Storbritannien. Mannen i fråga informerade mig att man hade långtgående planer tillsammans med en kylskåpstillverkare från Grekland med en lansering av kylskåp med RotoShelf för snabbmatskedjan. Eftersom jag stod i en monter med andra åskådare/lyssnare frågade jag inte om marknader och antal men jag kommer att kontakta vederbörande inom närmaste tiden.

 

Brasilien

Till världens största bryggerikoncern med huvudkontor i Belgien*, men med verksamhet i stora delar av världen har EasyFill America levererat fem stycken MaxLoad 900 RotoShelf kylskåp för test för ca sex veckor sedan till bryggerikoncernens verksamhet i Brasilien.

 

Bryggerikoncernen hade 2017 28% av all försäljning av öl i världen enligt Euromonitor International*.

 

*Källa: Euromonitor International är världens ledande oberoende leverantör av strategiska marknadsundersökningar. Bolaget skapar data och analys på tusentals produkter och tjänster runt om i världen.

 

Till mässan hade bryggerijätten bjudit in cheferna från de största kunderna i Brasilien vilket var ca 100 personer samtidigt som en handfull egna chefer också var med. Man hade delat upp sig i två grupper och man bokade tid i vår monter för båda grupperna, besökarna hade mottagare på sig med hörsnäckor och vår Roger Nader, Managing Director EasyFill America/Brasilien presenterade EasyFills samtliga produkter på portugisiska.

 

Innevånarantal i Brasilien är ca 210 miljoner vilket innebär att marknaden är gigantisk.

I de fem kylskåpen med RotoShelf har produkterna som sålts varit öl i glasflaskor och de fem kylskåpen har varit placerade i fem olika butiker.
Följande information erhöll vi från deras försäljningschef i denna division:

 • Försäljningsökningen i snitt på de fem kylskåpen är 51%.
 • RotoShelf kylskåpen har 50% mer kapacitet på samma golvyta (det beror på att man i våra skräddarsydda kylskåp från Efficold kunnat ta bort ljusskylten och fått in en extra hylla samt att kylen är av senaste moderna snitt, om det tidigare stått en gammal kyl på samma plats kan siffrorna bli på detta sätt)
 • 20 % fler varumärken/flaskor presenteras i kylen (en extra hylla).
 • Alltid flaskor som är frontade mot glasdörren (hyllor som lutar 8 grader framåt mot dörren, när kunden tar en flaska glider nästa flaska fram mot glasdörren)
 • Påfyllningstiden har minskat med 25% trots att det är dubbelt så mycket produkter i kylen (större kyl på samma yta samt att hela inredningen snurras och fylls på bakifrån)
 • FIFO: Först in = först ut (den produkt som ställs på hyllan säljs först).

 

Hur kan siffrorna bli som i ovanstående?

 

MaxLoad kylskåpen från Efficold med RotoShelf är framtagna för att maximera försäljning och minska påfyllningstid samtidigt som kunden snabbt och enkelt skall kunna välja produkt.

 

Att jämföra försäljningsökning mellan olika länder och produkter är inte rättvist och själva har vi aldrig fått fram 51% ökning med RotoShelf men det beror på att vi mätt i Europa i normala butiker där försäljningstrycket på köp av öl förmodligen inte är lika stor som i de butiker dessa kylskåp placerats i. Våra egna siffror visar på försäljningsökning på 15–30 % men även det är fantastisk försäljningsökning.

 

Om försäljningsökningen är 15% med normalförsäljning på öl/läsk så visar våra beräkningar att investeringen är återbetald på mindre tid än ett år i en normal butik. I Brasilien är således investeringen betald på några månader.

 

Bryggerikoncernen i fråga placerar ut enorma mängder kylskåp årligen runt om i världen och för att nämna något så placerar man i Brasilien ut 50 000 läskedryckskylskåp årligen enbart för världens näst störst tillverkare av läsk.

 

Noteras att den stora bryggerikoncernen är världens största tillverkare av öl och läsk och när försäljning ökar med hjälp av RotoShelf så blir investeringen oväsentlig eftersom den återbetalas på några få månader och sedan är det bara vinst.

 

Som VD i EasyFill är jag säkert hjärntvättad så jag inte ser skogen för alla träd men om jag vore försäljningsansvarig för denna enormt stora bryggerikoncern när försäljningssiffrorna visar på 51% försäljningsökning så hade jag inte tvekat att beställa kylskåp med RotoShelf från EasyFill. Bryggerikoncernen finns i mer än 100 länder har ca 500 öl o läsk varumärken och 180 000 anställda.

 

På mässan pratade vi med flera tillverkare av MultiDeck kylskåp, tillverkare av läskedryckskylskåp, små och stora butikskedjor. o.s.v. och alla var imponerade av vad man såg.

 

Besökarna i montern kom från stora delar av världen och nu skall varje besökare kontaktas personligen.

 

Se våra senaste produktfilmer på nedanstående länkar:

TurnLoader Ambient:

https://www.youtube.com/watch?v=9fcI1HlSwXo

 

TurnLoader Multideck

https://youtu.be/MMJRVdn5_lk

 

ColdFront with TurnLoader

https://youtu.be/S5le2ejeMmk

 

RotoShelf MaxLoad cabinets

https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs

 

Lev väl!

/ Håkan

+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jag förstår om någon säger ”Show Me The Money” och till dem kan jag säga att jag och mina medarbetare gör allt vi kan för att uppnå det målet.

 

Ring eller maila om ni vill men kom ihåg att jag bara kan informera om saker vi släppt pressmeddelande om.

 

2018-05-03

Marknadsinformation maj 2018.

Enjoy Sales AB

EasyFills helägda dotterbolag Enjoy Sales, har under många år varit huvudleverantör av kommersiella kylskåp till ett av Sveriges största bryggerier. De är för närvarande i en upphandling som förväntades vara avslutad hösten 2017 men som fortfarande är inte är avslutad pga. interna orsaker hos kunden. Enjoy Sales har dock under och efter upphandlingsperioden fortsatt att leverera kylskåp enligt tidigare forecast och förväntas fortsatta med det under överskådlig framtid.

Enjoy Sales har också träffat ett samarbetsavtal med engelska kylskåpsleverantören Husky. Den svenska verksamheten och befintliga kunder övertas till fullo av Enjoy Sales. En ny hemsida för Enjoy Sales AB är under process något som är ett måste med Husky i familjen. Jim Smith tidigare VD i Husky kommer arbeta 50% för Enjoy Sales AB på konsultbasis. Hela verksamheten flyttas till Enjoy Sales i Bräcke och kommer under Urban Sjöbergs ledning.

I och med samarbetsavtalet med Husky har det varit febril aktivitet under våren i Enjoy Sales, bolaget har förutom leveranser till befintliga kunder, också säkrat leveranser för flera miljoner till Sveriges största bryggeri samt till några mindre bryggerier och butikskedjor.

Långtgående diskussioner pågår just nu med ytterligare en betydande aktör på den svenska marknaden där målsättningen från båda parter är att signera ett avtal före semestern 2018.

Besök gärna Huskys hemsida www.huskycool.com, viktigt att veta är att Enjoy Sales har valt att inte sälja alla produkter som finns på hemsidan utan bolaget fortsätter koncentrera sig kommersiella läskedryckskylskåp.

Under 2017 och fram till idag har inga kunder lämnat Enjoy Sales, och med de nya kunderna i Enjoy Sales beräknas en omsättningsökning med ca 20–30%. Omsättningen 2017 var ca 30 miljoner och beräknas således 2018 bli någonstans i häraden 35-40 miljoner med rimlig marginal.

I och med samarbetsavtalet med Husky är Enjoy Sales nu en av Sveriges ledande leverantörer av kommersiella läskedryckskylskåp.

 

ScanTrailer AB

I affärsområdet för släpvagnar har inledningen på året varit bra. Bolaget tog, som pressmeddelats om tidigare, en större order till Coop byggmarknad i Norge, värd mellan 10 – 15 MKR för leveranser 2018 och inledningen 2019. På grund av den sena våren har ännu inte leveranser skett i någon större utsträckning.

Jussi Niemetz, nyrekryterad internationell försäljningschef med Sollentuna som bas började sin tjänst i mitten av mars och han har haft en flygande start. Lokal/utlämningsställe i Sollentuna är öppnat (dit söker bolaget en person som kan sälja och sköta utleveranser till privatpersoner). Den första svenska återförsäljaren; Trailercenter i Uppsala har lagt en första beställning av vagnar värd ca 500 KKR. Se gärna www.scantrailer.se samt www.trailercenter.se.
Nya återförsäljare kommer etableras kontinuerligt under året.

Den modell som tillämpas i Sverige kommer inom kort att introduceras även i Tyskland. När sedan verksamheten i Tyskland är etablerad kommer land efter land att etableras.

Försäljningen i övriga Europa är just nu aningen lägre än föregående år, men detta kan förklaras med senare vår än normalt och bolaget räknar med en omsättningsökning med ca 20% under 2018 jämfört med 2017 där omsättningen för släpvagnsdivisionen var strax under 40 miljoner. Omsättningen 2018 beräknas således öka till ca 45 miljoner.

Hemsidan för ScanTrailer kommer uppdateras under våren/sommaren.

 

EasyFill AB

Även koncernens huvudaffärsområde; smarta hyllsystem för butiker, har haft en lovande inledning på 2018.
Ska en individuell notering göras väljer vi att lyfta fram att april månad är den enskilt bästa i bolagets historia och att bolaget ser en betydande ökning av antalet inkommande ordrar.

Värt att upprepa är att bolaget använder sig av en indirekt affärsmodell, vilket innebär att EasyFill driver försäljning via partners. Dessa partners är de stora leverantörerna av kommersiella kylskåp, kyldiskar och kylrum (för nyförsäljning) samt ett internationellt nätverk av återförsäljare för att serva ”eftermarknaden” av kyllösningar som redan finns på marknaden. Detta gör att EasyFill får många mindre ordrar och ledningen har därför valt att inte lämna PM om enskilda ordrar. Detta kan leda till viss frustration hos Bolagets intressenter, men att rapportera enskilda ordrar är ohållbart och målsättningen är att enbart rapportera med kvartalsrapporter och nyhetsbrev om inget oförutsett sker.

Bolagets största återförsäljarpartner, med verksamhet på ca 50 marknader, har ca 100 säljare som gör tre kundbesök vardera dagligen vilket innebär att EasyFills produkter marknadsförs till ca 300 potentiella kunder varje dag. EasyFills produkter är en fokusprodukt för denna återförsäljare och driver försäljningen mot sina kunder och detta börjar synas i orderingången.

Bolaget meddelade under 2017 att ett avtal med Sveriges största livsmedelskedja var nära att slutas. Detta är genomfört och bolagets produkter finns tillgängliga för samtliga i kedjan ingående butiker via deras interna beställningsportal. Försäljningen och leveranser till butikskedjan kommer att ske via EasyFills Partners; kylleverantörer och åretförsäljare. Tommy Seger, EasyFills försäljningschef för Norden, har som huvuduppgift att informera samtliga butikskedjor samt utbilda bolagets partners.

EasyFill har ett positivt momentum, där kundunderlaget ökar och utveckling av bolagets produkter, med huvudfokus på lansering av TurnLoader, gått kraftigt framåt.

Hemsidan för EasyFill kommer uppdateras under våren/sommaren.

 

Några exempel:

Norra Europas ledande bensinstationskedja lade för ca tre veckor sedan en första beställning av EasyFills produkter för test på den polska marknaden. Bensinstationskedjan köper sina kylmöbler hos en av Europas största tillverkare av MultiDeck (kyldiskar) med bas i Italien. Den första installationen av EasyFills produkter kommer ske i den italienska fabriken i slutet av maj och redan innan den första leveransen är genomförd har bensinstationskedjan skickat ytterligare två ordrar på hyllsystem från EasyFill till samma tillverkare av MultiDeck.

Bensinstationskedjan är en betydande spelare med många bensinstationer/närbutiker i Europa och Nordamerika, att de nu köper EasyFills produkter monterade direkt i fabrik hos deras kylleverantör är ett genombrott och något som på sikt kan leda till stor försäljningsvolym.

TurnLoader; Denna nya typ av hyllsystem kommer att appliceras i kyldiskar, kylrum och som vanliga butikshyllor för ej kylda varor och är nästa steg i den evolution av smarta hyllsystem som EasyFill utvecklat. Fördelarna framför befintlig RotoShelf är bla att det är möjligt att justera hyllans vinkel i 0 – 4 – 8 – 12 grader. Detta gör det möjligt att dubbel- och trippelstapla produkter på hyllan och ändå kan påfyllning ske bakifrån enligt Först in – Först ut principen. De flesta MultiDeck som finns på marknaden har den inre bredden av 1250 mm när vi installerat RotoShelf tvingades vi dela upp måttet i två RotoShelf och då tappade vi hyllyta något som vissa butikskedjor accepterar, andra inte. TurnLoader har rak framkant och vi kan ha en TurnLoader 1250mm vilket ger ca 25% större hyllyta än RotoShelf 1250/2 och då kan de allra flesta varor i en butik placeras på vår hylla bakifrån och får då principen att det som ställs på hyllan först säljs först.

TurnLoader för MultiDeck är klar för leverans och just nu utvecklas TurnLoader för Kylrum/ColdFront och kommer vara klar inom kort. Så snar den är klar kommer TurnLoader som butikshylla att utvecklas. Viktigt att veta är att TurnLoader är samma grundprodukt i MultiDeck, kylrum och samt butikshylla så det är bara anpassning som behöver ske. Målsättningen är att dessa tre produkter skall finnas på marknaden under sommaren 2018.

 

Tyskland

I en Rewe butik i Köln har den första installationen av TurnLoader installerats för en tid sedan i en MultiDeck och i princip dagligen är det visning av produkten för internationella tillverkare av MultiDeck, butikskedjor och partners som flyger till Tyskland för att se på produkten. Intresset är påfallande stort och applåder och ryggdunkningar erhålls dagligen.

Igår 2018-05-03 är ansvarig chef från EasyFills största partner (300 kundbesök per dag) samt en av deras största internationella kunder som har ca 6500 butiker i 11 länder på besök tillsammans med EasyFill i Tyskland.

Tyskland och Tysktalande länder runt Tyskland är en marknad med över 100 miljoner människor och det är en marknad som EasyFill GmbH i Köln jobbar hårt med att etablera återförsäljare och samarbetspartners, ett jobb som tar tid och kostar pengar men som är långsiktigt viktigt och som nu ger resultat. Teamet i Tyskland jobbar dagligen tillsammans med vår stora samarbetspartner (de som gör 300 kundbesök dagligen runt om i Europa) samt med våra övriga återförsäljare. Ännu har inte genombrottet skett i Tyskland men med partners och samarbetspartners är EasyFill GmbH övertygade om att den dagen är nära.

EasyFill har tidigare meddelat om testinstallation hos den tyska butikskedjan Aldi. Någon utrullning av RotoShelf för kyldiskar lyckades man inte komma överens om, mycket beroende på krav från kedjan. Med TurnLoader löser EasyFill de problem som Aldi lyfte fram och inom kort kommer de att utvärdera EasyFills nya smarta hyllsystem.

EasyFill GmbH erhåller numera flera ordrar varje vecka från olika stora och små butikskedjor, tillverkare av kyldiskar och från återförsäljare.

 

USA

Allt är stort i America

EasyFill America har nu funnits i ca två år som är ett 50% ägt företag tillsammans med Marco Company, som alla vet är marknaden väldigt stor men landet är stort så fokus måste ske.

Under 2018 har EasyFill America levererat RotoShelf för MultiDeck och kylrum till flera stora butikskedjor, ännu har inget centralavtal tecknats men flera olika modeller av EasyFills produkter finns nu utställda hos bland annat världens största butikskedja. Den butikskedjan testar just nu Efficold läskedryckskyl MaxLoad 900 med RotoShelf (2 meter hög – 90cm bred med dubbeldörrar) och en offert på 5000st enheter är skickad. Kedjan har kommit tillbaka och informerat om att om testen man utför just nu på två enheter uppfyller de krav man ställer så kommer en större testorder med 600st enheter ske med leverans i september/oktober 2018, varje enhet kostar ca 15 000 sek vilket skulle ge ett ordervärde på ca 9 miljoner. Om testen på dessa 600 enheter faller väl ut har butikskedjan redan nu informerat att man har för avsikt att beställa ytterligare 4400 enheter med utplaceringsstart i december 2018. Från vår sida har vi informerat butikskedjan att vi för att kunna leverera 600st MaxLoad 900 med RotoShelf i september/oktober så måste beställningen komma under maj månad och för att klara av att starta leveranser av de eventuella 4400st MaxLoad 900 med RotoShelf med start i december måste ordern komma under oktober månad.

Butikskedjan har också visat intresse för samma kyl men bara ca 160cm hög för placering i butikens utgångskassor. EasyFill och Efficold (kylskåpstillverkaren) har sagt ja till detta projekt, butikskedjan har 11 000 butiker och en oändlig massa utgångskassor så potentialen är väldigt stor.

Observera att någon order inte kommit men förhandlingarna är intensiva och det som bland annat kan hindra order på 600/5000 är att läskedryckskylskåpen i USA och Europa har olika mått samt att butikskedjan redan har etablerade köpkanaler med andra läskedryckstillverkare. Dessa har just nu inte RotoShelf men etablerade kontakter kan ibland väga tyngre än en bra produkt.

I Dallas finns huvudkontoret för världens största närbutikskedja med verksamhet i hela världen, kedjan har ca 50 000 butiker. EasyFill America i Dallas Fort Worth har fått en förfrågan på vår Efficold kyl som heter ML 700 RotoShelf (2 meter hög 70cm bred, en dörr). Marco Company, som samäger 50% av EasyFill America, är redan idag stor leverantör till denna närbutikskedja.

MaxLoad 700 RotoShelf är klar och 6st enheter kommer skickas till EasyFill America inom de närmaste dagarna. Vid ankomst skall två enheter levereras till närbutikskedjan för test.

Observera att någon order inte kommit men förhandlingarna kommer påbörjas så snart kylskåpen är på plats hos kunden.

 

Brasilien

En av Sydamerikas största tillverkare av läskedrycker har för någon dag sedan erhållit två stycken ML 900 RotoShelf och man har begärt en offert på 30 000 enheter. Observera att här skriver vi inte ordervärde eftersom osäkerheten från vår sida om detta blir av eller ej är väldigt stor. I flera länder i Sydamerika finns strafftullar som ger ökade inköpspriser på 20–40% beroende på land och produktgrupp. Viktigt att veta är denna läskedryckstillverkare 2017 köpte ca 30 000 kylskåp från Asien.

 

Tillverkare av läskedryckskylskåp i USA

Världens största tillverkare av läskedryckskylskåp är från USA har ca 70% marknaden i USA. Företagsledningen såg ML 900 med RotoShelf på en mässa i Chicago i november 2017 och just nu anpassar vi RotoShelf till två av deras kylmodeller. Om detta bolag går för RotoShelf är potentialen stor.

Listan med affärer på gång i USA/Sydamerika/Nordamerika kan göras mycket längre men just nu får ovanstående räcka.

 

Efficold

Kylskåpen från Efficold (Spanien) utvecklade specifikt för RotoShelf har rönt stort intresse både i Europa men även på andra sidan Atlanten hos både tillverkare och butikskedjor.

Ännu har inga större antal sålts men marknadsföringen är just nu intensiv och förhoppningarna stora från både EasyFill och kylskåpstillverkaren.

 

Exkal

Exkal tillverkar sedan 10 år MultiDeck i Spanien. Bolaget har på dessa tio år blivit en av Europas största tillverkare. Företaget är privatägt och ägarna (far och son) har visat stort intresse för TurnLoader och nu vill man ta fram en MultiDeck som är skräddarsydd för EasyFill och sälja i hela världen. Måndagen den 7/5 kommer avstamp att ske i Pamplona, Spanien.

Ett projekt som detta tar tid men potentialen är väldigt stor.

Många fler säker än ovanstående händer men de får rapporteras om i kvartalsrapporten gällande Q1 2018

 

Sydafrika

Som meddelats tidigare så går det tungt i Sydafrika och det beror i första hand på att ekonomin i landet har kraschat. Dock tror vi att TurnLoader är en produkt som passar i Sydafrika så vi har beslutat oss fortsätta månad efter månad och hoppas på en förändring i landet. I början av juni ställer vi ut på en mässa i Johannesburg och tänker då visa TurnLoader i MultiDeck, ColdFront och som butikshylla.

 

Under 2018 är följande tre områden topprioriterade:

 • Återförsäljare: Våra återförsäljarpartners har det väletablerade kontaktnät mot butiksledet som vi behöver och med koncernens samlade kunskap och support är möjligheterna till snabbare expansion mycket goda.
 • Öka försäljningen till OEM tillverkare av kylar och kylskåp. Detta ska ske genom Push/Pull taktik; tydlig Push mot våra avtalspartners samt starkare närvaro hos varumärken för att ge Pull-effekt. EasyFill har avsatt resurser för att åstadkomma detta
 • Vi kommer naturligtvis att ge all tänkbar support till alla våra återförsäljare runt om i världen men utan tvekan kommer återförsäljaren med ca 300 kundbesök dagligen visas sig i våra siffror framåt.
 • Ge all tänkbar support till EasyFill America, 330 miljoner människor i USA med ett gemensamt språk samt vårt 50% ägda företag tillsammans med Marco Company.

 

Kommentar

Ännu tjänar EasyFill inga pengar vilket är frustrerande men vi gör allt vi kan för att överleva av egen kraft, ingen av oss nuvarande ägare vill bli utspädda nu när vi upplever att vi vilken dag som helst kan få uppleva den berömda ketchupeffekten. Om vi skulle tvingas till en nyemission så skulle nog de flesta av oss i bolagsledningen tvingas avstå eftersom vi är vanliga människor utan förmögenheter som inte har pengar att satsa i en emission.

Vårt samgående med Ebeco i Slovakien har inte skapat de intäkter som vi räknade med, dock är det viktigt att påpeka att EasyFill koncernen med Ebeco har fått väldigt bra utvecklingsresurser och vi hade aldrig kunnat utveckla TurnLoader konceptet utan dem. Släpvagnarna som Ebeco tillverkar håller hög klass men det som vi konstaterat är att volymerna ännu är för små för att bra lönsamhet kan åstadkommas, med en ny internationell försäljningschef  i form av Jussi Niemetz är förutsättningarna  lagda för ökade volymer och därmed ökad lönsamhet.

Som ni kan läsa i ovanstående händer det mycket i EasyFill men tyvärr har inte det stora genombrottet skett och så länge det bara kommer småordrar så kommer vi inte skicka ut Pressmeddelanden.

Jag har i detta nyhetsbrev försökt berätta om vad som sker i företaget och jag vill att du som läser det förstår vad jag skriver, det kan ju vara så att ordrarna runt om i världen inte kommer 2018, att EasyFills nyutvecklade patenterade TurnLoader i tre varianter inte blir den succé alla i bolaget förväntar sig o.s.v. Det är viktigt att man vid köp av aktier tar med både risker och möjligheter.

Som ni ser är detta nyhetsbrev skrivit i jag form men det betyder inte att det bara är jag som skrivit utan jag har haft enormt stor hjälp av Jens Nisu.

Att jag skriver detta nyhetsbrev beror på att det i princip varje vecka kommer mail där man ifrågasätter om vi jobbar eller inte, svaret på den frågan är att vi jobbar dygnet runt för att nå det mål vi satt upp.

Ett exempel på ett mail jag fick igår, ett mail jag har förståelse för att jag får.

Hej Håkan.

Hur går det egentligen? Förut var celsiuskylen i denna Coopbutik utrustad med RotoShelf, så man tänkte ju att det finns lite livstecken för Easyfill.

Men nu när man besöker affären så har Celsius bytt ut RotoShelf mot en ny Efficold-kyl utan RotoShelf. Har ni alltså förlorat avtalet med Celsius?

Såg i rapporten att ni även skulle skriva på avtal med Spendrups osv, (inom närmaste veckorna och det har gått många många veckor nu.) men nu när nyare RotoShelf kylar byts ut mot standardkylar så kan man ju inte annat än anta att ni förlorat avtalet med dem.

Väldigt ledsamt att det går så dåligt för bolaget och väldigt trist för min del också, då jag i princip har lagt in alla pengar jag äger i Easyfill.

Sen att ni nu kommer genomföra en nyemission (hur många gånger du än har sagt att ”det här är sista emissionen”, så verkar det bara vara tomma ord) är ännu mer oroande.

Plus det där med att ni skulle skriva avtal ned ICA vilken dag sin helst, vad hände där? Riktigt oroande hur missledande era rapporter och PM är!

Finns det något hopp alls eller börjar det vara dags att lämna skeppet efter att ha hängt med i ett flertal år?

Kommentar till aktieägaren på ovanstående mail

Ovanstående är ett snällt mail och jag förstår den som skrev men vi som jobbar i EasyFill gör allt vi kan för att personen i ovan mail skall ha gjort rätt investering.

Celsius köper sina RotoShelf från oss och jag vet inte varför den kyl som stått i butiken bytts ut men den kan ju ha gått sönder och därför bytts till något Celsius hade på lager.

Var har du läst att vi skall göra en nyemission, vi har inför bolagsstämman begärt mandat för det men vi har absolut inte tagit beslut om det?

Avtalet med den stora butikskedjan är tecknad.

 

Hälsningar

Håkan Sjölander

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                Jens Nisu
CEO                                                     Marketing Director
+46 70 59 444 69                                +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se             jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

2018-04-27

Kallelse till årsstämma 29 maj 2018

EasyFill AB (publ)

 

Kallelse till årsstämma 29 maj 2018

 

Aktieägare i EasyFill AB (publ) 556653–2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna.

 

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

 

·       Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast tisdagen den 22 maj 2018.

·       Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adressen EasyFill AB (Publ) Industrigatan 10 841 32 Bräcke eller på telefon 0693 66 13 00 eller via epost christina.sjoberg@enjoysales.se, senast tisdagen den 22 maj 2018 klockan 12.00

 

Vid anmälan bör namn, person eller organisationsnummer. aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakten översändas tillsammans med anmälan. Den person som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notarieavdelning eller annan förvaltare, måste för att utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 maj 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

 

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Val av protokollförare

4.      Upprättande och godkännande av röstlängd

5.      Val av en eller två justeringsmän

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Godkännande av dagordningen

8.      Information om året som gått och tankar om framtiden, Håkan Sjölander, Jens Nisu, Oliver Eischeid, Richard Bagge och Jussi Niemetz med efterföljande frågestund.

9.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017

10.   Beslut om

a.      Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b.      Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c.      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.   Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande cirka 55% av Bolagets röster föreslår att styrelsens ordinarie ledamöter ersätts med 1 prisbasbelopp samt ytterligare 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
Bolagets revisor ersätts enligt löpande räkning.

12.   Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare representerande cirka 55% av Bolagets röster föreslår omval av följande styrelseledamöter samt revisor fram till nästa årsstämma:

Ordinarie ledamöter:
Håkan Sjölander, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander, Alf Aarthun, Richard Bagge med den senare som ordförande. Hans Bergh har anmält att han ej står till förfogande för omval.

Revisor
Jens Edlund från Revisionsbyrån Edlund o Partners

13.   Beslut om ändring av bolagsordning

14.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

15.   Övriga ärenden

16.   Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag – ny bolagsordning

Dagordning punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning varigenom §4 ändras så att aktiekapitalets gränser ändras från att vara lägst 5 845 388,5 kronor och högst 23 381 554 kronor till att vara lägst 7 300 000 kronor och högst 29 200 000 kronor.

Samt att §5 ändras så att gränserna för lägsta och högsta antalet aktier ska ändras från att vara lägst 58 453 885 och högst 233 815 540 stycken aktier till att vara lägst 73 000 000 och högst 292 000 000 aktier för ett kvotvärde av 0,10 kronor, samt att aktier av serie A, som idag kan utges till ett antal av högst 2 222 280 stycken, aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 219 279 789 stycken, och aktier av serie C kan utges till ett antal av högst 12 313 471 stycken, föreslås ändras till att aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 4 000 000 stycken, aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 268 000 000 stycken, och aktier av serie C kan utges till ett antal av högst 20 000 000 stycken.

I §6 står att styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter. Det föreslås ändras till att styrelsen skall bestå av lägst 4 styrelseledamöter och högst 7 styrelseledamöter med inga styrelsesuppleanter.

För beslut på punkten gäller att det skall fattas med minst 2/3 majoritet av på stämman närvarande röster.

Beslutsförslag – bemyndigande

Dagordning punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

För beslut på punkten 14 gäller att det skall fattas med minst 2/3 majoritet av på stämman närvarande röster.

 

 

2018-03-07

COOP Norge tecknar order på släpvagnar.

EasyFill AB (publ.) har via sitt 100% ägda dotterbolag Ebeco AS avtalat med bygghandelsgrenen av Coop Norge gällande inköp av släpvagnar till ett värde mellan 10 000 och 15 000 KSEK för leverans under 2018 och 2019.

 

EasyFill AB dotterbolag Ebeco AS har tecknat ett försäljningsavtal med Coop Norge gällande leveranser av släpvagnar till Coop Bygg.

 

Coop Bygg är en av de största bygghandelskedjorna i Norge med 55 butiker runt om i landet och avtalet gäller leveranser av standardvagnar samt ett större antal WallTrailer, den unika ihopfällbara vagnen.

 

Leveranser påbörjas under Q2 och gäller 2018 samt inledningen av 2019 till ett värde mellan 10 000 och 15 000 KSEK.

 

Bräcke

2018-03-07

 

För mer information kontakta:

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

 

 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

 

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 mars 2018.

2018-03-05

Bokslutskommuniké 2017

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653–2924, uppgick till 62 458 KSEK (45 404 KSEK) under 2017. En omsättningsökning med 17 054 KSEK (37%).

Resultatet efter finansiella poster under perioden blev – 12 503 KSEK (– 8 500 KSEK). 

 

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 1-4, 2017 (Kvartal 1- 4, 2016) KSEK

Omsättning: 62 458 (45 404)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -11 906 (-7 273)
Resultat efter finansiella poster: -12 503 (- 8 500)
Rörelsemarginal %: -19,06 (- 16,02)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (58 453 388)
Resultat per aktie, kr: -0,148 (0,102)
Soliditet %: 69,77 (73,80)

 

Finansiella kommentarer

 • Omsättningen i koncernen ökade med 40%, från 45 404 KSEK 2016 till 62 458 KSEK 2017.
 • Förlusten efter finansiella poster ökade till – 12 503 KSEK.
 • Ca 5 000 KSEK har investerats i fabriken i Nizna Slovakien.
 • EasyFill AB ökade omsättningen för kvartalet med 25% för Q4 2017 jämfört med Q4 2016.
 • EasyFill Gmbh ökade omsättningen med 57% i Q4 2017 jämfört med Q4 2016.
 • EBITDA resultatet i koncernen under Q4 förbättrades med nästan 0,5 mkr till -893 KSEK (-1360 2016). För helår 2017 blev det dock en försämring med ca 1 MSEK till -6 684 KSEK mot -5 685 2016.
 • Avskrivningar på goodwill tillkom under 2017 med 2 600 KSEK.
 • Koncernen har genomfört kostnadsbesparingar genom minskande av personal. Gäller både i Slovakien och Sverige.

  

Väsentliga händelser under Q4, 2017

 • Samtliga produktionsverktyg flyttades under slutet av Q4 från Sverige och Norge till Nizna Slovakien för att sänka produktionspris och underlätta logistik och distribution. Förväntad kostnadsbesparing enbart på denna åtgärd är ca 500 KSEK årligen.
 • TurnLoader, en ny produkt, visades upp internt i mitten av november och patenthandlingar är inlämnade. Lansering av TurnLoader förväntas ske under senvåren 2018
 • Diskussioner gällande expansion på den kinesiska marknaden inleddes med en potentiell partner

  

Väsentliga händelser efter 2017-12-31

 •  Bolaget har under Q1 2018 upptagit ett lån på 10 MSEK. Detta avses återbetalas under 2H ’18 antingen via kassaflöde från egna affärer eller via en emission eller en kombination av dessa.
 • Hyllsystem:
  • En första installation av TurnLoader har genomförts i butik i Tyskland. Installationen är främst att se som en installation för intern utvärdering av EasyFill för att se att produkten fungerar som avsett. Stort intresse finns från flera olika kedjor och utvecklingen följs med spänning av partners och butikskedjor.
 • Släpvagnar:
  • Ett samarbetsavtal har tecknats med en ny distributör för Storbritannien där fokus kommer ligga på den hopfällbara vagnen WallTrailer
  • Ett samarbetsavtal har tecknats med en ny distributör för Österrike har avtalat om försäljning av Scantrailers totala range av produkter
  • Som informerats om tidigare förhandlar Ebeco/Scantrailer med en större bygghandelskedja i Norge gällande inköp av släpvagnar under 2018 till ett värde av omkring ca 10 000 KSEK. Avtalet förväntas signeras innan utgången av Q1 2018.

 

Framtidsutsikter

 • Hyllsystem:
  • Våra partners är nyckeln till att få bredare spridning på Bolagets hyllsystem och de har odelad uppmärksamhet från samtliga i Bolaget och tillsammans tror vi på väsentligt ökad försäljning under 2018.
  • Den valda strategin och den affärsplan som antogs under hösten 2017 för 2018–2020 ligger fast. En del åtgärder för att ytterligare sätta fokus på sälj- och marknad istället för utveckling kan komma att göras och då i form av Key Account Managers för att underbygga och hjälpa bolagets partners.
  • Bolaget kommer att satsa på marknadsföring insatser för att stärka varumärket och öka kännedomen om produkterna på internationell marknad.
  • Försäljningen i USA har inte levt upp till den förväntade men bolaget planerar för en ett intensivt år då flera av de tester som utförts utfallit till belåtenhet hos kunderna. Beslutsprocesser hos stora bolag är dock frustrerande långsam. Från den ansvarige för EasyFills verksamhet i USA finns en förteckning på pågående affärer som vi valt att lägga in i sin helhet under VD kommentarer.
 • Släpvagnar:
  • Det finns stor potential och nya marknader att utöka försäljningen på därav satsar koncernen på detta affärsområde dels med lager/leveransplats i Sollentuna, Stockholm, samt anställning av en försäljningsansvarig vars initiala fokus blir att starta upp försäljning i Sverige samt öka försäljning till befintliga återförsäljare av släpvagnar i Europa
 • Kylskåpsförsäljning:
  • Enjoy Sales ligger i slutförhandlingar med några av de största bryggerierna i Sverige gällande leveranser av kommersiella kylskåp. Dessa förhandlingar förväntas avslutas inom kort och gäller leveranser för 2-4 år framåt.

 

VD Kommentar

Då var det dags för EasyFill att lägga ytterligare ett år till handlingarna och när jag sitter här och skriver och funderar igenom året som har gått, så är det med bitterhet jag kan konstatera att EasyFill återigen visar ett negativt resultat. Det har varit ett omtumlande år med höga toppar och en del djupare dalar.

 

Året startade väldigt positivt med EuroShop, stor orderingång och sammanslagning med Ebeco och allt tydde på att ”det är nu det vänder”. Så har det alltså inte riktigt blivit. Vi underskattade svårigheterna i att slå samman två koncerner till en och det gjorde till viss del att fokus inte lades på rätt ställe alla gånger. Vi har dock kommit varandra mycket närmare under året och jag tycker att det är glädjande att se hur vi blivit VI.

 

Många är de gånger jag fått mail där jag får frågan varför vi köpte ett företag som håller på med släpvagnar. Det har vi försökt att förklara i diverse PM under året. Ebeco var ett produktions- och utvecklingsbolag där släpvagnar var en del och hyllösningar en annan. Det var styrkan i produktion och utveckling vi ville komma åt och när vi nu lärt känna varandra så kan vi se att vi passar bra ihop. T ex är det tack vare vår utvecklingskapacitet och ingenjörskunnande i Nizna som vi mot slutet av året fick fram vår kanske mest lovande produkt hittills, TurnLoader. Alla kunder och partners som vi hittills visat den för har reagerat med stort intresse. Många kallar den för en ”game changer”.

 

Vi gör en satsning på släpvagnar då vi bla annat anställer en ny försäljningschef för att öka försäljningen till befintliga distributörer men även expandera på nya marknader med start på den svenska.

 

Vi får också ofta höra ”Varför släpper ni inga PM om avtal”. Förklaringen är att eftersom vi tillämpar en indirekt försäljningsmodell, så är inte vi som tar avtalen med kedjorna – det är våra partners. Vi anser att vi har det antal och de rätta partners man ska ha i den här branschen och jobbar nära dem alla för att lyfta försäljning tillsammans, men avtalen med slutkunderna (butikskedjor och varumärken) skriver de och ordrarna kommer löpande till EasyFill. Vi rapporterar inte löpande ordrar då de enskilt har förhållandevis lågt värde och allt bygger på volym.

 

Som beskrivits i punkten Framtidsutsikter ovan kommer vi att genomföra en rad åtgärder för att lyfta oss ur den svacka som vi för närvarande befinner oss i. Jag tror stenhårt på våra produkter och vårt team och att våra partners är de rätta för att få ut våra produkter bredare.

 

Jag anser att det vi gjort de senaste två-tre åren är inget mindre än häpnadsväckande – vi har gått från att vara ett utvecklingsföretag i Bräcke till att ha verksamhet i stora delar av världen och egna bolag i Tyskland, Slovakien och Norge. Det har varit en utmaning för vår lilla organisation som jag tycker har stått upp bra. Det krävs en stor insats att vända ett bolag från ett utvecklingsfokus till ett säljfokus företag och det är lätt att hamna i invanda hjulspår men nu står vi här; med egen produktion, med ett nätverk av återförsäljarpartners och produkter som löser uttalade problem för våra slutkunder.

 

Marknadskommentarer

Jag är klart medveten om att några av våra aktieägare tror att vi i de rapporter vi lämnar försöker skriva upp kursen på bolagets aktie och så är absolut inte fallet utan vi skriver de fakta vi har och inget mer.

 

Som vi informerat om tidigare har vi i slutet av 2017 tecknat ett samarbetsavtal med en stor svensk leverantör av butiksutrustning. Bolagets representanter gör ca 300st butiksbesök dagligen runt om i Europa och EasyFills samtliga produkter har tagits in i deras produktsortiment. EasyFill utbildar löpande säljkåren och understödjer dem på alla tänkbara sätt. EasyFill går således från få kundbesök per dag till många kundbesök per dag och min och ledningens uppfattning är att detta samarbete kommer att visa sig i våra försäljningssiffror redan 2018.

 

Det land vi sliter mest med just nu är Sydafrika där landets ekonomi havererat och få butikskedjor har ekonomi för nyinvesteringar. Om inga affärer sker under våren kommer vi tvingas ta vår satsning under övervägande.

 

I Tyskland och de tysktalande länderna runt Tyskland tar vi nya fortlöpande nya affärer och vår VD där Oliver Eischeid är övertygad att 2018 kommer vara ett genombrottsår för EasyFill på dessa marknader.

 

Norden

 Som tidigare meddelats har vi förhandlat om centralavtal med Sveriges största butikskedja och inom de närmaste veckorna kommer avtalet att skrivas på och då kommer våra produkter in på företagets webbportal så handlarna kan beställa våra produkter direkt på nätet.

 

USA

 För att göra det enkelt och få med allt som händer i USA så kopierar jag in det mail som EasyFills försäljningsansvarig Aaron Benett skickade till oss den 23/2.

 

Sammanfattning på svenska:

Väsentligt under Q4; efter NACS-mässan i Chicago i oktober har flertalet dryckesbolag och amerikanska kylskåpstillverkare uttryckt intresse, dels för kylskåpet ML 900 samt möjligheten att installera RotoShelf i egna kylskåp.

 

Väsentligt under Q1; Flertalet inflytelserika butikskedjor har genomfört installationer och/eller uttryckt intresse för bolagets produkter. Däribland 7-eleven, Wengmans, HEB och Walmart.

 

EasyFill America arbetar på många större potentiella affärer som offererats under Q3/Q4.

 

I tried to keep it brief below on some of what I’d consider our most notable updates. I’m also working on updating my sales summary list as well for you over the next week that will give more details on a lot of our overall account follow up.

 Notable Q4 Updates:

 • NACS Trade Show Oct. 2017– high interest from several potential large customers we are engaged in active follow up with for potential orders. With the arrival of the MaxLoad coolers, it should help open the door to begin getting EasyFill opportunities in quicker with some of these high profile customers. The highest key customer accounts we’ve put the most effort in pursuing from NACS include:
 •  True Refrigeration – Upcoming tests for installs are being worked on after engineering is finalized & prototype units are produced. Interest was heavy from NACS for 2 of their cases to start with.
 • The worlds largest producer of softdrinks & Dr. Pepper/Snapple – Actively trying to place MaxLoad coolers for testing after seeing our unit at NACS.
 • Irvin International / Excellence Industries / Commercial Refrigeration / Windrock Enterprises – Could help move units through either resell or distributor channel opportunities with the convenience store segments & other markets. Actively quoting or working towards upcoming opportunities with each customer.
 • Spartan Nash / Ami Store Management – actively quoting several opportunities for upcoming store applications. High interest from both
 • Ambev & Brazilian C-Store Customers – our South American team is following up across lots of opportunities for EasyFill, doors & cooler box capabilities across the local markets. Large request from Ambev presented for thousands of MaxLoad coolers


Notable Q1 Updates:

 • Wegmans – installation scheduled for 2nd week of March for 12’ of single drink in multideck. Once approved, we’d be exploring similar applications across their 100 stores. This will get us more exposure from a well-known high quality USA grocer for more product sells. We are spotting a MaxLoad cooler as well in one of their stores for testing that could result in 100(+) unit order.
 • Walmart Mexico – successfully installed 36 feet of RotoShelf multideck (bottled drinks) & 12 feet of TopShelf Multideck shelves for multipack beer merchandising in a new store that just open in February. Testing seems to be going well & expecting future orders after initial review period is finalized, especially for TopShelf Multideck.
 • Central Market / HEB – getting set up for next 2 stores of installs against RotoShelf in the next 3-6 months. Actively testing our TopShelf application on gondola & expected to buy 1st store application (20-30 units) within the next month to ship in April or May. Actively ready to buy SwingOut once design changes are implemented & getting closer to spotting MaxLoad cooler within their environment. This has open the door for larger upcoming conversations with parent company HEB & their 350(+) stores.
 • Imbera– Finalizing product testing within installed beverage cabinets. Expecting results for potential upcoming orders soon.
 • Minus Forty – initial prototype test went very. A cost barrier to entry has presented itself, so we presented a licensing agreement to them that is going through final evaluation & approvals now. Expecting final results within the next 2-3 weeks hopefully.
 • 7-Eleven – they want our MaxLoad 700 coolers as soon as they become available. A potential to move hundreds of these units very quickly towards their 9,700 stores in USA.
 • Festival Supermarket (Brazil) – installed 10 meter test of RotoShelf for multideck in Jan. 2018 along with our Remis door package. Free initial test period that we would invoice for at later date & discussion of larger volume potentials
 • Casey’s General Store – successful meeting on Feb 22nd to place a MaxLoad cooler at their test store within the next 2 weeks that could rollout to 100(+) stores quickly in their 2,500 store format if approved. Also working an upcoming quote opportunity for up to 100 smaller format stores for a cold box, EasyFill shelving & Remis door combination sell into their stores.

 

Additional Key Account Opportunities for Continued Follow Up:

 • Large volume quotes for in Q3 & Q4 that we are working for upcoming results from:
  • Walmart / Target / Microsoft Compass Group / KPS Global / Carroll Coolers / Overwaitea / Convenience Store Fixtures, etc.

 

 

Budgeten för EasyFill America är en försäljning på 2 MUSD för 2018. På det tjänar EasyFill AB royalty plus att vi än så länge levererar allt dit. USA är världens största marknad för våra produkter. Att för oss nå en årsomsättning där på 2 MUSD är en krusning på ytan. Rätt vad det är smäller det till i USA, det tror jag fullt och fast på. Antagligen snabbare än i Europa.

 

VD Håkan Sjölander

Bräcke 2018-02-28

 

Årsredovisning och bolagsstämma

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 kommer att publiceras på bolagets (www.easyfill.se) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen är 9 maj 2018.

Bolagsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas på bolagets kontor Sollentunavägen 135B i Stockholm/Sollentuna 29 maj 2018.
(Byte av lokal kan komma att ske om det blir platsbrist)

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

 

Aktien
Under 2017 handlades EasyFill AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 4,22 kronor per aktie (15/12) och högst 13,00 kronor per aktie (15/3).

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen

Bräcke 2018-02-28

 

 

Rapportdatum 2018/2019

29/5 Q1 2018

29/5 Bolagsstämma i Sollentuna gällande 2017

30/8 Q2 2018

29/11 Q3 2018

28/2 2019 Bokslutskommuniké 2018

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

VD: Håkan Sjölander: hakan.sjolander@easyfill.se

Marknads och försäljningschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se

Ekonomichef: James Gray james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

 

Balans- och resultaträkning

2017-11-26

Marknadsinformation i form av nyhetsbrev november 2017

Som initierade i EasyFill vet skall vi släppa Q3 rapporten den 30/11 och nu släpper vi ett nyhetsbrev, skälet är att vi skall vara på två träffar nästa vecka, dels med Partner Fondkommission och dels med Aktietorget, utan att släppt detta nyhetsbrev är vi förhindrade att prata om delar av det som står i detta nyhetsbrev.

 

Några av bolaget aktieägare har kontaktat oss på EasyFill där man tycker av vi informerar för lite vilket jag förstår till 100%. Under årens lopp har jag skrivit saker som att nu är vi på gång, framtiden är vår o.s.v. och fått mycket elaka mail och telefonsamtal när resultaten inte kommer veckan efter.

 

Av ovanstående skäl beslutade ledningen i företaget att vara sparsam med extern kommunikation, att inte släppa PM om alla individuella ordrar som kommer in, om de inte är av strategiskt, eller signifikant värde.

 

Jag får brev då och då att jag är en drummel (hårdare ord än det också) och liknande som borde bytas ut snarast men jag kan meddela att det inte är aktuellt att jag skall sluta som VD ännu (om jag nu får bestämma det själv utan att få sparken eller att jag tvingas sluta av sjukdom eller annat skäl).

 

Jag brinner för EasyFill och dess utveckling och ännu upplever jag att bolaget behöver en ledare av min typ fram tills vi är det framgångsrika bolag jag har gång på gång sagt att vi kommer att bli. I bolaget har vi en ledningsgrupp bestående av mig, Jens Nisu (marknadschef), James Gray (ekonomichef), Henning Bergsagel (tekniskchef) och med dessa har jag kontinuerliga möten där beslut tas. Jag är således ingen ensamvarg som kör över alla andra, jag är en lagspelare som tror på att ensam är man svag tillsammans är man stark.

 

Som alla vet så gjorde företaget en apportemission i april där vi inkluderade Ebeco Koncernen i EasyFill Koncernen. Att slå samman två kulturer är inte det enklaste jobbet jag haft så trots att jag tyckte att jag förberett och tänkt igenom det mesta har inte allt gått som på räls, så en hel del tid har gått åt till processer.

 

Nu fungerar allt till 80% i den nya sammanslagna koncernen, 100% får ju inte allt fungera för då behövs man ju inte och företaget stoppar i utveckling.

 

Vad händer då i den nya koncernen?

All produktutveckling och en hel del tillverkning av stål är nu i Slovakien. Vi kommer att behålla viss del av tillverkning hos underleverantören i Sverige så att vi har backup när så behövs. Ingen tillverkare vill ju bara ha tillverkning av små serier så viss del kommer vi fortsätta med i Sverige, med ökade volymer så kommer ökning komma i vår egen fabrik i Slovakien men också hos underleverantören i Sverige.

 

Huvudskälet till att EasyFill slog sig samman med Ebeco var att man hade fabrik och tillverkning av butiksinredning och kunder som vi var intresserade av, på köpet fick vi också en släpvagnagnsfabrik där bolaget har egenutvecklade släpvagnar som man tillverkar och säljer i 18 länder i Europa, de stora marknaderna är i Norge och Slovakien. Mer information om verksamheten gällande släpvagnar senare i detta brev.

 

Profilmaterial såsom hemsidor, visitkort o.s.v. kommer vi nu att rätta upp så att de blir lika i hela koncernen. Planer finns på att anlita en web/PR byrå för kontinuitet och ett mer modernt uttryck på samtliga siter.

 

EasyFill – Clever store shelves

EasyFill har under många år varit ett innovationsbolag som fokuserat resurserna på att utveckla och patentera de smarta hyllösningar vi nu har i sortimentet. Ska man vara krass har fokus inte legat på försäljning förrän de senaste två åren och den försäljning som ändå skett kom genom gamla relationer och kontakter.

 

De senaste två åren har den uttalade strategin varit att öka närvaron på marknaden främst via partners och inte genom egen försäljningsorganisation. Andelen kontaktytor mot marknaden har ökat väsentligt genom de återförsäljarpartners som, till största delen, tillkommit under 2016–2017 samt nya avtal med OEM tillverkare av kylar och kylskåp. Som alla vet som bedrivit någon form av affärsverksamhet är inte resan spikrak utan det finns hinder på vägen och oväntade omvägar som måste tas när vägen stängts. Några av de avtal som skrivits under 2016 och 2017 har inte gett frukt utan endast kostat tid och resurser men har av olika anledningar varit värda en investering med tanke på potentiell utväxling på sikt.

 

EasyFills hylldivision är ännu inget självspelande piano men med en stabil bas att stå på i form av bred marknadstäckning tack vare våra partners och egna företag samt joint venture, samt de patent vi har, har antalet marknadstester och kundprojekt mångdubblats det senaste året.

 

Kunder som ICA, Hemköp, Coop, Aldi, Edeka, Rewe, Lidl, Walmart, Carrefour, HEB, Woolworths, Auchan, Spar, Coca-Cola, PepsiCo, Carlsberg, Spendrups etc. skulle aldrig överväga att implementera EasyFills produkter om man inte såg fördelarna, dock måste man inse att det är stora, förhållandevis trögrörliga, företag vi på EasyFill agerar mot och det finns fleråriga leverantör/kund-förhållanden som kan behöva brytas upp för att våra lösningar ska ens få en chans att visas upp.

 

I ett pressmeddelande tidigare i år informerade vi att tecknat avtal med en stor aktör på butiksmarknaden. Företaget är svenska HL Display och dom har ca 100st säljare som vardera gör ca tre butiksbesök dagligen. I dessa säljares produktportfölj finns nu således EasyFills nuvarande och framtida produktsortiment. Naturligtvis kommer marknaden inte att explodera över en natt men med ca 300st kundbesök dagligen där EasyFill nämnts ökar våra möjligheter till försäljning oerhört mycket (bolaget styrelseordförande Richard Bagge har förbjudit mig använda förstärkningsord såsom fantastiskt, oerhört bra, enormt o.s.v. men i detta fall anser jag det är befogat.)

 

Att bygga upp en försäljningsorganisation internationellt är en tuff uppgift eftersom du måste finna de rätta människorna med det rätta drivet men utan tvekan har EasyFill med Steve English i Sydafrika, Oliver Eischeid i Tyskland och Marco Company funnit väldigt bra personer med en glöd för våra produkter men med två personer i Sydafrika, två personer i Tyskland tar det tid att nå marknadsandelar. I EasyFill America är det annorlunda då Marco Company har säljare runt om i landet som säljer deras och EasyFills produkter. I USA har vi nu varit i ca 1,5 år och nu är vi närmare och närmare de stora ordrar jag längtar efter. Utöver våra egna företag har vi också återförsäljare i flera länder och som alla förstår blev de inte jätte entusiastiska när vi presenterade avtalet med HL men vi har lagt tid på att få dessa återförsäljare att förstå att med HL på banan kommer EasyFills produkter bli etablerade snabbare och att det finns plats för dem också och detta förstår de flesta samarbetspartners vi har, några måste vi säkert jobba med ytterligare men målsättningen är att få alla att förstå att marknaden är så gigantisk så det finns plats för både dom och HL.

 

I ett inledande sked protesterade vår VD i Tyskland Oliver Eischeid mot HL avtalet eftersom han har långtgående diskussioner på gång hos flera av de stora butikskedjorna bla Rewe och Edeka. Han har fått in ColdFront till Shell i Tyskland samt till några andra bensinstationskedjor samt en hel del andra affärer, nu upplever Oliver att HL kommer till en krattad manege och snor affärerna av honom, till viss del har Oliver rätt men vi har nu fått Oliver att förstå att han skall se HL som en resurs och inte som ett bekymmer. Oliver är väldigt duktig och han och HL kommer i de tysktalande länderna tillsammans göra succé.

 

När jag nu skriver om Tyskland så måste jag nämna ColdFront som är vårt svar på kyldiskar där vi på marknader både i Europa och USA har flera testinstallationer gjorda och kunder som är lyriska.

 

Under 2018 är följande tre områden topprioriterade:

 • Återförsäljare: Våra återförsäljarpartners har det väletablerade kontaktnät mot butiksledet som vi behöver och med koncernens samlade kunskap och support är möjligheterna till snabbare expansion mycket goda.
 • Öka försäljningen till OEM tillverkare av kylar och kylskåp. Detta ska ske genom Push/Pull taktik; tydlig Push mot våra avtalspartners samt starkare närvaro hos varumärken för att ge Pull-effekt. EasyFill har dedikerat resurser för att åstadkomma detta
 • Vi kommer naturligtvis att ge all tänkbar support till alla våra återförsäljare runt om i världen men utan tvekan kommer HL Display med ca 300 kundbesök dagligen visas sig i våra siffror framåt.
 • Ge all tänkbar support till EasyFill America, 330 miljoner människor i USA med ett gemensamt språk samt vårt 50% ägda företag tillsammans med Marco Company är väldigt bra förutsättningar.
  • För att göra det enkelt för mig själv klistrat jag in texten från ett mail jag fick från Aaron Benett EasyFill America 1/11

Below is additional details across a few of the bigger opportunities we have working up right now:

Central Market / H-E-B

 • MaxLoad coolers – They are interested in 3 MaxLoad coolers to test in an upcoming store with potential for more. We have a follow up meeting tomorrow to discuss options for this & getting a PO.
 • RotoShelf for Multideck Cases – This the local test for RotoShelf within a Hussmann multideck we coordinated just over 2 months ago. We did their initial test application for a 60-day trial & are invoicing them this week for the work.
 • They said the system has dramatically improved their labor spent on stocking the case & their sales increased by about $10,000 USD over their standard sales amount on this case since installing the system. They said during the trial period it has already paid for the system which is great news!

Upcoming Opportunities We Are Working Through:

 • SwingOut – they have an immediate application for 4-6 SwingOut units, but need the adjusted size Henning & your team is working on to pull this off. They would install today if we had something to give. They are interested in comparing options on this SwingOut as a near complete replacement for their Madix style shelving units & at minimum cover multiple sections in their store
 • RotoShelf – upcoming test coming up in the next 2-3 months for a dairy installation in their store

Our buyer at Central Market is helping pitch the product to the larger company he’s under, H-E-B, & trying to set us up a meeting to meet with them in the coming couple weeks where he will support us on the system.

We have a meeting with them tomorrow to review through a presentation that we would potentially give in the weeks ahead.

Additional Large Volume Quotes (quoted within the last 2-3 weeks)

 • Walmart – interested in retrofitting & making OEM option for RotoShelf to fit within a new style Zero Zone case. Based on geometry of case it might require a special 80cm shelf mold to be considered. Quote was based on 250(+) doors initially
 • Microsoft – I had a call with our buyers at Microsoft during NACS to discuss a potential upcoming rollout across 500 locations (1000 coolers) for RotoShelf. I presented more info on MaxLoad as well. They are getting me details on the case models in their locations for us to start next steps of a rollout option.
 • Imbera – quoted 2 separate single door beverage counters at volume of 50 – 250 units. We have prototype units installed & being tested at their headquarters in Mexico now. I have a follow up call scheduled for tomorrow with our Mexico sales team to discuss next steps in this project
 • Minus Forty –prototype unit is being tested now on a single door beverage cooler. Potential upcoming orders for 50-250 units. They are getting interest from their customer now on this & will feedback info in the next 2-3 months for next steps.

They are highly interested in TopSlider & integration into their cases!!

Hopefully more good news to come on these customers & upcoming business!

 

Ett axplock av pågående projekt:

 • Marknadstest av RotoShelf med TopSlider för dryck tillsammans med stort dryckesvarumärke.
 • Marknadstest av TopSlider för eftermontering i Roll-in kylar för Norge.
 • Utvärdering av RotoShelf MD 1250/2 för kyldiskar hos de fyra största tyska butikskedjorna
 • Samtliga ÅF utom en har beställt EasyFill produkter till sina Showroom och hos de mer etablerade ÅF sker installationer löpande butik för butik
 • Hos en av de nyare ÅF diskuteras en större utrullning till ca 800 butiker under en 2 års period.
 • ICA Sverige och EasyFill har, som tidigare nämnts, ett gemensamt utvecklingsprojekt och ett delresultat har varit att SwingOut Ambient för barnmat visat sig ha en återbetalningstid på omkring 12 månader baserat på arbetstidsbesparing. Detta trots att tidsvinsten vid plockning inte är så stor på denna typ av vara då de traditionellt ställs direkt på hyllan i 6, 8 och 12 pack och med SwingOut plockas på hyllen en och en. Man noterar också en försäljningsökning med ca 15 % under de två månader som hyllorna testats. Noterbart är att EasyFill arbetar hårt med en uppdaterad version av SwingOut Ambient som ska vara billigare att producera och ha ett lägre kundpris än nuvarande version. Trots kort återbetalningstid och flertalet påtagliga fördelar är investeringskostnaden ett hinder för stora volymer.
 • ColdFront med SwingOut som hyllsystem har börjat få fäste i bla Tyskland och för närvarande arbetas det med åtta olika projekt. Två inledande installationer har gjorts i en Shell och en Avia bensinstation

 

”… For a healthier planet”

I mars i år lanserade vi initiativet ”… for a healthier planet”. Detta för att rikta lampan mot matsvinn i butiker. Bara i svenska butiker slängs det ca 110 000 tom mat årligen och reducering av matsvinn är en av de största utmaningar som livsmedelsbranschen har att möta idag då hotande lagstiftning annars kommer att införas.

Tanken med vårt initiativ är att det bland annat ska fungera som en medial motor för att via att det, tack vare våra produkter, finns en lösning för butikerna att reducera svinnet på produkter med förhållandevis korta bäst-före-datum.

Vi kommer att arbeta vidare med detta initiativ och det ligger rätt i tiden då livsmedelskedjorna faktiskt behöver adressera problemet och flera redan tagit ställning för en minskning av matsvinn. Det måste dock drivas på rätt sätt för att ge tyngd och kraft och då kan EasyFill inte vara avsändaren.

 

För den som vill höra mer från bolaget finns möjlighet på tisdag den 21 november, då CMO Jens Nisu deltar i en Financial hearing på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

 

Information om eventet samt anmälan via denna länk:

https://financialhearings.com/event/10552

 

Presentationen kommer att livesändas via webben på denna länk:

www.easyfill.se/activities

eller direkt via:

https://tv.streamfabriken.com/2017-11-21-easyfill

 

 

Ebeco

Coop Bygg i Norge säljer i år ca 1000st släpvagnar runt om i hela Norge, samtidigt har vi också egen försäljning via nätet för den norska marknaden, på det sättet säljer Rune, som vår man i Norge, heter ca 900st släpvagnar i år.

 

Med Coop Byggmarknad i Norge förhandlar vi just nu om en större order för 2018, en förhandling som i stort är klar men vi har ännu inte signerat ett avtal. Så här går det till:

 

Kunden går in på www.tillhengerfabrikken.no och tittar på olika släpvagnar och några skickar frågor och den person som svarar sitter i Slovakien.

 

När sedan kunden vill se på olika släpvagnar i vekligheten så åker man till vår utställning/leveransplats som ligger mellan Oslo och Gardemoens flygplats. Släpvagnarna som Rune säljer kommer med lastbil från fabriken i Slovakien ungefär en gång i veckan och släpvagnarna är då till 90% hopskruvade. Att de inte är 100% hopskruvade beror på att de skall fraktas på lastbil från fabriken i Slovakien och för att minska transportkostnaderna.

 

Att kunna hyra lokaler i området mellan Oslo och Gardemoen är inte enkelt. Utan tvekan är detta område ett av de mest attraktiva i Norge och av den anledningen hyrs ett område under tak samt viss markyta utan tak och på detta område skruvas släpvagnarna samman och visas utomhus året runt.

 

I Oslo-området har vi två konkurrenter som säljer släpvagnar direkt från fabrik (tillverkade någonstans i Europa). Rune låter meddela att många av de människor som kommer och tittar också åker till de andra två leverantörerna och han säger att uppskattningsvis 80% av de som varit hos honom kommer tillbaka och handlar. En av de viktigaste sakerna som sker vid leverans är försäljning av tillbehör till släpvagnen (stödben, kapell, kåpa osv.). Denna extraförsäljning är viktig eftersom marginalen är väldigt bra. Vid leverans finns ett litet kontor där papper skrivs på och släpvagnen överlåts till köparen.

 

Norge är idag det enda land där våra släpvagnar säljs enligt ovan, men kan vi sälja ca 900 släpvagnar i Norge så bör vi kunna sälja motsvarande i andra länder också och vi har nu beslutat oss starta upp den typen av försäljning runt om i Europa med start i Sverige.

 

Vi har hyrt ett lager och försäljningsplats i Sollentuna ca 2,5 km från kontoret. Detta kommer att vara utlämningsställe för vagnar som sålts via internet men kommer även att fungera för direktförsäljning., verksamheten kommer fungera på samma sätt som hos Rune i Norge. Inflyttning sker de 1 mars 2018.

 

Sedan kan det bli Göteborg, Helsingfors, Köln, Milano osv. Om vi anser det passa när vi finner en lokal så kommer vi att utvärdera den etableringen. Det svåra är att finna lokalen men också en Rune på varje ställe.

 

Utöver dylik försäljning kommer vi parallellt stärka närvaron hos befintliga återförsäljare (just nu några få) samt aktivt finna nya.

 

Det som kan konstateras är att bolagets släpvagnar håller väldigt hög kvalitet men att försäljningsorganisationen i princip är obefintlig. Bolaget har nu beslutat att anställa en försäljningschef med bas i Stockholm (på vårt kontor i Sollentuna) och vi är just nu mitt inne i en rekrytering och jag räknar med att vi anställer en person inom de närmaste veckorna. Som sin närmaste chef kommer denne att ha Henning Bergsagel som är grundare av Ebeco.

 

Som nämns ovan har vi hyrt en lokal i Sollentuna från den 1 mars 2017 där det kommer att finnas till att börja med en man som skall färdigställa släpvagnarna för leverans samt sälja på samma sätt som Rune gör. Denna rekrytering startar vi med omgående så om du som läser känner att detta vill jag göra så skicka ett mail till mig eller om du vet någon som skulle passa så tipsa denne om jobbet.

 

Vi gör nu om bolagsstrukturen i Ebeco samt startar några dotterbolag för att renodla verksamheten:

Släpvagnarna kommer säljas under varumärket ScanTrailer (Skandinaviska släpvagnar) ett av skälet till namnet är att skandinaviska bolag har hög status ute i Europa. I Sverige har vi redan startat ScanTrailer AB, det norska bolaget Ebeco A/S byter namn till ScanTrailer A/S och vi startar upp ett bolag i Slovakien med namnet ScanTrailer SRO.

 

Som jag skriver ovan säljer vår man Rune i Oslo ensam ca 900 släpvagnar årligen och när det går sälja på det sättet i Norge så bör vi med en försäljningschef på divisionen släpvagnar kunna sälja många på samma sätt runt om i världen när vi nu får en försäljningschef som kommer ha en enda uppgift och det är att få denna division att rulla.

 

Att vi genomförde apportemissionen med Ebeco koncernen var för att få en större utvecklingsavdelning och en fabrik för tillverkning av våra patenterade produkter, RotoShelf, SwingOut, ColdFront osv. När vi köpte företaget var jag ganska säker på att släpvagnsdelen skulle vi sälja så snart vi fick igång verksamheten med våra patenterade produkter men nu har jag ändrat mig. Det säljs oerhört mycket släpvagnar årligen i Europa (och världen) men vi börjar med marknader nära oss. Vi har en komplett range av färdiga produkter som tillverkas i egen fabrik i Slovakien. I fabriken kan vi utan att investera något nämnvärt (om det inte är för att rationalisera) tillverka flera 100% mer släpvagnar årligen än vi gör idag. I Slovakien har vi idag ca 3000 kvm markyta, vi har en lokal på 1000 kvm (lager) som kan för en relativt billig investering byggas om till fabrik och vi har ytterligare 15 000 kvm mark där. I köpet ingick 49% av det fastighetsbolag som äger all mark i Nizna inklusive alla fabriksbyggnader.

 

För att belägga vad jag skriver ovan kommer här lite siffror som visar hur stor marknaden är, nedanstående siffror är teoretiska och skall bara ses som en beräkningsgrund. Alla vet att det i vissa länder säljs mer och i vissa mindre med släpvagnar. Enda skälet jag har med detta är för att visa potentialen.

 

5 200 000 Antal invånare i Norge
44 000 Antal sålda släpvagnar i Norge 2016
2 000 EasyFills försäljning 2017
4,55% EasyFills marknadsandel i Norge
0,0085 Antal släpvagnar sålda per innevånare i Norge
   
743 000 000 Antalet invånare i Europa. OBS Europa inte bara EU
   
6 286 923 Antalet sålda släpvagnar i Europa (teoretiskt) utifrån Norges siffror
285 769,23 EasyFills marknadsandel i Europa beräknat med Norges siffror
7 000 Uppskattat snittpris per släpvagn
2 000 384 615 EasyFills marknadspotential i pengar årligen i Europa
 
323 000 000 Antalet invånare i USA
 2 733 077 Antalet sålda släpvagnar i USA (teoretiskt) utifrån Norges siffror
124 230,77 EasyFills marknadsandel i USA beräknat med Norges siffror
869 615 385 EasyFills marknadspotential i pengar årligen i USA

 

Vän av ordning kan nu säga att det tar tid att nå 4,5% marknadsandel vilket är rätt men utan målsättningar vet jag att vi inte når någonstans och om vi bara får 1% marknadsandel så är detta då en strålande affär i alla fall.

 

Pengar

Just nu är bolagets likviditet relativt god, dock är vi medvetna om att om allt som vi berättar om i ovanstående går i lås så kommer vi att behöva mer kapital, Det vi nu gör är att kontakta våra finansiärer, vår bank, Norrlandsfonden och Almi och se om dessa varför sig eller tillsammans är öppen för att finansiera bolagets växt. Vi har också kontaktat Exportkreditnämnden för att sondera möjligheterna till någon typ av finansiering.

 

Redovisning

Vi har också fått förfrågan från en aktieägare hur vi redovisar EasyFill America och EasyFill Sydafrika i vår resultatrapport och då är det så här: Vi konsoliderar inte dessa bolag (inte heller fastighetsbolaget i Slovakien) utan dessa försäljningsbolag redovisas som delägda (50%) bolag i årsredovisningen. Dock kommer vi regelbundet redovisa deras omsättning. Eventuellt utbetald royalty från deras försäljning kommer att redovisas som finansiell intäkt i koncernen. Däremot så kommer vi att om det händer något positivt eller negativt i dessa bolag att med text redovisa detta i våra kvartalsrapporter.

 

Kommentar

Som ni ser är detta nyhetsbrev skrivit i jag form men det betyder inte att det bara är jag som skrivit utan jag har haft enormt stor hjälp av Jens Nisu.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                Jens Nisu
CEO                                                     Marketing Director
+46 70 59 444 69                                +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se             jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

2017-06-12

First order to a Finnish supermarket.

EasyFill AB has received a strategically important order to deliver its rotating shelving solutions to a Finnish supermarket chain. The order includes just over 20 sections of RotoShelf 1250/2 for Multideck display cases.

 

The order is the first of its kind in the Finnish market and is strategically important as the customer is K-market, part of Kesko, one of Finland’s largest retail chains.

The order value is approximately EUR 22,000 and refers to deliveries to a first store in central Helsinki.

 

Comment from CMO Jens Nisu:

We are pleased to present this first order to K-markt in Finland. The extensive market experience and the contact network of our Nordic sales manager Tommy Seger, has been the decisive factor in getting this order. Previously only a few RotoShelf units have been placed on the Finnish market in commercial branded beverage coolers.

Taking this first step for a broader establishment at store level in Finland is a step in the right direction and hopefully the first of many.

 

12 juni 2017

Sollentuna

 

For more info contact:

Jens Nisu
Chief Marketing Officer
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

 

This information is information which EasyFill AB (publ) is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person or merchandise for publication June 12, 2017

2017-06-12

Första order till butik i Finland.

EasyFill AB har tagit en strategiskt viktig order på Bolagets roterande hyllsystem till en finländsk butikskedja. Ordern omfattar drygt 20 sektioner av RotoShelf 1250/2 till kyldiskar.

 

Ordern är den första i sitt slag på den finländska marknaden och är strategiskt viktig då kunden är K-market, en del av Kesko, en av Finlands största retailkedjor.

Ordervärdet är ca 22 000 euro och avser leveranser till en första butik i centrala Helsingfors.

 

Kommentar från CMO Jens Nisu:

Vi är glada att kunna presentera denna första order till K-markt i Finland. Den fleråriga erfarenhet av marknaden och det kontaktnät som vår nordiska försäljningschef Tommy Seger, har, är det som varit avgörande att vi fått denna order, då endaste ett fåtal RotoShelf placerats på den finska marknaden tidigare och då i kommersiella kylskåp.

Att nu kunna ta detta första steg för bredare etablering hos butiksledet i Finland är ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis det första av flera.

 

12 juni 2017

Sollentuna

 

För mer information kontakta:

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

 

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2017.

2017-05-17

EasyFills AB (publ.) tecknar nya distributionsavtal.

EasyFill AB har tecknat ytterligare distributionsavtal med återförsäljarpartners. Denna gång Svenska HL-Display, Israeliska B-Smart retail samt Ungerska Cooltech.

 

EasyFill fortsätter att bygga ett internationellt nätverk av partners för distribution av Bolagets produkter. Att föra ut bolagets smarta hyllösningar på marknaden i större skala kräver närvaro på butiksnivå och av den anledning arbetar bolaget intensivt med att söka nya partners. Nedanstående är samarbetspartners med underskrivna avtal och Bolaget för diskussioner med ytterligare potentiella återförsäljare.

 

HL-display:

Under 2016 påbörjades diskussionerna om ett samarbete mellan Svenska HL Display och EasyFill och nu kan ett undertecknat avtal presenteras.

HL Display har sedan starten 1954 utvecklat och marknadsfört lösningar för pris- och butikskommunikation samt varuexponering för detaljhandeln. Idag opererar HL Display i 50 länder via egna säljbolag samt Partners. Huvudmarknader är Sverige, Frankrike och Storbritannien.

EasyFills produkter blir ett komplement till HL Displays existerande produktportfölj och redan innan avtalet signerats har tre testordrar mottagits varav en levererats och installerats i butik i Paris. Värdet på ordrarna publiceras ej enligt önskemål från HL display.

 

Kommentar från HL Displays Marknadschef Peder Clason:

För HL Display är samarbetet med EasyFill spännande eftersom deras produktportfölj kompletterar vår egen. Vårt kundlöfte är att erbjuda lösningar som skapar en bättre butiksupplevelse för slutkund, och som hjälper butiksägare att driva merförsäljning, sänka kostnader samt reducera svinn.

 

B-Smart:

Israeliska B-smart är ett företag som är verksamt mot detaljhandeln under ca 30 år och man gör allt från butikslayout till konstruktion och kylteknik. Man har ett nära samarbete med Italienska Arneg och man är godkänd leverantör till samtliga större livsmedelsbutikskedjor i landet.

EasyFill kommer nu att skicka prover till B-smart så de kan bygga upp ett visningsrum för att fysiskt kunna visa bolagets produkter till kunderna.

 

CoolTech:

CoolTechs verksamhet är kommersiell kylteknik och man har 15 egna montörer och ingår i ett landsomfattande servicenätverk med totalt 50 installatörer. Det Ungerska Företaget har avtal med internationellt välkända aktörer som Spar, Auchan, Aldi och Lidl samt flertalet lokala kedjor både livsmedelsbutiker och bensinstationskedjor.

EasyFill kommer även att skicka prover till Cooltech så att de ska kunna visa EasyFills produkter till sina kunder.

 

Kommentar från VD Håkan Sjölander:

Att teckna ett avtal med HL Display känns helt fantastiskt, och nu kommer dessa säljare på sina kundbesök också presentera och sälja EasyFills patenterade produkter. För mig har HL alltid varit en favorit och otaliga är de gånger jag varit på deras hemsida och tittat på produkter och nu är vi en del i deras sortiment.

Övriga nya partners ger oss en bredd på marknader som är förhållandevis små men summan av vårt nätverk gör det till en kraft att räkna med på marknaden.

 

Håkan Sjölander

17 maj 2017

Bräcke

2017-05-17

EasyFills AB (publ.) signs new distribution agreements.

EasyFill continues to expand its international network of reseller partners to ensure distribution of the companys clever store shelves. To penetrate the market on a bigger scale, require a local presence with local connections. For that reason, EasyFill are working hard to find new partners. The companies mentioned below have signed agreements and the company is in discussion with other potential partners as well.

 

HL-display:

The discussions regarding a cooperation between HL and EasyFill started in 2016 and now a signed agreement can be presented.

 

Since the start in 1954 HL-display has developed and marketed products for price- and in store communication and shelf merchandising for the food retail industry. Today HL-display is an international company covering 50 markets through subsidiaries and partners.

 

HL-display has around 100 sales people actively working the stores and around 300 customer meetings are done on a daily bases. Main markets include Sweden, France and Great Britain.

EasyFills products is complementing HL-Displays current product portfolio and already before signing the contract EasyFill have gotten three test orders. One of which have been delivered and installed in a store in Paris, France. The value of the trial orders is not disclosed by request from HL-display.

 

Comment from Peder Clason, CMO HL-display:

For HL Display, the cooperation with EasyFill is exciting because their product portfolio complements our own. Our customer promise is to offer solutions that create a better retail experience for end customers, and help shop owners drive more sales, lower their costs, and reduce waste.

 

B-Smart:

Israeli company B-Smart has been active in retailing for about 30 years, ranging from store layout to design, construction and cooling technology. There is close cooperation with Italian Arneg and B-smart is an approved supplier to all major grocery chains in the country.

 

EasyFill will now send samples to B-Smart so they can build a showroom to physically display view the company’s products to their customers

 

CoolTech:

CoolTech’s business is commercial refrigeration and has 15 custom assemblers and is part of a nationwide service network with a total of 50 installers. The Hungarian company has agreements with internationally renowned store chains like Spar, Auchan, Aldi and Lidl, as well as most local chains, both grocery stores and petrol stations.

 

EasyFill will also send samples to Cooltech so they can display EasyFill products to their customers.

 

Comment from EasyFill CEO Håkan Sjölander:

Signing a contract with HL Display feels absolutely amazing, as we write above, HL’s approximately 100 sales people average three customer visits daily, which is impressive and now these sales people will also present and sell EasyFill’s patented products. For me, HL has always been a favorite and countless are the times I’ve been to their website and looked at products and now we are part of their range.

 

Signing with the other new partners give us a wide range of markets that individually are relatively small, but the sum of our network makes it a force to count on, on the market.

 

Håkan Sjölander

17 May 2017

Bräcke

2017-05-11

EasyFill AB (publ.) – Official launch of ColdFront and a cabinet cooler developed according to the MaxLoad concept.

At the ongoing fuel station show, Tankstelle & Mittlestand, in Münster, Germany, the ColdFront product is now being launched as a completely finished product. At the same time a brand-new cabinet cooler, developed from the MaxLoad concept is being displayed for the first time. Products from EasyFill is shown in six different stands with different companies at the exhibition.

 

ColdFront:

ColdFront is an alternative solution to traditional Multideck display cases. The combination of Clever shelving from EasyFill, glass doors, a shallow cold room and tailormade cooling equipment is a novelty for the food retail industry.

One of the major benefits of using insulated panels is that they are flat packed on a pallet and are significantly easier to transport and install in stores comparing to traditional Multideck cases that are heavy to handle and bulky to transport.

From a cool technical point of view a traditional Multideck is highly complicated as they are constructed to work without glass doors on them. ColdFront has glass doors as standard and around 50% lower energy consumption than a Multideck case without doors. The less complicated construction of ColdFront is also shown in the lower price of a complete unit. The advantages and benefits mentioned above in combination with clever shelving from EasyFill makes ColdFront a highly competitive alternative to Multidecks.

Two versions of ColdFront is on display; one using RotoShelf and one using SwingOut. These versions are ready to be sold and can be ordered complete using one article number. The ColdFront products will be sold internationally in the already established reseller network. Stracke Ladenbau, EasyFills German partner, is a well-established supplier to supermarkets and fuel stations in Germany.

 

MaxLoad:

As mentioned in previous press releases, Efficold, a Spanish producer of cabinet coolers, have developed a brand-new cabinet according to the MaxLoad concept as suggested by EasyFill. MaxLoad is the vision of EasyFill how to maximize the available space and optimize the use of RotoShelf in a commercial cooler cabinet. The major difference to a conventional cabinet is that the MaxLoad concept offers six shelves instead of five which is normal. This means that the capacity of the RotoShelf increases by 20%. It also means that there are an additional 11 product facings (50 cl PET bottles for reference).

The quality and finish of the cabinet is of a very high standard. This first cabinet is a 90 cm wide double door cabinet and the next step is to develop a 60 cm wide single door unit. A 70 cm wide single door cabinet is also in the pipeline.

Efficold is a certified supplier to the major beverage manufacturers and the new cabinet model will be offered to all players in the market.

 

Comment by the CEO:

It is very satisfying seeing these products finished and ready for the market. We have high expectations on ColdFront and we believe that store chains around the world will see the benefits to this alternative to traditional Multidecks.

The cooperation with Efficold has been running seamlessly and the development has been moving forwards at a quick pace. They needed to develop a cabinet from scratch and adjust their production to accommodate this new model.

We have been discussion this cabinet design with other manufacturers for a long time without a real breakthrough. To finally achieve this with the combined efforts from us and Efficold is fantastic.

To be able to walk the isles of the expo, were we don’t have our own stand, and to see EasyFill products in six stands with our partners is a great feeling.

Håkan Sjölander

CEO

2017-05-03

EasyFill AB (publ.) – Information från årsstämma gällande 2016.

EasyFill AB (publ) genomförde årsstämma gällande 2016 torsdagen den 27 april 2017. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var god, ett 60 tal aktieägare och ett 20 tal icke aktieägare varav de flesta jobbar i EasyFill koncernen.

 

 1. Richard Bagge förklarade stämman öppnad.
 2. Richard Bagge valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Ian Slettengren att som sekreterare föra protokollet.
 3. Förteckningen över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bestämmelserna i bolagsordningen och i enlighet med vad som närmare angetts i kallelsen till årsstämman.
 4. Beslutades att utse Andrej Kledzik och Björn Rodeholt att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Årsstämman godtog att stämman hölls i Kista.
  1. Noterades att kallelse till dagens årsstämma har den 30 mars 2017 publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Noterades vidare att information om att kallelse skett har den 30 mars 2017 publicerats i Svenska Dagbladet. Det konstaterades att årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning godkändes att gälla såsom dagordning för dagens stämma.
 7. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, Bilaga 2.
  1. Verkställande direktören och ledningsgruppen lämnade ett anförande om det gångna året.
  2. Revisor, Jens Edlund, redogjorde för revisionsberättelsen.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning
  2. Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna, resultat- och balansräkningen, samt den i koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
  3. dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
  4. Beslutades att godkänna styrelsens förslag att balansera årets vinst till ny räkning.
  5. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  6. Beslutades att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.
  7. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.
 9. Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
  1. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 10. Beslutades att styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att Bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor.
  1. Beslutades att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Hans Berg, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander som ordinarie ledamöter, samt nyval av Alf Aarthun som ordinarie ledamot i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Richard Bagge valdes till styrelsens ordförande.
  2. Det beslutades att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Edlund & Partners AB som revisorer med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.
 11. Styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS presenterades.
  1. Håkan Sjölander och Henning Bersagel lämnade ett anförande rörande Bolagets förvärv av Ebeco AS.
 12. Beslutades att anta en ny bolagsordning
 13. Det beslutades att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Ebeco AS genom apportemission.
 14. Beslutades att genomföra en apportemission enligt styrelsens förslag till beslut
 15. Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst 5 miljoner aktier på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.
  1. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.
  2. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
 16. Stämmans avslutande

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                            Jens Nisu
CEO                                                                   Marketing Director
+46 70 59 444 69                                            +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                       jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

2017-04-27

EasyFill AB (publ.) – Statusuppdatering Sydafrika.

Nedan följer en uppdatering om status på den tidigare meddelade affären i Sydafrika.

 

Den 27 april 2016 meddelade EasyFill att en överenskommelse träffats med en större butikskedja i Sydafrika om att butikskedjan skulle rulla ut RotoShelf för mejeriprodukter i sina 400 butiker. Det som meddelats var:

”Uppskattat värde på hela affären med RotoShelf för mejerivaror (SwingOut Ambient exkluderat) är ca 50 MSEK årligen under de 5 år som utrullningen förväntas ta.”

 

Efter detta beslut hos bolaget har den ekonomiska situationen i Sydafrika försämrats och som tidigare meddelats har utrullningen försenats då kedjan informerat EasyFill att dess finansiella situation inte medger utrullning i den takt som initialt avsågs.

 

Inget har förändrats i sak; avsikten att genomföra utrullningen till samtliga butiker kvarstår. Det enda som har förändrats är tidsaspekten som förnärvarande är okänd. Det ska nämnas att de installationer som görs betalas till fullo vid leverans. Under 2016 har ordervärdet varit lågt då det endast rört sig om de nämnda testinstallationerna och rör sig i storleksordningen 200 000 kr.

 

Beslutsfattare i butikskedjan har låtit meddela att man är mycket nöjda med produkterna och att investeringsviljan kvarstår men att det är beroende på godkännande av budget från bolagets koncernledning. Dock fortsätter butikskedjan med ytterligare installationer för utvärdering av ytterligare produktkategorier, för juice och yoghurt. Detta visar på att proof of concept är bevisat och det som nu saknas är kapital att investera för. Bolaget är välinformerat om läget och kontakter fortgår löpande. EasyFill uppskattar att, försenad utrullning till trots, Bolaget bedömer att omsättningen blir 2-3 miljoner kronor till denna butikskedja under 2017. Viktigt att påpeka att den nya budget perioden för butikskedjan startar 1 juli 2017 och om den då inkluderar utrullning enligt tidigare indikationer så kommer omsättningen 2017 att förändras, om så sker kommer detta att pressmeddelas.

 

Bolagets nya säljare i Sydafrika, Ryan Scott, har under vintern och vårvintern haft stor framgång hos andra viktiga butikskedjor och likt ICA i Sverige är dessa kedjor inte centralstyrda vilket gör att individuella butiksägare själva kan fatta investeringsbeslut och flertalet mindre ordrar har tagits och installationer av dess har skett löpande under våren. Försäljningen kommer från individuellt ägda butiker och sammanlagt rör det sig om ca 800 000 sek fram till idag

 

EasyFill Southern Africa har en budget på 1,5miljoner per månad för resten av 2017 där inte utrullningen till den stora butikskedjan är medräknad.

 

Trots den ekonomiska situationen i landet ser VD i EasyFill Southern Africa, Steve English, ytterst optimistiskt på bolagets framtida affärer.

 

EasyFill startade verksamheten i Sydafrika via en återförsäljare för ca 3 år sedan, hösten 2016 startade återförsäljaren och EasyFill ett gemensamägt 50% ägt bolag EasyFill Southern Africa.

 

De tester som har utförts av butikskedjan när det gäller mejeriprodukter har alla visat att EasyFills produkter ger stora kostnadsbesparingar i form av minskat svinn och ökad försäljning, utifrån dessa siffror fick EasyFill våren 2016 en utrullningsplan från en stor butikskedja att man skulle installera EasyFills produkter för mejeriprodukter i samtliga av sina butiker.

 

Utifrån dessa informationer lämnades ett PM om affären, det som sedan hänt är att den ekonomiska situationen i Sydafrika försämrats och försäljningen för butikskedjan har minskat varför alla budgetar i affärskedjan dragits tillbaka och att nya budgetar måste göras och allt måste godkännas återigen. Butikskedjans företrädare informerar oss att man på inget sätt tappat tron på EasyFills produkter men allt beror på att man just nu måste stoppa alla investeringar tills man ser att man har pengar att betala installationerna med. Det som nu sker är att man fortsätter testa på flera andra varugrupper och även där visar siffrorna på minskat svinn och ökad försäljning, även där säger EasyFills kontakter att man skall installera EasyFills produkter och att man nu lägger in detta också i sina budgetar.

 

VD-kommentar från Håkan Sjölander

Det jag kan konstatera är att ingen order är klar förrän man levererat och fått betalt, varken vi på EasyFill eller företrädarna för butikskedjan i Sydafrika kunde veta att ekonomin i Sydafrika skulle bli så tuff för butikskedjan så man väljer att tillfälligt stoppa investeringar. Våra kontaktpersoner på butikskedjan säger dock att de siffror på besparingar och ökad försäljning är så stora så vi kan räkna med att utrullningen kommer ske men så länge man inte får Ja på budgetar är det tålmodig väntan som gäller.

 

I Sydafrika i övrigt sker dagliga framgångar med många olika kunder och vår VD i Sydafrika säger att oavsett vad som händer med den stora butikskedjan kommer EasyFill Southern Africa bli en viktig kugge i EasyFill organisationen.

 

Håkan Sjölander

____________________

Bräcke i april 2017

EasyFill AB (publ)

2017-04-27

EasyFills AB (publ.) – Marknadsinformation april 2017.

Nedan följer en sammanställning av det nuläge som Bolaget befinner sig i, i slutet av april 2017.

 

Denna marknadsuppdatering syftar till att informera om nuläget i Bolaget och ge information om nya händelser och aktiviteter som påverkat, eller kommer att påverka framåt. Inga ordrar eller ordervärden presenteras i nedanstående text.

 

Egna bolag och Joint Ventures

EasyFill America:

 

EasyFill America har på bred front introducerat EasyFills produkter på den nord amerikanska marknaden och till dags dato har ett flertal installationer genomförts. Samtliga till olika slutkunder. Dessa är att se som testinstallationer som skall utvärderas och har inget stort individuellt ordervärde men det strategiska värdet är högt då det krävs referenspunkter på marknaden att hänvisa till, och av erfarenhet tar det tid att bryta ny mark. Med referensinstallationer på marknaden hos nyckelaktörer med gott anseende är vägen framåt enklare.

 

Utöver dessa testinstallationer arbetar EasyFill America på en stor mängd olika projekt, bland kunderna finns globala läskedryckstillverkare, Walmart samt en hel del välkända varumärken för produkter och butikskedjor.

 

En av de marknadsaktiviteter som används mest frekvent av Marco Company är mässor.

 

Nedan följer några som kommer att genomföras under 2017:

 

Convenience Retail University (CRU)
StorePoint Fresh
North Texas Business Alliance (NTBA)
BuildPoint
Southwest Fuel & Convenience Expo
PMA 2017
NACS

 

Representanter från EasyFill AB kommer tillsammans med Marco Do Brasil ställa ut företagets produkter APAS show i Sao Paulo på 2-5 maj.
APAS rankas som en av de största branschmässorna för livsmedelsbutiker och återkommer vartannat år och detta är första gången som Marco Company ställer ut och huvudnumret i montern är EasyFills produkter.

http://www.apasshow.com.br

 

EasyFill GmbH:

Vår VD i EasyFill GmbH Oliver Eischeid har under de två år han jobbat i bolaget visat sig vara en ytterst kompetent medarbetare, utifrån den kompetensen är han sedan den 1 mars försäljningschef i EasyFill koncernen. Att så sker beror på alla de framgångar han och hans team haft under de två år han varit VD för Tyskland. Oliver kommer fortsatt att vara ytterst ansvarig för den tyska marknaden men det dagliga ansvaret flyttas neråt i bolaget.

Löpande bearbetning av med flera, ledande, butikskedjor i landet pågår. Vis av erfarenhet kommer inga detaljer, så som produkt, omfattning, tidshorisont eller värde kommer att meddelas förrän avtal är underskrivna eller produkter levererats.

I närtid kommer EasyFill att delta vid en av de största branschmässorna för bensinstationer. Samtliga av bolagets produkter; RotoShelf, SwingOut Ambient och två varianter av ColdFront kommer att visas upp i sex montrar; Remis, KMW, Thiem, Hauser, Stracke samt s-iQ. EasyFill har således ingen egen monter på mässan som pågår 10-11 maj i Münster, Tyskland.

www.tankstellenmesse.de

 

Sydafrika:

Se separat pressmeddelande

 

EasyFill AB

EasyFill och Ebecos sammanslagning

Som meddelats tidigare har EasyFill och Ebeco kommit överens om en sammanslagning av bolagen och båda parter ser det som en ypperlig möjlighet att nyttja varandras styrkor och summan av sammanslagningen kommer därför att bli större än de ingående delarna.

 

Följande sker nu;

 • Ett nytt dotterbolag bildas för försäljning av släpvagnar i Sverige
 • All produktutveckling för EasyFill flyttas från Bräcke till Nizna i Slovakien
 • Inköp och order för EasyFill och Ebeco slås samman till en enhet
 • Organisationen växer genom sammanslagningen till ca 55 personer och hela organisationsstrukturen arbetas om.

 

Med sig in i äktenskapet tar Ebeco en order från världens största tillverkare av läskedrycker. Ordern avser produkten TopSlider där flaskorna hänger i korken och glider framåt. Just nu anpassas TopSlider till EasyFills RotoShelf och leveranser kommer att påbörjas då anpassningen är klar och leveranserna förväntas vara slutförda innan året är slut

 

Ordervärdet uppgår till ca 10 MSEK och avser provleveranser till ett land. Observera att EasyFills ledning inte garanterar att leveranserna kommer att ske eftersom den multinationella kunden har stort inflytande och om de av någon anledning ändrar sig så tvingas EasyFill, vare sig vi vill eller inte, att acceptera deras beslut för att inte förstöra framtida affärer. Observera att ingen dylik information finns men för att inte vilseleda våra aktieägare ges denna information.

 

Släpvagnar

Försäljning av Ebeco släpvagnar är en lukrativ verksamhet som tillför koncernen ett positivt kassaflöde från dag 1. Släpvagnarna säljs idag via distributör i 16 länder och via näthandel i två; Norge och Slovakien och där är man marknadsledare i vissa storlekskategorier. På den svenska marknaden kommer försäljningen att ske via nätet utan mellanhänder och detta kommer att påbörjas omgående. Målsättningen har varit att starten skulle skett för en månad sedan men innan försäljning kunnat starta måste detta framgå i bolagsordningen samt godkännande från transportstyrelsen finnas, dessa båda saker är nu klart och försäljningen startar omgående, den första lastbilen med släpvagnar anlände till Sverige den 26 april. Observera att ett nytt dotterbolag för försäljning av släpvagnar kommer att startas detta för att särskilja olika verksamheter men fram till det företaget är startat kommer försäljningen ske i Enjoy Sales.

 

Ebeco tillverkar många olika typer av släpvagnar alltifrån små obromsade till fullstora boggisläpvagnar med broms.

 

Den släpvagn som väcker mest uppmärksamhet i Ebecos sortiment är WallTrailer som enkelt kan fällas samman och den är utan tvekan den mest spektakulära släpvagnen marknaden någonsin sett. Se www.walltrailer.com

 

Kyldisktillverkare:
Efter Euroshop som var i början av mars har EasyFill kommit igång med samarbetsdiskussioner med flera nya kyldisktillverkare. Bland annat från Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna, Korea, USA och Sydamerika.

 

Från EasyFill syftar denna typ av diskussioner till att forma samarbeten där tillverkaren anpassar sina kyldiskar för att på bästa sätt integrera RotoShelf. Denna process är tidskrävande men intresse finns där och denna typ av integrering hindrar inte implementering av RotoShelf för eftermontering i kyldiskarna utan det rör sig om två olika lösningar.

 

En av Europas största tillverkare av kyldiskar har genomfört interna tester av RotoShelf för eftermontering i deras kabinetter och den tekniska avdelningen har godkänt produkten vilket medför att tillverkaren kommer att erbjuda RotoShelf i sitt system via hela deras säljstyrka i hela Europa. Distributionsavtal är under förhandling och beräknas slutföras inom kort. Även här är det viktigt att meddela att EasyFills ledning inte ger några som helst information på värdet av dylikt avtal, det enda vi gör är att vi informerar om pågående diskussioner.

 

EasyFills uttalade målsättning är att ha undertecknat samarbetsavtal med ytterligare 4-5 tillverkare av kyldiskar innan året är slut.

 

Kylskåpstillverkare:
Hittills under året har EasyFill fortsatt att leverera plasthyllor till de befintliga kunderna i liknande utsträckning som tidigare år.

 

Samarbetet med Efficold i utveckling av kylskåp skräddarsytt för RotoShelf har gått snabbt framåt och de första skåpen kommer att visas upp på bensinstationsmässan i Münster 10-11 maj tillsammans med en av EasyFills partners. Det första kylskåpet är 90 cm brett med dubbeldörrar, en mycket vanlig storlek i Europa. I nästa skede kommer en 60 cm bred modell att lanseras.

Ytterligare tillverkare finns i pipeline för att ta fram kylskåp specifikt för RotoShelf enligt liknande modell som Efficold, dvs kylskåp med sex hyllor istället för de traditionella fem.

Efficold säljer sina produkter i stora delar av världen och bolagets ledning har konstaterat att man med hjälp av skräddarsydda produkter med RotoShelf ökar sin attraktionskraft.

 

Butikskedjor:
I tidigare marknadsuppdateringar har Bolaget beskrivit att Carrefour Belgien har gjort installationer i utvärderingssyfte infor en eventuell utrullning. Installationerna utfördes i slutet av 2016 och de data som nu meddelats är mycket bra.

 

Ca 7% ökad försäljning, 50% minskad arbetstid och Return Of Investment på ca 26 veckor. (bolaget har inte informerat skriftligt om svinn men på EuroShop meddelade en av cheferna att svinnet minskat väsentligt)

 

En internationell butikskedja med säte i Nederländerna har efter EuroShop kontaktas och ett första möte kommer att genomföras i slutet av maj. Intresset är stort från flera håll i organisationen.

 

RotoShelf för dryck, mejeri och juice kommer inom kort finnas tillgängliga för ICA handlare i hela landet. Som pressmeddelats tidigare har EasyFill och Ica startat upp ett utvecklingsteam för att tillsammans utvärdera vilka problemområden i butikerna som EasyFills produkter kan lösa, observera att detta avser helt nya produktområden som EasyFill inte jobbat med tidigare. Projektet fortgår och en testbutik är utsedd där produkterna kommer att installeras.

www.facebook.com/ICA-Supermarket-Bräcke-1567356933538512/

 

Även hos de konkurrerande kedjorna i Sverige pågår diskussioner om EasyFills produkter men då de är centralstyrda är upplägget ett annat och även tidsplanen.

 

EasyFill för även diskussioner med en av de ledande bensinstationskedjorna i Sverige för installation av RotoShelf för kyldiskar och den första installationen planeras att genomföras inom kort i en butik i Stockholmsområdet, efter den installationen skall utvärdering ske en utvärdering som bolaget i dagsläget inte kan bedöma hur lång tid den tar.

 

En ledande butikskedja i Finland har för avsikt att genomföra en större installation av RotoShelf i en butik i centrala Helsingfors. Detta blir en referensbutik för kedjan och är en av de första installationerna i Finland. Installationerna förväntas utföras innan semestrarna påbörjas.

 

Återförsäljare

En del av målet med EuroShop var att finna lämpliga kandidater till Bolagets nätverk av återförsäljare. Efter mässan har EasyFill signat avtal med två nya återförsäljare; Spanien/Portugal (L.N Avanza Soluciones) och Schweiz (Kältering).

 

I denna vecka tecknades ett avtal med ett företag i Australien där EasyFills ledning bedömer att man funnit ett guldkorn, bolaget heter Fusion och är en företagsgrupp med bas i Melbourne. Även här är det viktigt att informera om att vi nu tecknat avtal och att sträckan från avtal till ordrar inte kan bedömas.

www.fusioncorp.co

 

Diskussioner med potentiella återförsäljare pågår i Israel, Irland, Ungern, Polen samt med en internationell partner som har starka positioner i Frankrike, Holland, England och de nordiska länderna. När avtalen är underskrivna kommer information lämnas om vilka återförsäljarna är.

 

VD kommentar

Nedan följer en lång VD-kommentar, väsentligt längre än jag tänkt skriva men efter många frågor från aktieägare så väljer jag att vara utförlig.

 

Ebeco/EasyFill

Jag har fått några mail där man ifrågasatt varför EasyFill köper Ebeco och varför vi betalt med 20% av Easyfill aktier. Svaret på den frågan är att EasyFill var i behov av mer utvecklings- och produktionskapacitet. När jag funderade igenom våra möjligheter till det så kom jag fram till att Ebeco i Slovakien var den perfekta matchningen. Dels har de en utvecklingsavdelning där det finns stor erfarenhet av utveckling av butiksprodukter, dels har dom en fabrik i ett lågkostnadsland på acceptabelt avstånd till kunder i Europa. Att bolaget sedan i Henning Bergsagel hade en fullblodsentreprenör som jag kände vagt sedan tidigare och som jag imponerats av när det gäller kreativitet och att finna de rätta medarbetarna gjorde att jag kontaktade honom med resultatet att vi nu blir ett team känns enormt tillfredsställande.

 

I och med sammanslagningen med Ebeco får vi också deras patentsökta produkt TopSlider och en order på 10 miljoner gällande ett land där kunden är en av världens största producenter av läskedryck. Med TopSlider där flaskan hänger i korken är problemet med instabila flaskor löst. Detta har inte varit ett problem tidigare men det som hänt de senaste åren är att försäljningen av drycker med socker i, fått marknadsmotstånd och försäljningen av läskedrycker ökar inte lika mycket som tidigare. För att motverka försäljningstapp har nu detta företag, och många andra med dem, börjat med designade flaskor där viktpunkten flyttats från botten till andra ställen på flaskorna med påföljden att vissa flaskor kan tippa när de ställs på en hylla som skall rotera. Alla flaskor kan dock inte hängas i korken eftersom de inte är utformade så den kan hängas och då kommer EasyFills hyllor in, således är kombinationen av Ebecos och EasyFill hyllor med påfyllning bakifrån den perfekta kombinationen.

 

Att Ebeco dessutom utvecklat en hel range av släpvagnar som man nu säljer i 18 länder och som vi nu kommer att introducera på många fler marknader i världen känns väldigt bra. Slovakien är ett lågkostnadsland vilket innebär att tillverkningspriserna och därmed också försäljningspriserna är lägre än liknade konkurrenter på marknaden. Att Slovakien ute i världen är kända som ett land som bygger kvalitetsprodukter hjälper naturligtvis till när det gäller försäljningsframgångarna och Ebeco tar därför ständigt marknadsandelar på marknaden. Ebeco lämnar 15 års garanti på sina släpvagnar på samtliga delar förutom slitagedelar något som få eller inga andra tillverkare gör, att man vågar lämna så lång garanti beror på att kvalitén på de produkter tillverkar är av högsta klass, detta gäller således inte bara på släpvagnar utan också på alla andra produkter företaget tillverkar.

 

En av de första sakerna jag gjorde när Henning och jag var överens om att slå ihop företagen, var att jag gick igenom omsättning och vinster på bolag som säljer enbart släpvagnar både i Sverige och i andra länder. Jag kunde snabbt konstatera att det finns goda vinstmöjligheter i släpvagnar. Ett exempel är ett svenskt företag som har agenturen på en släpvagn i Sverige. Företaget annonserade förövrigt efter fler återförsäljare för några veckor sedan i svensk dagspress, företaget hade 2016 en omsättning på ca 40 miljoner och hade en vinst på ca 4 miljoner (10%). Ebeco säljer idag släpvagnar i 18 länder och marknadsbearbetningen har bara börjat så innan året är slut är målsättningen att vi skall sälja i 25 länder. Förutom försäljning på de stora marknaderna: Tyskland, Spanien, Portugal, Frankrike säljs släpvagnar således i ytterligare 14 länder i Europa i två av dessa länder Norge och Slovakien sker försäljningen i egen regi framgångsrikt via internet och på vissa storlekar är man redan efter några få års marknadsbearbetning marknadsledare.

 

I Sverige har Ebeco valt att inte etablera sig eftersom man ville finna en lösning med försäljning via internet. Vän av ordning kan nu fråga; köper verkligen någon en släpvagn via internet och svaret på den frågar har vi via de försäljningsframgångar som sker i Norge och Slovakien via internet. Vi startar nu ett nytt dotterbolag med bas i Bräcke där vi initialt kommer att ha två personer på heltid där försäljningen kommer ske via internet. 95% av all försäljning av släpvagnar sker kontant vilket innebär att kassaflödet förstärks (den försäljning som inte sker kontant beror enbart på att vissa företag såsom butikskedjor inte av praktiska skäl kan betala kontant och då är betalningstiden max 10 dagar). Varje dag besöks Ebecos hemsida av ca 500st potentiella kunder.

 

Den absolut nya största marknaden vi just nu jobbar med att etablera släpvagnsförsäljning på är i Nord och Sydamerika via Marco Company (EasyFill America) – en marknad som alla förstår är gigantisk. Marknadsundersökningar har gjorts och de priser och den kvalitet Ebecos produkter har visar på stora möjligheter men osvuret är bäst. Just nu anpassas släpvagnarna till de regler som gäller i dessa länder vilket visats sig ta lite längre och vara lite krångligare än vi trodde till att börja med.

 

Enbart i Europa säljs det över 1 miljon släpvagnar årligen vilket innebär att marknaden är väsentligt mycket större än de flesta förstår, utöver denna marknad kan konstateras är att WallTrailer som enkelt kan vevas ihop och rullas in i ett utrymme för förvaring är en rejäl dörröppnare till kunder som har behov av släpvagn men som bor så att man inte kunnat äga en släpvagn eftersom man inte har någonstans att förvara den, ett problem som nu är löst med WallTrailer, lite enkelt man säga att om du har plats för en cykel i ett förråd eller garage så har du också plats för en WallTrailer.

 

USA

EasyFill America startades för ca ett år i ett gemensamt 50% ägt företag med Marco Company, Fort Worth Texas, ett bolag med ca 1000 anställda och verksamhet i hela Nord och Syd Amerika. Den marknadsbearbetning man nu gör är omfattande och som framgår i ovanstående pressmeddelanden jobbar man på bred front på alla marknader man är verksamma i. Egentligen vill jag inte specifikt skriva om några kunder med jag får många frågor om Wal-Mart och hur det går hos dem med EasyFills produkter så jag ger ett generellt svar om dem. Världens största företag omsättningsmässigt är Wal-Mart, man har ca 11 000 butiker (att jämföra med Icas ca 1300) man testar nu flera produkter från EasyFill men alla måste vara medveten om att dylika tester tar tid eftersom företaget är så stort och inga som helst misstag får ske med en ny produkt, av den anledningen sker många olika tester och många olika människor är involverade vilket känns frustrerande men som måste accepteras.

 

Sydafrika

EasyFill startade verksamhet i Sydafrika via en återförsäljare för ca 3 år sedan, hösten 2016 startade återförsäljaren och EasyFill ett gemensamägt 50% ägt bolag EasyFill Southern Africa. Massor av marknadsbearbetning och tester har utförts av butikskedjan när det gäller mejeriprodukter som alla visar att EasyFills produkter ger stora kostnadsbesparingar i form av minskat svinn och ökad försäljning, utifrån dessa siffror fick EasyFill hösten 2016 en utrullningsplan från en stor butikskedja att man skulle installera EasyFills produkter för mejeriprodukter i samtliga av sina butiker.

 

Utifrån dessa informationer lämnade vi ett PM om affären och om den affären lämnas ett separat Pressmeddelande om idag så att alla förstår vad som hänt så att inga missuppfattningar kvarstår.  Det som sedan hänt är att den ekonomiska situationen i Sydafrika blivit tuff och försäljningen för butikskedjan har minskat varför alla budgetar i affärskedjan dragits tillbaka och att nya budgetar måste göras och allt måste godkännas återigen. Butikskedjans företrädare informerar oss att man på inget sätt tappat tron på EasyFills produkter men allt beror på att man just nu måste stoppa alla kostnader tills man ser att man har pengar att betala installationerna med. Det som nu sker är att man fortsätter testa på flera andra varugrupper och även där visar siffrorna på minskat svinn och ökad försäljning, även där säger våra kontaktpersoner att man skall installera EasyFills produkter och att man nu lägger in detta också i sina budgetar.

 

Det jag kan konstatera är att ingen order är klar förrän man levererat och fått betalt, varken vi på EasyFill eller företrädarna för butikskedjan i Sydafrika kunde veta att ekonomin i Sydafrika skulle bli så tuff för butikskedjan så man väljer att tillfälligt stoppa investeringar. Våra kontaktpersoner på butikskedjan säger dock att de siffror på besparingar och ökad försäljning är så stora så vi kan räkna med att utrullningen kommer ske men så länge man inte får Ja på budgetar är det tålmodig väntan som gäller.

 

I Sydafrika i övrigt sker dagliga framgångar med många olika kunder och vår VD i Sydafrika säger att oavsett vad som händer med den stora butikskedjan kommer EasyFill Southern Africa bli en viktig kugge i EasyFill organisationen.

 

Allmän kommentar

När det gäller övriga kunder och länder hänvisar jag till informationen i pressmeddelande ovan och ni läser den så förstår man att EasyFills marknader och möjligheter ökar för varje dag.

Viktigt är också att veta att EasyFill växer i hela världen och affärerna i USA och Sydafrika inte på något sätt är avgörande för bolagets framgångar.

 

Håkan

 

Ps. Om ni inte redan gjort det; läs vår bolagsbeskrivning som tagits fram inför sammanslagningen av Ebeco och EasyFill. Ds.

https://www.easyfill.se/share-issue/

2017-03-30

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i EASYFILL AB (PUBL).

Aktieägarna i EasyFill AB (publ), org. nr. 556653-2924, kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 april 2017 kl. 17.00 på Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5 i Kista.

 

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, samt
 • skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 12.00 fredagen den 21 april 2017 till adress EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke, per telefon till 0693-66 13 00 eller via e-post till christina.sjoberg@enjoysales.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt antal eventuella biträden.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på årsstämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistreringen.

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.easyfill.se, senast tre (3) veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till årsstämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman föreslås att följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 10. Val till styrelse och revisorn
 11. Framläggande av styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS
 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 13. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS
 14. Beslut om apportemission
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
 16. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT M M

Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 9)

Föreslår att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter, samt ytterligare 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Richard Bagge, Håkan Sjölander, Hans Berg, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander som ordinarie ledamöter samt nyval av Alf Aarthun som ordinarie ledamot i Bolaget. Till styrelsens ordförande föreslås Richard Bagge.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jens Edlund på Edlund & Partners AB som revisor.

 

Framläggande av styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier Ebeco AS (Punkt 11)

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 14 mars 2017 har Bolaget ingått avsiktsförklaring med Ebeco AS, org. nr. 982 375 630 (”Ebeco”) om att förvärva samtliga aktier i Ebeco genom en apportemission och att i samband därmed överta Ebecos verksamhet.

 

För mer information om förvärvet hänvisas till nämnda pressmeddelande som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.easyfill.se.

Besluten enligt punkt 12 – 14 nedan förutsätter att Bolaget och aktieägarna i Ebeco ingått ett aktieöverlåtelseavtal rörande försäljning av samtliga aktier i Ebeco.

 

Beslut om antagande av ny bolagsordningen (Punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagstämman antar ny bolagsordning varigenom följande ändringar bland annat ska införas:

 • (i) gränserna för lägsta och högsta antalet aktier ska ändras från att vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier till att vara lägst 58 453 885 aktier och högst 233 815 540 aktier, varigenom aktiekapitalets gränser ändras från att vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till att vara lägst 5 845 388,5 kronor och högst 23 381 554 kronor;
 • (ii) bolagsstämma ska kunna äga rum i Bräcke och i Stockholm;
 • (iii) en ny aktieklass av serie C introduceras; samt
 • (iv) omvandlingsförbehåll införs varigenom innehavare av aktie av serie C kan begära omvandling av aktie av serie C till aktie av serie B.

 

Beslut om förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS (Punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förvärv av samtliga aktier i Ebeco genom en apportemission i enlighet med punkt 14 nedan.

Beslutet ska vara villkorat av antagande av ny bolagsordning enligt punkt 12 ovan och av apportemission enligt punkt 14 nedan.

 

Beslut om apportemission (Punkt 14)

Det föreslås att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 461 347,10 kronor genom nyemission av 3 200 00 aktier av serie B, och 11 413 471 aktier av serie C, totalt 14 613 471 aktier.

Beslut ska vara villkorat av antagande av ny bolagsordning enligt punkt 12 och beslut om förvärv av samtliga aktier i Ebeco enligt punkt 13 ovan.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst 5 miljoner aktier på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

 

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av årsstämman under besluten enligt punkt 12, 14 och 15 fordras att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

 

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 kommer tillsammans med fullmaktsformulär att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.easyfill.se, senast tre (3) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 12 och 14 samt andra handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

 

____________________

Bräcke i mars 2017

EasyFill AB (publ)

Styrelsen

2017-03-30

EasyFill AB (publ.) Has entered into an agreement to merge with Ebeco AS, and the annual general meeting with be held on 27 April 2017.

EasyFill AB (publ.) and the main owners of Ebeco AS has entered into an agreement that EasyFill acquire Ebeco through a share issue. The acquisition is subject to approval at the general meeting of each company. For this reason, EasyFill is having the annual general meeting at 17:00 April 27, 2017 under a separate notice.

 

On March 14, 2017 the Company announced that a letter of intent was signed to acquire Ebeco AS in Stavanger, Norway. Ebeco is engaged in manufacturing and sale of shelves and shelf solutions such as TurnLoader and TopSlider in direct competition with EasyFill. In addition to shelving solutions, Ebeco has a growing and profitable product in the form of trailers. The company had sales in 2016 of about 28 MSEK, with some profit. See also the press release of 14 March 2017.

 

Since the acquisition of Ebeco is subject to shareholder approval, the Board of EasyFill proposes, in order to complete the acquisition, that the general meeting resolves to approve the acquisition, as well as payment for 100% of the shares of Ebeco AS is in the form of 3.2 million reissued B shares and 11,413,471 shares in a new series C in EasyFill. This corresponds to 20% dilution of shares in EasyFill. Ebeco is preliminarily to be booked at a value of about 36 MSEK in EasyFill, subject to auditors approval.

 

In Ebeco AS 92% of the shares in the subsidiary Ebeco s.r.o. in Nizna, Slovakia, are included as well as a 30% stake in the associate Ebeco Slovakia s.r.o. which is the real estate company that owns the Group’s factory buildings of 2700 square meters in which Ebeco s.r.o. conducts its manufacturing operations in Nizna and 15,000 square meters of undeveloped land in Nizna. One of the conditions is that Ebeco AS by the time of the acquisition owns a 49% stake in Ebeco Slovakia s.r.o.

 

Under the contract, the new shares of series C will be subscribed by Henning Bersagel AS (10,248,146 shares) and International Holding AS (a company under control Alf Aarthun) (1,165,325 shares). Shares of series C shares the same rights as class B shares, but will not be traded. The owners of Series C assumes lock-up for these shares up to 1 August 2018. From the Aug. 1, 2018, 20% of C shares can be converted annually to class B on the owners request, provided that the annual general meeting approves the boards proposed new articles of association.

 

The Nomination Committee proposes re-election of all five members of the Board and the election of Alf Aarthun. Alf is 73 years and is a merchant who at the time owned a chain of 20 supermarkets in Western Norway.

 

Henning Bersagel becomes COO and Technical Director of EasyFill responsible for all development and quality. Henning is responsible for the product line trailers of the new group.

 

Håkan Sjölander continue as CEO of the Group. New organization will be presented at the AGM.

 

No later than two weeks before the AGM will be posted on the company website:

 1. Board of Directors according to Chapter 13. 7§ Act (2005: 551)
 2. The auditors’ opinion on the Board’s report
 3. A general description of the new group
 4. The Board’s complete proposal regarding the new articles of association
 5. The Board’s complete proposal regarding share issue

 

Before that, the Annual Report for 2016 will be available as well as notice of the meeting with proposals for new articles of association and non-cash.

 

In connection with the Annual General Meeting to be held in Kistamässans premises, the company will organize a mini trade show starting at 10:00 on Thursday 27th April 2017. The company will showcase the clever store shelf solutions and Ebeco trailers. More information will follow in a separate press release.

 

Håkan Sjölander

CEO

EasyFill AB

 

For more information contact:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se

 

This information is information which EasyFill AB (publ) is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person or merchandise for publication March 30, 2017 at. 9:05 EST.

2017-03-20

EasyFill AB (publ.) 556653-2924 is starting up a development project with ICA Sverige AB.

EasyFill AB (publ.) and ICA Sverige AB has agreed to initiate a joint development project regarding the use of EasyFills patentented shelving solutions.

 

As part of expanding the companys product portfolio with solutions for the grocery store market, ICA Sverige AB and EasyFill AB has agreed to create a joint development project and work together to find solutions for a greater number of products that are difficult to handle in the store.

 

EasyFill has already a number of RotoShelf installations for Multideck cases and shop fittings for dry goods in ICA stores around the country and representatives from ICA Sverige AB and a greater number of dealer formations met in EasyFills stand at Euroshop in Dusseldorf, held from 5 to 9 March 2017.

 

The Interest from ICA retailers in the booth was massive and everyone was in agreement that EasyFills patented products simplifies handling of products in stores significantly.

 

The intention from both ICA Sverige and EasyFill is to make the Company’s product portfolio available to ICAs retailers through ICA’s portal / web shop pending a product portfolio agreement. This is a work in progress that will be sorted out during the spring.

 

Comment ICA Sverige AB Jörgen Sporre

I have known about Håkan and EasyFill for a number of years and the work they do impresses me, but to impress does not generate business.

 

At our headquarter in Solna we hear from time to time about retailers who have invested in RotoShelf from EasyFill and that they are very satisfied with the products.

 

People from EasyFill has been presenting their products to us in and informed us about reduction in waste, reduced stocking times and increases in sales but as a buyer you are always a bit sceptical to numbers like this.

 

More and more retailers get in touch with us regarding EasyFill and we have decided to do a centrally run market evaluation. Before this decision, we spoke to some retailers and got nothing but positive judgements.

 

At the fair in i Düsseldorf last week a significant number of retailers visited EasyFills booth and they liked what they saw.

At the fair Håkan told me about the massive numbers that was the outcome from a trial made by the second largest food retail chain. Now we will get an opportunity to test for ourselves and if we get the same results, who knows…?

 

We are now launching a project team to test the EasyFill products and the enthusiasm in the team is great.

 

Comment EasyFills CEO Håkan Sjölander:

This is obviously a very important step towards a wider establishment in Sweden’s largest grocery store chain, and we have with our patented FIFO solutions tools to reduced shrinkage and improved handling of goods in the store and this cooperation with ICA fits very well into our strategy to expand the number of product categories that our solutions fit.

 

We’ve already tested both RotoShelf and SwingOut of several major retail chains around the world, including in the Belgian part of the world’s second largest chain with headquarters in France, and the results we have achieved are amazing – reduced handling of the goods by more than 50%, reduced shrinkage of about 20% and increased sales by about 25%. The results can of course vary with better procedures in the stores but that ICA Sweden see the advantages our products bring as something important is gratifying.

 

Bräcke 2017-03-20
 

2017-03-17

EasyFills AB (publ.) 556653-2924 Information regarding change of share trade provider.

May 31th 2016 EasyFill informed the market that the company had the intention to change from Aktietorget to Nasdaq First North, here is an explanation on the progress.

 

The main reason for the move is / was that when EasyFill started EasyFill America in Fort Worth, Texas, the management felt that the name Nasdaq sounds more trustworthy in the US than AktieTorget which is most certainly true. Now the company has been in the US for almost a year and the management of Marco Company that owns a 50% share in the Joint Venture owns 50% of EasyFill America and that runs our American companies feel that the most important thing is to be a listed company other than where they are listed.

 

EasyFill is a small company with strong growth around the world and to change trading place takes resources. That the company now intends to acquire Ebeco Group makes the prospect we have already produced for the change must be revised.

For the above reasons, the management of EasyFill have decided to delay the move from AktieTorget to First North indefinitely.

 

CEO comment

To not go through with the list change right now feels both good and bad; good because we need to focus ourselves on sales around the world, bad because we have spent a lot of time and resources and cannot conclude the transition.

With all that is happening now a list change can be the wrong thing to do, AktieTorget works very well and my understanding is that the quality and also the reputation of AktieTorget has improved significantly, especially in the last year, and I become more and more unsure if First North is better.

If everything goes the way I want them to, a move to the one of the main regulated markets on Nasdaq may be a better option, but we are not ready such a change just yet.

 

For more information please contact:

Håkan Sjölander                               Jens Nisu
CEO                                                     Marketing Director
+46 70 59 444 69                              +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se           jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

2017-03-17

EasyFills AB (publ.) 556653-2924 - Information angående byte av handelsplats.

Huvudskälet till flytten är/var att EasyFill startade EasyFill America i Fort Worth Texas och ledningen i EasyFill upplevde att namnet Nasdaq låter mer förtroende ingivande i USA än Aktietorget vilket säkert är sant. Nu har bolaget i USA funnits i snart ett år och ledningen i Marco Company som i Joint Venture äger 50% av EasyFill America och som driver vårt amerikanska bolag upplever att det viktigaste är att vara ett noterat bolag än var man är noterad.

 

EasyFill är ett mindre företag med kraftig tillväxt runt om i världen och att byta handelsplats tar resurser, att bolaget nu avser förvärva Ebeco Koncernen gör att det prospekt vi tagit fram för listbyte åter måste revideras.

 

Av ovanstående skäl har ledningen i EasyFill beslutat att avvakta på obestämd tid med flytten från Aktietorget till First North.

 

VD kommentar

Att inte listbytet blir av just nu känns både bra och dåligt, bra därför att vi måste konstatera oss på försäljning runt om i världen, dåligt eftersom vi lagt resurser och inte kom i mål.

 

Med allt som händer nu kan listbytet vara fel, Aktietorget fungerar väldigt bra och min uppfattning är att kvaliteten och därmed ryktet om Aktietorget förbättrats avsevärt framförallt det senast året och jag blir mer och mer osäker på att First North är bättre.

 

Om allt går som jag vill kan ju en flytt till Nasdaq på en reglerad marknad vara ett bättre alternativ men dylik flytt är vi inte klara för ännu.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                               Jens Nisu
CEO                                                     Marketing Director
+46 70 59 444 69                             +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se           jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

2017-03-17

Information om nyhetsbrev

Jag har fått flera mail efter dagens nyhetsbrev, mail som ifrågasätter mitt sätt att jobba och nu vill jag förklara skillnaden mellan ett nyhetsbrev och ett pressmeddelande.

 

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är precis som namnet antyder ett brev som allmänt informerar om läget i företaget. Brevet får inte innehålla någon som helst kursdrivande information således får inget skrivas om påskrivna avtal, ordrar o.s.v. Nyhetsbrevet måste såldes vara helt rent från information som inte publicerats tidigare. Jag skrev att Ebeco sålt 2000 släpvagnar till en återförsäljare, jag nämner vare sig kunden eller värdet på order, att jag kunde göra det är för att Ebeco ännu inte ingår i EasyFill och bolaget är än så länge privatägt.

 

En sak vet jag och det är att en affär inte är klar förrän det är påskrivet av alla parter, det skulle förvåna mig om inte affären med Ebeco inte blir av men som sagt innan allt är påskrivet är affären inte klar. Bolagsstämman är sista instans och den kommer vi kalla till så snart alla handlingar är klara.

 

Pressmeddelande

Ett pressmeddelande skall vara sakligt och informativt om den sak det gäller, där får man informera om ordervärde, namn på kunden o.s.v (om kunden accepterar det) I ett Pressmeddelande får inga som helst personliga saker som kan påverka kursen skrivas.

 

Ett pressmeddelande måste enligt nya EU regler släppas i hela Europa samtidigt.

 

Övrigt

Om ni aktieägare i EasyFill inte vill att vi släpper nyhetsbrev från och med nu så är det ok för min del eftersom jag då slipper som idag jobba många timmar för att jag ville att ni aktieägare skulle få en bild av det företag ni äger aktier i. Jag åkte hemifrån 05.45 i morse och räknar med att vara hemma ca 21.00 ikväll. Mycket beroende på det nyhetsbrev jag ville skriva för er skull. Jag är säkert naiv som tror att ni aktieägare gillar att få information om det bolag ni är ägare i.

 

Någon mailade mig att jag var en idiot som skrev att mina aktier inte är till salu eftersom jag sålt 2016 och 2017. Saken är den att man ibland tvingas göra saker som man inte vill och när jag sålde aktier så var det för att mitt andra företag Loxysoft var i desperat behov av de pengarna.

 

Från Loxysoft har jag förövrigt stoppat in 35 miljoner i EasyFill och det är många miljoner kvar innan Loxysoft fått tillbaka de pengar bolaget investerat i EasyFill.

 

Gå in på de länkar som är med i nyhetsbrevet, titta och njut, titta på filmen om ”We support a healthier planet” tänk efter vad jag skriver där och hur det kan påverka EasyFills patenterade produkter.

 

Jag blir förvånad över de mail jag får med urklipp från börssnack och funderar på om de som skriver verkligen läst mitt nyhetsbrev och sett vad jag skriver. Världen ligger öppen för EasyFill och jag må efter alla mina år i EasyFill vara hjärntvättad men vilka enorma förutsättningar bolaget har.

 

Du som är kritisk läs igenom nyhetsbrevet en gång till och tänk till.

 

När vi har ordinarie bolagstämma i Sollentuna den 24 maj kom då dit och vädra era åsikter, jag tar gärna kritik om den är befogad.

 

Fram till bolagsstämman kommer jag inte skriva fler nyhetsbrev eller blogga så får ni aktieägare på bolagstämman bestämma om vi skall ha blogg och nyhetsbrev enligt mitt sätt att skriva eller inte.

 

Lev väl / Håkan

Ps; skicka inga mer elaka mail, skriv inte negativt på olika börssidor, kom på bolagsstämman istället och lufta era åsikter som jag alltid kommer att ta lärdom av.

 

Ring eller maila om ni vill men kom ihåg att jag bara kan informera om saker vi släppt pressmeddelande om.

 

+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

 

2017-03-16

Marknadsuppdatering från mässan i Düsseldorf.

Här kommer marknadsinformation från mässan i Düsseldorf, jag passar också på tillfället lägga in länkar från:

 

Våra senaste pressmeddelanden

https://www.easyfill.se/news/press-release/

 

Våra senaste nyhetsbrev

http://news.cision.com/se/easyfill

 

Bloggen från mässan

https://www.easyfill.se/news/blog/

 

Våra senaste filmer = RotoShelf, SwingOut, ToppSlider och Trailers (släpvagnar)

https://www.youtube.com/channel/UClXQkx2SU92hYDOPCZ8zIoA/videos

 

Jag fördjupar mig också lite om vårt senaste initiativ och vår satsning på att minska matsvinnet i världen (stora ord från EasyFill men titta på filmen och läs vad jag skriver så förstår ni vår ambition)

 

”EasyFill. We support a healthier planet.”

 

https://youtu.be/PcrqNye7pbk

 

Men först av allt Ebeco affären

 Den 14 mars informerade vi marknaden att vi har för avsikt att köpa Ebeco koncernen med företag i Norge och Slovakien. Läs det pressmeddelandet för mer information om den affären, här skriver jag nu varför vi gör den.

 

Ebeco bedriver tillverkning och försäljning av hyllor och hyllösningar såsom TurnLoader och ToppSlider. Vid sidan av det har Ebeco en starkt växande och lönsam produktlinje i form av släpvagnar.

 

Jag har fått några mail där mailskrivarna i princip ifrågasätter varför jag är VD i EasyFill när jag gör så konstiga affärer så av den anledningen berättar jag här varför.

 

Ebecos Henning Bersagel är en ytterst kompetent man med massor av erfarenhet av utveckling och tillverkning av butiksinredning. Man har tillverkat och sålt tiotusentals butiksprodukter på framförallt den norska marknaden de senaste 20 åren. Henning har också drivit butik i sju år med allt vad det innebär i kompetens och erfarenhet.

 

Att bygga upp tillverkning i Slovakien är inte det lättaste men den bedriften har Henning lyckats med. Ebeco har moderna lokaler i Nizna med kompetent personal. På utvecklingsavdelningen jobbar sex personer med följande kompetens; fyra Cad-ritare varav en är specialiserad på plastprodukter och två stycken civilingenjörer. EasyFills två Cad-ritare byter Cad-program till samma program som personalen i Nizna använder och mellan Bräcke och Nizna blir det en direktlinje så de jobbar mot samma server. Cad-programmet de använder heter Solidworks. När en produkt är färdigritad trycker Cad-ritaren skickas informationen direkt till den maskin som skall tillverka plåtdelen och tillverkning kan ske omgående. All produktutveckling flyttas omgående till Nizna och vi får istället för flera veckors ledtider nu ledtider nu ner till timmar/dagar.

 

Nizna ligger sex timmars bilresa från den tyska gränsen som är för EasyFill en ytterst viktig marknad.

 

Den 21 mars skall EasyFill vara med på en internmässa för Edeka i Hamburg (Edeka är Tysklands störst butikskedja). På den mässan kommer Carrier att visa en MultiDeck-kyl som heter Carrier Optimer, en kylmodell som det finns enorma mängder av i världen. Kylen kom till EasyFills utvecklingsavdelning i Bräcke för två veckor där RotoShelf skulle installeras. Vi visste redan när den skulle komma att vi var tvungna göra några speciallösningar för att kunna installera RotoShelf i kylen eftersom den är så grund. Micke vår chef på utvecklingsavdelningen i Bräcke informerade mig att med vår lösning var det inte möjligt att installera RotoShelf. När jag fick den informationen pratade jag med Henning på Ebeco och efter det samtalet bestämde jag att kylen skulle omgående skickas till Nizna dit den kom för en vecka sedan. Utvecklarna på Ebeco har nu cad-ritat en ny lösning och tillverkat en ny RotoShelf under natten till idag. Produkten testas nu och på lördag kör Henning den till Hamburg.

 

För Carrier som företag och deras säljare på mässan samt för EasyFills VD i Tyskland Oliver Eischeid hade det varit nästintill katastrof att stå på en mässa utan den kyl med RotoShelf man annonserat om skulle visas.

 

Edeka har sjutusen butiker i Tyskland och de allra flesta av dem har en Carrier Optimer MultiDeck kyl, när vi nu visar den på mässan kommer den att vara en supernyhet och det finns stora möjligheter till många ordrar bara på den kylmodellen.

 

Utan Ebeco hade vi inte fått fram en kyl till Edeka mässan den 21 mars.

 

Ebeco har lämnat in sex olika patenförfrågningar på unika butiksprodukter där den mest unika är TopSlider (se film ovan).

 

Vadå släpvagnar

När EasyFill hade patentstriden som slutade i förlikning med Ebeco/Frigoglass så tvingades Henning att ta fram en ny produkt att tillverka för att fylla kapacitet på fabriken i Nizna. Den produkten blev släpvagnar, nu fem år senare har Ebeco ett fullsortiment av släpvagnar som man säljer i 18 länder. I 16 länder via återförsäljare och två via e-handel (i Norge och Slovakien). I dessa två länder är man på vissa modeller marknadsledare. När kunden beställer en släpvagn via nätet så förskottsbetalar man vagnen och hämtar den på fabriken i Nizna eller får mot en fast fraktkostnad den utkörd. I Norge hämtar man på ett lager i Oslo eller får den mot fast fraktkostnad den hemkörd.

 

En av de distributörer Ebeco använder beställde förra torsdagen 2000 vagnar av en viss modell.

 

I Sverige, Norge, Tyskland och USA kommer vi att sälja via e-handel, i nya organisationer men under EasyFills namn.

 

Till samtliga EasyFill länder kommer vi skicka en container med släpvagnar så snart hemsidan är översatt till respektive lands språk och vi anpassat släpvagnarna till de regler som gäller i det landet.

 

EasyFill America har redan sonderat terrängen och dom tror dom kommer sälja oerhörda mängder men osvuret är bäst. Marco Company som äger 50% av EasyFill America och har ca 1000 anställda har säljare i Nord- och Sydamerika – en marknad med 700 miljoner människor.

 

Ebeco har många olika släpvagnar men utan tvekan sticker Wall Trailer vagnen ut eftersom den kan lagras på ett litet utrymme och simsalabim kan även personer boende i stora städer med dyra parkeringsplatser också ha släpvagn.

 

Inte i min vildaste fantasi trodde jag att EasyFill skulle sälja släpvagnar men livet överraskar ständigt.

 

På plats i Nizna denna vecka är Urban Sjöberg, Mike Hooker och Micke Åsved, Urban är ansvarig för all försäljning av läskedryckskylskåp i Sverige där vi säljer ca 5000 kylskåp årligen med en- och en leveranser, vilket innebär att Urban vet allt om transporter och nu när vi bygger en organisation för att sälja släpvagnar i Sverige så är den kunskapen Urban har unik.

 

Micke och Mike är nere i Nizna för att starta samarbete med utvecklingsavdelningen.

 

Urban ringde mig tidigare idag och var helt lyrisk över verksamheten i Slovakien.

 

Trots att affären inte är i hamn förrän efter bolagsstämman jobbar vi nu som om den vore klar. (Bolagsstämman kallar vi till så snart alla formella papper är klara)

 

”EasyFill. For a healthier planet.”

https://youtu.be/PcrqNye7pbk

Nedan skriver jag lite om vår plan att minska matsvinnet på jorden, lite kaxigt har jag internt till mina arbetskamrater sagt att på de marknader vi säljer EasyFills patenterade produkter skall vi minska matsvinnet med 10%. Vi använder en PR-byrå i Sundsvall för detta och jag erkänner att vi inte kommunicerat nedanstående information till dem så vissa delar blir säkert annorlunda.

 

Vår och marknadsföringsföretagets grundidé är som följer

Alla som på ett eller annat sätt jobbar med matvaror och som lovar att man jobbar för att minska matsvinnet skall få en möjlighet att vara med, men det kommer inte räcka med ord, man skall också visa det i handling. De produkter som tillverkas skall vara smarta så de varor som placeras på hyllan frontas (First in First Out) så datumet på produkten inte går ut och produkten måste slängas. Butikskedjorna skall lova att man alltid fyller på bakifrån och frontar varor av samma anledning, man måste inte ha EasyFills RotoShelf hyllor man kan göra jobbet manuellt men tveklöst är det så att med våra patenterade lösningar är det oändligt mycket lättare att hålla det löftet.

 

The easy way to reduce food waste and cut labour costs

1/3 av all mat som tillverkas i världen slängs.

Den maten skulle räcka till 3 miljarder människor.

805 miljoner människor är hungriga varje dag.

 

Av den anledningen startar vi nu ett initiativ för att främja minskning av matsvinn för att minska på förbrukningen av jordens resurser.

 

Iden kommer från oss på EasyFill men initiativet kommer inte ha oss som avsändare. Fonden kommer marknadsföras på alla tänkbara sätt: Youtube, Linkedin, TV, Facebook, Twitter, tidningar o.s.v. EasyFills insats är de olika lösningar som vi erbjuder som tack vare Först In – Först ut principen minskar svinn på datummärkta produkter. Företag som går med i initiativet får köpa bolagets produkter till reducerad pris.

 

För att få använda logon i butiker, på produkter o.s.v. ”For a healthier planet” kommer det kosta 10 000 Euro i ett engångsbelopp (ca 100 000 sek) och någon typ av kostnad årligen, efter att kostnader för kampanjer skall de pengar fonden får in gåt till mat för de 805 miljoner människor som svälter dagligen.

 

Initiativet kommer att söka pengar på alla tänkbara sätt; varumärkeslagar, butikskedjor, EU, alla världen regeringar, tillverkare av kylskåp i alla tänkbara modeller, tillverkare av butiksinredning o.s.v.

 

Ovanstående är i sin linda och om vi har maximal otur får vi inte till detta men vem vet kanske finns det någon av er som läser har idéer hur vi skall få in pengar till denna som jag tycker fantastiska initiativ.

 

Mässan i Madrid och Düsseldorf

Kopierar in mitt Facebook inlägg från i lördags

 

Vilka veckor vilka fantastiska veckor

Sitter i bilen och skriver medan Ann kör och vi är på väg till vår stuga i Klövsjö för en dags skidåkning och konstaterar att jag har ett fantastiskt liv, ett liv som jag inte kunnat leva utan enorm support från min älskade fru Ann. (vän av ordning kan tycka att jag tjatar men man får tjata om tjatet är sanning)

 

Lite om mina två senaste veckor

 

Madridmässan

Måndag för två veckor sedan åkte jag till Madrid för att jobba på en stor mässa tillsammans med vår spanska samarbetspartner Exkal, (stor tillverkare av kyldiskar, företaget omsätter ca en miljard)

 

I montern hade dom en kylmodell med en kyl med RotoShelf från oss på EasyFill.

 

Få spanjorer pratar engelska så det var inte jättemånga besökare jag kunde prata med men det viktigaste med jobbet i montern var att lära känna ägarna av Exkal, (far och son och dom pratar hjälplig engelska).

 

Jag jobbade i montern tre dagar och konstaterar att kunna engelska är fantastiskt bra.

 

Språk

Världens mest talade språk är Mandarin (kinesiska)

Nummer två är spanska

Nummer tre är engelska

Nummer fyra är franska

 

Skillnaden är att mandarin, spanska och franska talas mestadels i de länder där de är ländernas huvudspråk medan engelska också är det mest talade språket av vanliga människor och företagsspråket nummer ett runt om i världen, av den anledningen är engelska det viktigaste språket i världen för med engelska klarar man sig i princip överallt.

 

För min personliga del sker 80% av mitt liv både i tal och skrift på engelska och jag upplever att jag nästan behärskar engelska lika bra som svenska.

 

EuroShop Düsseldorf

På fredag förra veckan flög jag från Madrid till Düsseldorf för att tillsammans med fem arbetskamrater göra sista finputsningen av vår monter på EuroShop världens största butiksmässa, lite ny uppgraderad fakta:

 

Mässan är vart tredje år

Antal utställare: ca 4000st

Snittantal som jobbar i varje monter: 15st

Antal dagar som mässan är öppen: 5

Antal besökare ca 300 000 st från hela världen

 

Ovanstående fakta ger att det kommer ca 360 000 människor från i princip hela världen till Düsseldorf under dessa fem dagar och det betyder att hotell och andra typer av boende måste bokas flera år i förväg för att man skall få något boende överhuvudtaget. För EasyFill hade vi bokat en lägenhet med gångavstånd 15 minuter från mässan för länge sedan. Lägenheten hade kök och två stora sovrum med plats för sju personer vilket vi också var, fyra från EasyFill AB Sverige, en från MF systemer Norge, en från EasyFill Sydafrika och en från EasyFill GmbH Tyskland. Att bo tillsammans på detta sätt är enligt mig det absolut bösta sättet att bo eftersom man bygger vi-känsla (vad funkar bäst, team work)

 

Från EasyFill America hade vi åtta personer med men eftersom vi startade det bolaget för ca ett år sedan så hade vi inget boende för dem så dom tvingades bo på hotell i Köln, ca 1,5 timmar med tåg i varje riktning morgon o kväll.

 

Utöver ovanstående hade vi också två ytterligare arbetskamrater från EasyFill GmbH (båda bodde hemma i Köln) och en ytterligare från EasyFill Sydafrika (hyrde ett eget rum i Düsseldorf). EasyFills ekonomidirektör, vår styrelseordförande samt ytterligare två ur styrelsen var också på plats under några dagar för dessa hade vi bokat hotell i Düsseldorf.

 

Total uppställningen från EasyFill var 21 personer.

 

Rutiner

O6.45 uppstigning

07.00 löpning 30 minuter (första dagen var det bara jag de efterföljande dagarna sprang tre till)

 

Jag hade samma rutiner i Madrid vad gäller springning så under dessa två mässveckor har jag varit borta i 11 dagar och löptränat 07.00 åtta av dessa dar. Eftersom jag har en klocka med stegräknare så vet jag att jag har över 20 000 steg dagligen

 

Utöver alla våra patenterade produkter i vår egen monter hade fyra ytterligare företag med verksamhet i stora delar av världen vår patenterade RotoShelf i några av sina multideck kylskåp utställda på mässan.

 

Att få som bonnpojk från Lillmörtsjön vara VD i EasyFill med verksamhet i hela världen och få uppleva ovanstående är helt enormt.

 

Jens Nisu EasyFills marknadsdirektör skrev på vår företagsblogg förra veckan

Ibland hatar jag jobba för detta företag inte nog med att man jobbar hela dagarna på mässan, går ut och äter med arbetskamrater och kunder på kvällarna och lägger oss sent så har vi en VD som är som en Duracellkanin på mornarna och tvingar oss upp och springa 07.00 varje morgon när sängen är som bäst, men jag vet att dessa 30 minuters löpning gör så vi orkar med det hårda mässlivet

 

Lite ytterligare fakta från mässan

 

De allra flesta företagen som ställer ut har internationell verksamhet

 

Vi i EasyFill lade ca 600 000 på mässan men det fanns företag som lade otroliga summor

 

Arneg från Italien lade ca 80 miljoner, man hade hyrt tre hotell, ett för personal och två för kunder, man hade flugit in egna kockar för all matlagning från Italien, deras monter var på många tusen kvadrat.

 

Jag skulle kunna sitta hela dagen och skriva om gigantiska företag med gigantiska montrar och de gigantiska summor de lägger på mässan men jag avslutar med svenska Itab från Jönköping ett av världens största tillverkare av butiksinredning deras investering på mässan var ca 40 miljoner.

 

Fakta

För ett företag som EasyFill är det inte order på mässan som är målet utan målet är att skapa intresse, visa våra produkter och få möten.

 

Jag skulle kunna sitta i flera dagar och berätta om allt fantastiskt från mässan men jag har fått flera mail från aktieägare där man ondgör sig på allt vi sägs lova men som inte sker så jag bad i morse Jens Nisu vår marknadsdirektör och Oliver Eischeid att de skulle skriva om kunder från mässan och nedan ser ni svaren.

 

Skicka en uppdatering vad gäller kunder o kommentarer från mässan

Mail till mig idag från Jens Nisu EasyFills marknadsdirektör

 

Dessa nedan har jag bara tagit ur minnet. Sitter och går igenom listorna med leads från mässan nu och har de två sista dagarna kvar.

 

Det man kan konstatera är att många redan återkopplat med genuint intresse efter mässan och då har vi inte ännu skickat ut ”Tack för besöket”!!

 

Nu blir det hårt jobb med uppföljningen!

/Jens

 

OEMs vill börja samarbeta närmare

 • Arneg
 • Carrier
 • Viessmann
 • Epta
 • Hussmann
 • HillPhoenix
 • + många mer lokala tillverkare

 

Konkreta förfrågningar om att testa EasyFills produkter från butikskedjor i bla:

 • Sverige
 • Norge
 • Frankrike
 • Belgien
 • Holland
 • England
 • Tyskland
 • Spanien
 • Korea
 • Australien
 • USA

 

Leads på nya blivande återförsäljare i:

 • Spanien/Portugal
 • Grekland
 • Rumänien
 • Israel
 • Polen
 • Nederländerna
 • England
 • Irland
 • Italien
 • Island
 • Finland
 • Australien
 • Sydostasien
 • Korea
 • Japan
 • China

 

Mail till mig idag från Oliver Eischeid VD EasyFill GmbH

 

Good morning Hakan,

 

as spoken this morning, here our impressions / contacts out of the EuroShop:

 • Hauser, KMW, Aypas, Proso gave positive customer feedback with RotoShelf on their own booths
 • Carrier without RotoShelf on their both came with a lot customers to us to present all EasyFill products
 • GSK without RotoShelf on their both came with a lot customers to us to present RotoShelf in their cooler
 • Other OEMs as Arneg, Epta, Vissmann are interested in follow up meetings after the show
 • Kältering – EasyFill Switzerland – came with a lot customers to us to present all EasyFill products
 • Potential partner for Poland showed interest
 • International, global interest in our products
 • 3rd largest shop fitter for Petrol Stations in Germany is highly interested in a cooperation
 • Two more shop fitter for supermarkets in Germany are interested in EasyFill cooperation
 • Visits of German centralized supermarkets as Edeka, Penny, Lidl, Aldi, Bünting, Alnatura
 • Cooperation with Schott Thermofrost International was discussed during the show
 • ColdFront: Good first meeting with a group of cool technical companies and producer of cooling equipment
 • All visitors saw EasyFill as a real innovation
 • Fred Flintstone is born and takes care of all of us! Yabba Dabba Doo!

 

Enough?

 

Have a great day!

Olli

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Fred Flintstone

När något går riktigt bra i EasyFill så började jag för några år sedan oavsett till vem skriva “Jabba Dabba Do” och genom åren har det spridits sig så nu har det övergått till att bli en företagsslogan, det jabba dabba doas från många av mina arbetskamrater ute i världen när någon fått till något bra.

 

När montern var klar på lördag kväll före mässan öppnande på söndag så samlade vår VD i Tyskland oss alla och så överlämnade han en liten Fred Flintstone staty som skall vaka över oss på mässor från nu och framåt.

 

 

Jag har otaliga gånger till mina arbetskamrater, vänner o familj sagt att man för att kunna lyckas i livet måste man ha tre T

Tur – Timing – Talang

 

Petter Stordalen har också han tre T i sitt liv

Ting Tar Tid (Norska) = Saker tar tid

 

När man skall lansera en ny produkt eller som i Petters fall etablera ett nytt hotell så säger Petter att det tar minst dubbelt så lång tid man tänkt sig och kostar dubbelt den summa man tänkt sig.

 

När jag startade EasyFill så trodde jag inte i min vildaste fantasi att det skulle ta så lång tid att lyckas men nu säger jag

 

Mina aktier är inte till salu.

 

Lev väl och ta hand om varandra

 

Håkan

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                Jens Nisu
CEO                                                     Marketing Director
+46 70 59 444 69                                +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se             jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

2017-03-15

EasyFill AB (publ.) har ingått avsiktsförklaring om att gå samman med sin norske konkurrent, Ebeco

EasyFill AB och Ebeco AS har tecknat en avsiktsförklaring där EasyFill AB apportförvärvar Ebeco AS, en norsk koncern med produktion i Slovakien. Företaget utvecklar, patenterar och säljer butiksutrustning och egentillverkade släpvagnar. Affären är villkorad av fortsatt due diligence, att slutligt avtal ingås och av bolagsstämmans godkännande.

 

Ebeco bedriver tillverkning och försäljning av hyllor och hyllösningar såsom TurnLoader och Topslider i direkt konkurrens med EF, till samma kunder. Vid sidan av det har Ebeco en starkt växande och lönsam produktlinje i form av släpvagnar.

 

Ebeco koncernen och EasyFill AB hade för några år sedan en patentstrid som slutade i förlikning som var till EasyFills favör. Under den tiden lärde Henning Bersagel VD i Ebeco och Håkan Sjölander VD i EasyFill att känna varandra, under åren har kontakterna fortsatt.

 

Hösten 2016 träffades parterna och började diskutera samarbeten. En diskussion som utmynnat i en avsiktsförklaring där avsikten är att Ebeco koncernen förvärvas av EasyFill AB (så snart slutliga handlingar är klara kommer information om hur affären finansieras redovisas).

 

På fabriken i Slovakien arbetar idag ca 40 personer varav sex stycken jobbar på utvecklingsavdelningen varav två stycken är civilingenjörer. För EasyFill är utvecklingsavdelningen i Bräcke lågt dimensionerad och det är svårt i Bräcke att finna rätt kompentens och med affären i Slovakien förbättras kapaciteten på utvecklingsavdelningen avsevärt. Slovakien är Europas Asien vad gäller löner, kvaliteten på fabriken är väldigt hög och lönenivåerna för en normal verkstadsarbetare är jämförbara med löner i Asien. Många av de stora bilmärkena har tillverkning i Slovakien och skälet är landets utbildningsnivå, lönenivåerna och kvaliteten. Fabriken i Slovakien startades 1998 och företaget har idag moderna egna lokaler där den senaste fabrikslokalen var klar i januari i år.

 

Ebeco startade för fem år sedan utveckling, tillverkning och försäljning av släpvagnar och har idag försäljning i 18 länder där försäljningen på de två största marknaderna Norge och Slovakien sker helt via webben. I dessa båda länder är man i dag på vissa produktgrupper marknadsledare.

 

På de marknader där EasyFill har egna företag kommer släpvagnar börjas säljas omgående via webben. Ebecos e-handels plattform översätts nu och anpassas för respektive EasyFill land. (Sverige, Tyskland, USA och Sydafrika). Viktigt är att försäljningen av släpvagnar kommer ingå i EasyFill koncernen men all försäljningen kommer ske i en ny organisation i respektive land men ledningen i varje land kommer vara delaktig i uppbyggnaden av den nya organisationen.

 

Ebeco koncernen omsatte 2016 ca 30 miljoner sek och hade en vinst på ca 1 miljon sek. I köpet ingår 49% av ett fastighetsbolag med en modern fabrik på 2100 kvm, lager på 700 kvm samt ledig mark på 15 000 kvm i staden Nizna i norra Slovakien. Bolaget har ett eget kapital på ca 10 miljoner sek och lån på ca 1 miljon sek. Köpeskillingen betalas till 100% med apportemission. Styrelsen i EasyFill räknar med att inom kort kunna kalla till extra bolagsstämma med exakta villkor.

 

Styrelseordförande i Ebeco koncernen är Alf Aarthun en man med stor erfarenhet som köpman och ordförande i flera företag.

 

Alf Aarthun har jobbat som köpman i över 20 år i sju egna butiker med en omsättning på en miljard när han slog ihop sina butiker med Rema 1000. Efter försäljningen arbetade Alf i 10 år som regionchef för Rema 1000 South med ansvar för 30 butiker.

 

Alf jobbar numera som styrelseproffs och ett av uppdragen var under fem år som styrelseordförande i börsnoterade Etman Internajonal ASA.

 

VD i Ebeco är Henning Bersagel, en mångsidig elektroingenjör med stor erfarenhet av butiksprodukter.

Henning var 1991–1997 köpman för en Rema 1000 butik i Stavanger där omsättningen var 400% större när han sålde sin butik.

 

1997 blev Henning operativ samordnare i Rema 1000 Norge A/S, med ansvar för detaljhandelsutveckling i landet. Henning arbetade med detta under 3 år, och under den tiden byggde han upp ett stort nätverk av aktörer i livsmedelsbranschen.

 

Detta senare utvecklades till grunden för etablering av EBECO AS, och senare fastigheter och fabriker i Slovakien som ingår i det förvärv som EasyFill gör.

 

Henning Bersagel kommer att få titel Teknisk direktör i EasyFill och blir ansvarig för all utveckling och kvalitet. Henning kommer också att vara i inledningsskedet var huvudansvarig för försäljningen av släpvagnar i den nya koncernen.

 

Håkan Sjölander fortsätter som CEO i koncernen.

 

www.ebeco.no

www.tilhengerfabrikken.no

https://m.finn.no/butikk/ebeco.html?tp=c69f15e6e5b8e3ba4ab2c60acc99e0562930e3570133f20944c9b9a940d04a53

 

Kommentar Håkan Sjölander, VD EasyFill AB (publ.)

”Att få Henning som COO och teknisk chef och Alf med i styrelsen kommer stärka EasyFill på oerhört många sätt eftersom båda har stor kunskap om dagligvaruhandel inom Rema 1000 Norge.

 

De olika butiksprodukterna de tillverkar säljas idag i på begränsade marknader eftersom man inte har byggt upp ett försäljningsnät något man nu får i EasyFills organisation i många länder i världen dels genom EasyFills egna bolag men också via EasyFills återförsäljare nät.

 

Med Henning i bolaget frikopplas jag personligen från produktutveckling och jag kan nu fokusera mig på försäljningen av RotoShelf runt om i världen.

 

Henning tillbringade föregående vecka i EasyFills monter i Düsseldorf och fick själv på plats uppleva det stora intresset för EasyFills produkter.

 

Skälet till att Henning var på mässan var att avsluta vissa detaljer om affären.

 

Kommentar Henning Bersagel

Håkan och jag har träffats i olika sammanhang under årens lopp och många av er aktieägare i EasyFill känner säkert till den patentstrid vi hade för några år sedan som slutade i förlikning till EasyFills favör.

 

Jag har i mitt liv lärt mig att det inte går förändra vad som varit utan det är framåt som gäller och att nu Ebeco och EasyFill kommer att jobba tillsammans i en gemensam koncern känns väldigt stimulerande.

 

Min uppfattning är att de två koncernerna båda med bas i Norden har många gemensamma nämnare och jag ser med stor entusiasm fram emot att få vara med att vidareutveckla det redan fantastiska produktsortiment som EasyFill har samtidigt som Ebecos marknader för våra olika butiksinredningar och släpvagnar nu ökar väsentligt, släpvagnarna kommer kunna säljas på samma framgångsrika sätt som vi gör i Norge och Slovakien via e handel i Sverige, Tyskland, Sydafrika och USA och på marknader där vi inte själva har företag via återförsäljare.

 

Kommentar Richard Bagge, styrelsens ordförande

”Under mina 30 år i finansbranschen tror jag mig inte ha sett något förvärv som erbjuder fler synergier av offensivt slag. Med Ebeco blir vi ett komplett bolag med alla viktiga funktioner inhouse. Att vi tillförs en kassaflödespositiv produkt är bara ett plus. Därtill har Håkan och Henning under denna tid utvecklat ett nära förtroendefullt samtalsklimat som bådar gott inför framtiden.”

 

Kommentar Alf Aarthun, Ebecos styrelseordförande

”Jag ser stora positiva vinningar för både Ebeco och EasyFills i det distributionsnät som EasyFill byggt upp med sina patenterade produkter och Ebecos effektiva utvecklingsavdelning. Jag ser fram emot att få sitta EasyFill styrelse och där få dela med mig av den erfarenhet jag har efter många år som köpman i egna livsmedelsbutiker. Utan tvekan kommer sammanslagningen av Ebeco och EasyFill skapa många spännande år framåt.”

 

För mer information kontakta:

 

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Denna information är sådan som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 11.00 CET

2017-02-24

Bokslutskommuniké 2016

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653–2924, uppgick till 45 404 KSEK (37 285 KSEK) under 2016. En omsättningsökning med 8 119 KSEK (17,9%).

Resultatet efter finansiella poster under perioden blev – 8 500 KSEK (– 3 272 KSEK).

 

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

 

Period: Kvartal 1-4, 2017 (Kvartal 1- 4, 2016) KSEK

Omsättning: 45 404 (37 285)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -7 273 (-2 602)
Resultat efter finansiella poster: – 8 500 (- 3 272)
Rörelsemarginal %: – 16,02 (-6,98)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 58 453 388 (53 538 316)
Resultat per aktie, kr: -0,145 (-0,061)
Soliditet %: 67,86 (51,19)

 

Allmänna Kommentarer

 

Inledning

 

År 2016 har kännetecknats av fortsatt uppbyggnad av säljorganisation internationellt och fortsatt kundbearbetning.

 

Det helägda dotterbolaget i Tyskland har successivt byggt upp sin marknadsnärvaro och uppnådde mot slutet av året breakeven på månadsbasis. Man har fortsatt anställa säljare med sikte på årets stora mässa Euroshop i mars 2017 som innebär en stor satsning.

 

Under försommaren bildades ett hälftenägt JV med Marco Company i Texas kallat Easyfill America med ensamrätt för den nordamerikanska marknaden. Vår partner står för den initiala finansieringen av rörelsekapitalet och kommer att skicka hela 8 personer till Euroshop.

 

Under hösten bildades vårt andra hälftenägda JV bolag i Sydafrika med lokala partners varav vår VD där är en. Kundkontakterna är omfattande och ordrarna har börjat komma in. De kommer också till Euroshop med 2 personer.

 

Vidare:

 

Omsättningen i koncernen ökade från 37 285 KSEK till 45 404 KSEK en omsättningsökning med ca 8 119 KSEK (17,9%). Förlusten efter finansiella poster ökade med 5 228 KSEK jämfört med föregående år. Av förlusten kan ca 3 miljoner hänföras till bolagets satsning i Tyskland, 1 miljon till bolagets satsning i Sydafrika och 500 000 härledas till etableringen i USA.

 

För moderbolaget återfinns en uppskjuten skattefordran om 14 476 000 KSEK (0), varav posten i sin helhet avser underskottsavdrag. Samtliga underskott finns från i år redovisade som uppskjuten skattefordran.

 

Den utgående balansen gällande de skattemässiga underskottsavdragen hänför sig till svenska bolag. Underskotten förfaller aldrig enligt gällande skattelagstiftning. Att underskotten aktiverats i år beror på att styrelsen utifrån upprättade prognoser gör bedömningen att det är sannolikt att kvarvarande underskott kommer att kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster. Det finns inga ej aktiverade underskott i koncernen, värdet från uppskjuten skatt efter årets utgång beräknas på en skattesats om 22 procent på koncernens underskottsavdrag.

 

Dessutom beslutade styrelsen i bolaget att gå från att vara ett utvecklingsbolag till ett försäljningsföretag nu när bolaget har färdiga produkter, utifrån det beslutet har andra halvåret 2016 präglats av marknadssatsningar på många marknader runt om i världen, en satsning som kostat 2016 men som kommer att ge rejäl återbäring åren framåt.

 

Bolaget har nu färdiga produkter och nya marknader tillkommer kontinuerligt, den marknadssatsning som bolaget nu gör i stora delar av världen är en satsning som bolagets ledning och styrelse supportrar till 100%.

 

EasyFill har nu dotterbolag i Tyskland samt Joint Venture bolag 50/50 ägda i USA och Sydafrika och marknadsbearbetning från dessa länder samt från moderbolaget i Sverige är aggressiv men redan nu vet vi att öka marknadsbearbetningen är den rätta.

 

Med de satsningar som gjorts under 2016 för att lägga grund för EasyFill koncernens framtida affärer är styrelsen och ledningen i bolaget trots årets minusresultat övertygade om att de satsningar som görs är de rätta.

 

 

Väsentliga händelser 2016

 

Enjoy Sales AB
– Marknadsför och säljer kommersiella kylskåp i Sverige

 

Enjoy Sales AB fortsatte under året att, på den inslagna, framgångsrika vägen att genom en oöverträffad kundservicenivå serva den Svenska marknaden med kommersiella kylskåp. Bolaget har bland annat signerade avtal med ett av Sveriges ledande bryggerier, en av de ledande producenterna av energi- och hälsodrycker samt en av de mest framträdande livsmedelsbutikskoncernerna.

 

EasyFill AB
– Utvecklar, marknadsför och säljer RotoShelf och SwingOut internationellt

 

Nya bolag i koncernen

EasyFill AB har under året tagit steget till att bli en internationell koncern med verksamheter i Norden, Tyskland, Nordamerika och Sydafrika. Etableringen har varit en stor omställning för bolaget vilket slitit på organisation och resurser men varit nödvändig för kommande expansion.

 

Patent

En av EasyFills styrkor har varit att företagsledningen från dag ett i företagets historia beslutat att de produkter företaget tar fram skall patenteras. Ett beslut som kostar pengar initialt men långsiktigt ger vinster. Bolaget har en mängd patent och patent pending i en stor del av världens länder.

 

Emissioner 2016

 

Under året genomfördes fyra emissioner:

 1. Inlösen av teckningsoptioner till 1 miljon B aktier för 2,98 kr per aktie (juli)
 2. Konvertering av konvertibelt lån till 839 049 B aktier för 2,89 kr per aktie (juli)
 3. Företrädesemission av 3 076 620 B aktier för 7,50 kr per aktie (november)
 4. Riktad emission av 1,75 miljoner teckningsoptioner till 7 nyckelmedarbetare med rätt till inlösen av lika många B aktier à 28,18 kr per aktie senast 31 december 2019 (november)

 

Kunder och prospekt

 

Nedan följer en kort genomgång av en del av de projekt som initierats och genomförts under 2016.

 

EasyFill AB

 

Tillverkare:

 • Under våren tog Bolaget en strategiskt viktig order till Storbritannien. Den var både den första till Storbritannien men också den uttalat första till en av världens största leverantörer av drycker till världens största snabbmatskedja. Orderna handlade om RotoShelf för läskedryckskylskåp.
 • Distributionsavtal – Bolaget har under året tecknat flertalet nya sälj- och distributionsavtal; både med leverantörer av kommersiella kylskåp samt leverantörer av kyldiskar. Bland företagen som tecknat avtal kan nämnas: Western Refrigeration, Efficold, och KMW. Dessa avtal ligger till grund för framtida affärer och är inget som hittills inverkat positivt på bolagets försäljning i någon större utsträckning. Flera av de ovanstående bolagen, som är att se som uppstickare inom sina respektive områden, har meddelat att de utvecklar kylar och kyldiskar specifikt för EasyFills produkter vilket sätter press på de mer etablerade tillverkarna att hoppa på tåget som redan lämnat perrongen.

 

Återförsäljare:

Bolagets återförsäljare har under året fortsatt sin marknadsbearbetning och flertalet installationer har utförts på respektive marknad.

Under slutet av året indikerades att Bolagets Norska återförsäljare kommit nära centrala avtal med några av de största butikskedjorna i landet.

Återförsäljaren i Belgien genomförde sina första installationer av RotoShelf för kyldiskar i butiker tillhörande en av världens största butikskedjor. Två installationer genomfördes initial och senare har ytterligare installationer genomförts.

Återförsäljaren i Sydafrika har ”konverterats” till EasyFill Southern Africa och är numer ett 50/50 joint venture. Mer om EasyFill Southern Africa nedan.

Nya återförsäljare har inte aktivt eftersökts under året men strategin för 2017 är att knyta ytterligare återförsäljare till bolaget och på det sättet genomföra en bredare marknadsetablering. Exempel på intressanta länder är Spanien, Italien, England, Frankrike, Polen, Israel samt Australien.

 

Nya resurser:

 

Under 2016 har bolaget anställt ett antal nya personer i organisationen

 

Sverige:

James Gray, CFO

Ingmarie Andersson, ekonomiassistent

Tommy Seger, Nordisk Försäljningschef

Mike Hooker, Utveckling

 

Tyskland:

Nurettin Özencay, Area Sales Manager

 

Sydafrika:

Steve English, CEO

 

USA

Aaron Bennett, EasyFill America, ansvarig på plats i USA.

 

EasyFill GmbH – Tyskland

 

I mars 2016 (mindre än ett år sedan) genomfördes de första installationerna av Bolagets produkter på den tyska marknaden. Marknadsbearbetningen har skett enligt strategin ”Bottom-up”, installationer i butik primärt för att skapa Proof of Concept, detta har lett till ett antal referensbutiker som används som referenser i strategin ”Top-down”, dvs i centrala diskussioner med butikskedjor och ledande tillverkare av kylskåp och kyldiskar.

”Bottom-up” är tids- och resurskrävande och att nå större volymer kräver en stor arbetsinsats.

”Top Down” kräver mindre resurser då tex en butikskedja kan fatta centrala beslut om utrullning.

 

Bolaget har under året tecknat samarbetsavtal med ett logistikcenter som fungerar som lager och distributionshub till Tyskland och omgivande länder. EasyFill GmbH har tecknat lokala avtal med tre återförsäljare som är verksamma i olika nischer och olika regioner i landet. Dessa har genomfört referensinstallationer i livsmedelsbutiker, bensinstationer samt närbutiker.

 

EasyFill GmbH har också övertagit ansvaret för marknadsbearbetning av tysktalande länder samt ansvar för bolagets återförsäljare i Belgien.

 

EasyFill America

Under våren 2016 fördes intensiva diskussioner med bolag i USA om samarbeten på olika sätt. Efter flertalet möten och förhandlingar tecknade EasyFill AB och Marco Company ett joint venture avtal och samarbetet påbörjades i samband med branschmässan FMI show i Chicago i Juni då EasyFill America introducerades på marknaden.

 

Marco Company har varit verksamt i mer än 30 år och har leverantörsavtal med 25 av de 25 största butikskedjorna i USA. Man har även verksamhet i Kanada, Mellan- och Sydamerika, med lokalkontor i bla México och Brasilien.

Sedan starten in juni har bolaget introducerat EasyFills produkter till marknaden och mindre än 6 månader efter starten togs den första ordern och den första leveransen gjordes.

 

EasyFill Southern Africa
Som nämnts ovan bildades EasyFill Southern Africa under slutet av 2016 som ett Joint venture mellan EasyFill AB och den tidigare återförsäljaren i Sydafrika.

 

EasyFill Southern Africa har under året signerat avtal med en av uppstickarna av tillverkning av kyldiskar och detta bolag har beslutat att utveckla en ny serie med kyldiskar specifikt för användning av RotoShelf i olika former. Detta avtal är strategiskt viktigt då det dels visar att tillverkaren tror på bolagets produkter och dels då denna tillverkare är huvudleverantör till en av de största butikskedjorna.

Tidigt under året meddelade EasyFill att en större butikskedja beslutat att installera RotoShelf för mejeriprodukter i sina butiker. Den stora utrullningen som annonserades fick dock skjutas fram men under slutet av 2016 har EasyFill Southern Africa gjort ytterligare installationer för mjölkprodukter för butikskedjan. Anledningen till den framskjutna större utrullningen beror på butikskedjans ekonomiska situation och då inga likvida medel fanns för investeringar i utrustning sköts större utrullning på framtiden.

Beslut för snabb utrullning till den specifika butikskedjan (minst en butik/dag) ska beslutas under senare delen av Q1 2017. Samma butikskedja har påbörjat tester på juice och yoghurt. Produktkategorier som tillsammans är två gånger så stora som mjölkprodukter.

Clever Store Shelves (CSS), EasyFill Southern Africas lokala återförsäljare bearbetar marknaden på liknande sätt som görs i Tyskland mot de butiker som är handlarstyrda och utfallet har hittills varit bra. Stort intresse finns från kedjor de ledande butikskedjorna i landet och flertalet referensinstallationer har genomförts under året. Även stort intresse har visats från bensinstationskedjor och första installationer av RotoShelf för grunda kylrum genomfördes under slutet av året. Volymerna är dock alltjämt små och EasyFill AB har under året skjutit in pengar i EasyFill Southern Africa.

 

Väsentliga händelser efter 31/12 2016

Underskrivna avtal

Exkal, tillverkare av kyldiskar, Spanien

Hauser, tillverkare av kyldiskar, Österrike

 

Nya anställningar

Andreas Kwiecien, Sales EasyFill GmbH

Ryan Scott, Area Sales Manager, Sydafrika

 

Framåt

Bolaget jobbar fortsatt hårt för att få grepp på marknaden och nå större försäljningsvolymer och det finns tydliga tecken på att 2017 kan vara året då det verkliga genombrottet sker. Bolaget har aldrig tidigare haft denna mängd inneliggande ordrar, aldrig tidigare nått försäljningsbudget, aldrig tidigare haft denna mängd intresseförfrågningar som finns nu och en ytterligare indikation på att marknaden börjar vara redo är antalet bokade möten till en mässa som när detta skrivs fortfarande ligger drygt 2 veckor bort i tiden.

 

Bolaget har under 2016 jobbat med att sätta rutiner och strukturer för att hantera större inkommande ordrar och med dessa på plats är bolaget moget att ta nästa steg och del i detta är att finna ytterligare återförsäljare och analys av lämpliga partners pågår med förhoppningen att 4-6 nya återförsäljare på olika marknader ska ha etablerats under 2017.

 

Butiksledet bearbetas hårt av EasyFill bolagen och dess samarbetspartners då det är nyttjarna av produkten som drar nytta av fördelarna, inte tillverkarna av kylar.

 

Bolaget är i flertalet strategiskt viktiga diskussioner med olika aktörer på marknaden. Potentiella samarbeten som kan leda till helt nya möjligheter för koncernen i stort.

 

EasyFills produkter för kylenheter har fram tills nu utvecklats för att monteras in i andra leverantörers produkter där kompromisser får ske för att bolagets roterande hyllor skall passa. För en av de allra största globala tillverkarna av kyldiskar har omfattande tester genomförts för att nå ett internt godkännande av RotoShelf. Med detta godkännande på plats öppnas hela företagets försäljningskanal upp för samtliga marknader. Ett kungörande om avklarat test bör kunna meddelas inom 2-3 månader.
EasyFills målsättning har varit och är att våra och leverantörernas produkter skall skräddarsys för varandra, något som nu håller på att ske. Flertalet tillverkare är i långt gångna utvecklingsskeden för skräddarsydda kyllösningar och dess kommer att visas upp för marknaden med start på branschmässan EuroShop i Düsseldorf i Tyskland. RotoShelf kommer att visas upp i Bolagets egen monter men även i 3-4 montrar från andra företag.

 

EuroShop är retailbranschens största skyltfönster och är en mässa som återkommer vart tredje år där mängder av internationella kontakter knyts. EasyFill satsar på att öka synligheten mot marknaden och deltagande på mässor är ett viktigt steg i denna strategi. Utöver denna EuroShop kommer EasyFill att delta på flertalet andra mässor runt om i världen under 2017. Bland annat i Spanien tillsammans med Exkal, i Brasilien och USA med EasyFill America och i Tyskland med olika partners. Det handlar om allt från branschmässor till interna butikskedjemässor. Bolagets produktmaterial översätts numer i sex språk; Svenska, Norska, Engelska, Tyska, Spanska och Franska.

 

Med en ny nordisk försäljningschef med mångårig erfarenhet från branschen har bolaget den resurs som krävs för att bearbeta de Svenska kedjorna, ett arbete som redan påbörjats och som förhoppningsvis leder till intressant marknadsutveckling i Sverige.

 

Årsredovisning och bolagsstämma

 

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2016 kommer att publiceras på bolagets (www.easyfill.se) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen är 31 mars 2017.

 

Bolagsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas på bolagets kontor Sollentunavägen 135B i Stockholm/Sollentuna 24 maj 2017. (Byte av lokal kan komma att ske om det blir platsbrist)

 

Granskning av revisor

 

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

 

VD Kommentar

 

”EasyFill visar alltså återigen ett negativt resultat. Det är den bistra sanningen men att som EasyFill etablera en internationell koncern kostar och intäkterna släpar efter men vi är säkra på att de kommer att komma och Bolagets ökade omsättning och antalet ökade intressenter pekar tydligt på det.

 

Etablerad internationell koncern

Styrelsen och ledningen i EasyFill bestämde i början av året att bolaget skulle etablera egna företag själva eller tillsammans med partners i sex världsdelar (Antarktisks är också en världsdel men att vi kommer att ha eget bolag där är nog uteslutet) samt att vi skulle ha återförsäljare också dessa geografiskt spridda i världen.

 

Styrelsen och ledningen bestämde också att vår hemmamarknad i första hand skulle vara Tyskland och länder runt Tyskland och i andra hand Sverige/Norden. Beslutet togs eftersom den tyska marknaden är tio gånger större än den svenska. En starkt bidragande orsak till beslutet är erfarenheten som vår VD i Tyskland Oliver Eischeid har efter sina 20 år som internationell affärsutvecklare för Remis och boende i Köln.

 

När styrelsen tog ovanstående beslut var medveten stor att denna satsning kommer att kosta och i den budget som lades beräknades kostnaden till ca fyra miljoner för 2016.

 

Trots den stora investeringskostnaden var och är styrelsen 100% säker på att satsningen är den rätta.

 

Vän av ordning kan nu säga ja men det finns ju ytterligare världsdelar där egna bolag inte finns, kommer då kostnaderna för dessa 2017, svaret på den frågan är nej eftersom vi nu inte känner det behovet men om rätt tillfälle kommer i exempelvis Australien så tar vi det beslutet då.

 

Tyskland

Här gör våra arbetskamrater tre butiksbesök per dag och man har ca 25% utfall med order, ordervärdet är i dagsläget inte det viktigaste utan det viktigaste är att EasyFills produkter kommer ut på marknaden och skapar ytterligare marknadsföring mot de stora volymerna.

 

Det är lätt att glömma att EasyFill GmbH startades för 18 månader sedan att den första installationen i Tyskland gjordes för mindre än ett år sedan.

 

Den tyska satsningen kostar men oktober, november, december 2016 samt januari 2017 har alla varit månader med plusresultat, ännu små men trots allt plus.

 

Oliver Eischeid vår VD i Tyskland har också sedan 1 januari 2017 fått ansvaret över alla marknader i Tysklands grannländer samt alla Tysktalande länder och vi har nu påskrivna samarbetsavtal på flera av dessa marknader.

 

I Tyskland finns också flera av de stora tillverkarna av MultiDeck kylskåp och Oliver har sedan sina 20 år i branschen många långvariga kontakter och just nu är tre av dem i färd med att anpassa kylmodeller för att kunna leverera RotoShelf som tillval i sina produkter.

 

Vi har så mycket affärer på gång i Tyskland så det är i princip omöjligt att berätta om dem, men det jag kan säga är att den satsning vi gör på de marknader som vår tyska VD Oliver Eischeid styr över kommer att visa bra resultat 2017.

 

Sydafrika

Hösten 2016 startades således EasyFill Southern Africa, ett Joint Venture tillsammans med vår återförsäljare i Sydafrika. Vän av ordning kan då tro att vi nu istället måste dela våra intäkter på två och då få mindre än om vi äger allt själv men det är så att vår återförsäljare i Sydafrika också till viss del kontrollerar och tjänar pengar på ståltillverkningen och på det sättet blir EasyFills täckningsbidrag ungefär som innan JV bolaget men den stora skillnaden är att vi själva kontrollerar hela försäljningskedjan.

 

USA

Våren 2016 startade EasyFill America ett Joint Venture 50/50 tillsammans med Marco Company i Fort Worth Texas.

 

Att etablera sig i ett land tar tid men vår satsning i USA har resulterat i att bolaget för ca en månad sedan hade 174 olika affärer på gång alltifrån världens största matbutikskedja ner till normala butikskedjor men det skall poängteras att även de butikskedjor som kallas för små är stora i USA.

 

174 olika affärer på gång dit det i många fall skickats testprodukter kommer att visa sig i affärer under 2017.

 

Övriga världen

När det gäller affärer i övriga världen så hänvisas till texter ovan.

 

Fråga från Aktieägare

För ett tag sedan fick jag ett mail från en aktieägare som undrar varför inte EasyFill lyckas på marknaden och han frågar om vår organisation eller våra produkter inte räcker till och han bad mig i bokslutskommunikén vara 100% ärlig som han skriver kanske går då aktiekursen ner kortsiktigt men på lång sikt går den upp, svaret är som följer;

I EasyFill är möjligheterna enormt stora men det tar tid att ändra en konservativ bransch men det som händer nu är att butikskedjor, kyldisktillverkare, läskedrycksskåpstillverkare och produktägare hör av sig till oss och vill testa våra produkter, skriva avtal eller anpassa deras produkter till RotoShelf.

 

Med handen på hjärtat så meddelar jag härmed att det finns det inga som helst problem i vår organisation eller på våra produkter.

 

Med lojal och hårt arbetande personal som drar tåget framåt kommer vi att nå målet till slut. När jag nu sitter och skriver VD-orden i bokslutskommunikén kan jag konstatera att bolaget redan nu har ordrar inne på leveranser i flera länder runt om i världen, ordrar som är långt större än vi någonsin haft.

 

Aktien
Under 2016 handlades EasyFill AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 2,24 kronor per aktie (16/2) och högst 23,10 kronor per aktie (6/7).

 

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

 

Styrelsen

Bräcke 2017-02-24
Rapportdatum 2017/2018

28/4 Q1 2017

24/5 Bolagsstämma i Sollentuna gällande 2016

31/8 Q2 2017

26/10 Q3 2017

28/2 2018 Bokslutskommuniké 2017

 

 För ytterligare information kontakta:

 

VD: Håkan Sjölander hakan.sjolander@easyfill.se

Marknads och försäljningschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se

Ekonomichef: james.gray@easyfill.se

 

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

 

Resultat och balansräkning

 

2017-02-10

Marknadsinformation februari 2017.

Ledningen i EasyFill har tagit ett strategiskt beslut om att inte lämna ut pressmeddelande om mindre individuella ordrar utan istället samla denna typ av nyheter i form av informationsbrev likt detta. Information om strategiskt signifikanta avtal och större ordrar kommer fortsatt att publiceras enskilt. Observera att detta är information om marknadsläget och ingen finansiell rapport och P/L siffror presenteras inte.

 

Bolagets insatser med bearbetning av olika marknader och kundkategorier har fortsatt under vintern 2016/17 och en detta är en summering av resultaten som hittills kommit Bolaget till känna.

 

Enjoy Sales AB (handel med kommersiella dryckeskylskåp på den svenska marknaden)

I stort sett flyter affärerna på som tidigare år varför kommentarer om den verksamhetsdelen inte kommenteras ytterligare i detta nyhetsbrev.

 

EasyFill AB

Som moderbolag i EasyFill gruppen tecknas alla internationella avtal med tillverkare, och återförsäljare med EasyFill AB. Befintliga kunder har under december och januari lagt ordrar på RotoShelf primärt för kommersiella kylskåp.

 

Under senhösten och vintern har flertalet nya avtal tecknats. Tidigare har det informerats om avtal med Western Refrigeration i Indien samt med Efficold i Spanien. Dessa har följts upp med ytterligare avtal som omnämns nedan.

 

Western Refrigeration som grundades 1972 har sin bas i Mumbai i Indien och har två fabriker i området med en kapacitet av ca 2 000 000 producerade enheter årligen. Western är i dag en av de största leverantörerna av kommersiella kylenheter i Indien. De ägs sedan några år tillbaka av det japanska bolaget Hoshizaki. EasyFill har skickat och installerat de första RotoShelf enheterna tillsammans med Western hos en av deras viktigaste kunder.

 

Efficold är en spansk tillverkare av kommersiella kylskåp som i koncernen omsätter ca 2,4 miljarder kronor. Från fabriken i Spanien levererar de till kunder över hela Europa samt även i vissa fall till Kina. Efficold är certifierad leverantör till samtliga av de stora dryckesbolagen.
Under vintern har Efficold utvecklat ett 90 cm brett kylskåp skräddarsytt för RotoShelf. Skåpet har sex hyllor mot fem, som är det vanliga, och således är kapaciteten 20% större. De har lyssnat fullt ut på EasyFills åsikter om hur det ultimata kylskåpet för dryck bör nyttja den invändiga höjde fullt ut genom att sätta ljusskylten på dörren och använda RotoShelf. Detta nya kylskåp ska lanseras på samtlig marknader där Efficold har försäljning och nästa steg är motsvarande kylskåp i andra bredder.
Efficold är intresserade av en expansion i USA och detta skulle kunna ske i samarbete med Marco Company / EasyFill America. Hela EasyFills nätverk av återförsäljare får även tillgång till Efficolds produkter för försäljning.

 

EasyFill AB has signerat ett samarbetsavtal med det spanska bolaget Exkal. Exkal grundades för 11 år sedan och de är en utmanare  bland tillverkare av kyldiskar. Exkal omsätter idag ca 1 miljard kronor och räknas med kraftig tillväxt 2017, närmare 30%. De har idag fabriker i Spanien (två), Chile och Kina samt expansionsplaner i Indien, Mexiko och USA. Exkal är en av huvudleverantörerna till Carrefour i Europa.
Redan innan avtalet skrevs under, genomförde EasyFill och bolagets belgiska återförsäljare installationer av RotoShelf i butik i Belgien i kyldiskar från Exkal.
Exkal kommer att visa upp RotoShelf på en mässa i Madrid 28/2-3/3 och representanter från EasyFill kommer att vara på plats. De har fattat beslut om att utveckla kyldiskar speciellt för RotoShelf i olika storlekar och den utvecklingen pågår.
Exkal är intresserade av en expansion i USA och detta skulle kunna ske i samarbete med Marco Company / EasyFill America. EasyFills nätverk av återförsäljare får även tillgång till Exkals produkter för försäljning.

 

KMW är en tysk tillverkare av kyldiskar som EasyFill skrivit avtal med. De levererar stora mängder kyldiskar till bland annat bensinstationer och servicebutiker. KMW kommer att visa upp kyldiskar med RotoShelf installerade på branschmässan EuroShop i Düsseldorf 5-9 mars. KMWs huvudsakliga marknad är Tyskland och övriga tyskspråkiga länder och deras relativa lilla skala kompenseras av ett tydligt marknadsfokus. De ser RotoShelf som ett framtida måste på marknaden och agerar därefter.

 

Österrikiska kyldisktillverkaren Hauser har utvecklat en serie kyldiskar specialanpassade för RotoShelf. Kyldiskarna anpassas både för 2500/3, 1250/2 och 1875/3. Hauser har försäljning i stora delar av Europa och är en uppstickare på den stora tyska marknaden. Man omsätter ca 2 miljarder kronor och tillverkar 20 000 kyldiskar årligen i två olika fabriker. Man hoppas och tror att RotoShelf kommer att vara en nyckel till ökad efterfrågan på företagets produkter och därigenom ökad försäljning och större marknadsandelar. Hauser ställer ut RotoShelf på EuroShop.

 

Carrier, den globala tillverkaren av kyldiskar genomför förvärvarande interna tester av RotoShelf 1250/2. De utvärderar bland annat lastförmåga, hållfasthet och förslitning. Att genomgå dessa tester krävs för att bli en certifierad kund till Carrier. Då testerna är avklarade kan EasyFills produkter erbjudas genom alla Carriers kanaler. Testerna genomförs i Carriers fabrik i Tjeckien på initiativ av Carrier Tyskland. Flertalet förfrågningar om RotoShelf har inkommit till EasyFill GmbH från Carriers säljare på marknaden.

 

NDA; EasyFill har skrivit flertalet NDA avtal med tillverkare av kyldiskar och tre, eller fyra företag kommer att visa upp sina produkter med RotoShelf på EuroShop.

 

EasyFill kommer att ha en egen monter på EuroShop och det är en kraftig satsning för bolaget som ser det som en språngbräda mot framtiden. I montern kommer RotoShelf för kylskåp, kylrum och två versioner för kyldiskar samt SwingOut Ambient att visas upp. Rapporter från mässan kommer att publiceras på bolagets hemsida www.easyfill.se/news/blog

 

Återförsäljare

 

Norge:

Bolagets återförsäljare har enträget bearbetat den Norska marknaden och har under vintern fått flera bevis på att EasyFills produkter nu fått accept hos de ledande butikskedjorna. Två kedjor bekräftar att RotoShelf för kylrum kommer att erbjudas vid om- och nybyggnationer av butiker. Båda dessa kedjor är centralstyrda och det innebär att beslut fattade på central nivå gäller hela kedjan. Volymerna kommer således att succesivt öka. M&F systemer har i samarbete ytterligare en annan kedja beslutat att upprätta ett ”Showroom” i butik, dit kunder kan tas för att se produkterna live i bruk på marknaden. M&F har även initierat ett samarbete med en lokal tillverkare av kylskåp och kyldiskar där affärerna kommer EasyFill tillgodo och M&F får kommission på försäljningen till tillverkaren.

 

Belgien:

Samarbetet med den Belgiska återförsäljaren har tagit fart under senhösten och vintern och har hittills resulterat i fyra testinstallationer för två olika butikskedjor. Dessa två är de ledande i landet och har förgreningar även internationellt. Ordervärdet på installationerna är för tillfället inte intressant då det är den strategiska värdet som är det viktiga i detta skede.

 

Sverige:

Bolagets nya nordiska försäljningschef började sin anställning 1 oktober 2016 och har som målsättning att genomföra installationer i 100 butiker under 2017. Detta ska uppnås genom olika typer av direkt marknadsbearbetning samt centrala kontakter hos de ledande butiks, servicehandel- och bensinstationskedjorna. Även avtal med nationella installationspartners diskuteras och beräknas vara på plats senast utgången av Q1.
Övrigt:

EasyFill har som målsättning att växla upp storleken på nätverket av återförsäljare nu när strukturerna och organisationen finns på plats och analys av lämpliga partners pågår i bla Spanien, Storbritannien, Polen och Italien. EasyFill följer också upp intresse från nya aktörer i Australien och Israel.

 

EasyFill America:
EasyFill America, som startades upp under sensommaren 2016, har till dags dato 174 pågående projekt med potentiella kunder. Främst i USA men även Brasilien, Mexico och Centralamerika. Naturligtvis har de olika projekten olika stor sannolikhet att komma till avslut och uppskattat värde på de olika projekten har stor variation. Projekten spänner över samtliga av EasyFills produkter; RotoShelf för kylskåp, kyldiskar och kylrum, SwingOut Ambient och ColdFront.

 

EasyFill America går igenom samma faser som EasyFill gjort på alla nya marknader och man befinner sig nu i en intensiv introduktionsfas där EasyFills olika produkter presenteras till marknadens aktörer och vissa test och provordrar är redan på plats. De stora volymerna dröjer ytterligare en tid då det är en förskjutning mellan marknadsintroduktion till att produkterna är etablerade på marknaden.

 

 

EasyFill GmbH:

Den tyska delen av bolaget fortsätter sin marknadsetablering genom ett samtidigt bottom-up/top-down bearbetning av markanden. Dvs. individuella butiksbesök och installationer för att etablera kundreferenser och få marknadens accept av produkterna. Samtidigt har centrala kontakter knutits för att få större volymer genom centralt sanktionerade inköp. Sedan den 1/1 2017 jobbar tre personer i EasyFill GmbH och man besöker således enskilda butiker som ingår i de stora livsmedelskedjorna och säljer in RotoShelf konceptet. Arbetet är tålamodskrävande men bollen rullar snabbare och snabbare och de fyra senaste månaderna har bolaget nått sin budget.

 

Samarbetsavtal har signerats med totalt tre återförsäljarpartners för olika regioner i Tyskland och olika butikskategorier. EasyFill GmbH har också övertagit ansvaret för marknadsbearbetning av tysktalande länder samt ansvar för bolagets återförsäljare i Belgien. Leveranser sker från ett logistikcentra i Düsseldorf.

 

EasyFill GmbH genomför i genomsnitt 12 butiksbesök i veckan och ca 25% av besöken de senaste tre månaderna har resulterat i ordrar. Genomsnittligt ordervärde per butik är ca 2500 euro. Bolaget har genomfört installationer i olika skala hos Rewe, Edeka, Lidl, Esso, Avia, Aral, Hessol. Vissa rent strategiskt och andra löpande installationer.

 

EasyFill Southern Africa:
Bolagets tidigare återförsäljare är numer ett 50/50 joint venture mellan EasyFill AB och Shelter trading. Bolaget, EasyFill Southern Africa, har väletablerade relationer med de viktigaste livsmedelsbutikskedjorna och försäljning och installationer går genom dotterbolaget Clever Store Shelves som agerar som bolagets återförsäljare mot butiksledet.

 

EasyFill Southern Africa har signerat avtal med en av uppstickarna av tillverkning av kyldiskar och detta bolag har beslutat att utveckla en ny serie med kyldiskar specifikt för användning av RotoShelf i olika former. Detta avtal är strategiskt viktigt då det dels visar att tillverkaren tror på bolagets produkter och dels då denna tillverkar är huvudleverantör till en av de största butikskedjorna.

 

Som tidigare meddelats har en butikskedja beslutat att installera RotoShelf för mejeri produkter i sina butiker. Den stora utrullningen som annonserats fick dock skjutas fram men under slutat av 2016 har EasyFill Southern Africa gjort ytterligare installationer för mjölkprodukter. Beslut för snabb utrullning (minst en butik/dag) ska beslutas under senare delen av Q1. Samma butikskedja genomför nu även tester på juice och yoghurt. Produktkategorier som tillsammans är två gånger så stora som mjölkprodukter.

 

Clever Store Shelves (CSS) bearbetar marknaden på liknande sätt som görs i Tyskland mot de butiker som är handlarstyrda och utfallet har hittills varit bra. Som en referens tog en av säljarna emot en order från en butik värd 360 000 rand, motsvarande ca 235 000 sek. Ägaren till denna butik driver ytterligare 9 butiker.

 

VD kommentar

Hastigheten på framgångarna ökar dagligen när det gäller EasyFills patenterade produkter i stora delar av världen och vi tittar nu också på om vi skall börja sälja läskedryckskylskåp med och utan RotoShelf i våra bolag i USA, Tyskland och Sydafrika. Att vi kan göra det beror på att vi nu har tillgång till skräddarsydda kylskåp med RotoShelf tillgängliga.

 

I Sverige där det bor 10 miljoner människor säljer vi läskedryckskylskåp för ca 30 miljoner årligen. Marknaderna i USA, Tyskland och Sydafrika är oändligt mycket större så potential finns för denna satsning.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu
CEO Marketing Director
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se

2016-12-12

Sista dag för handel med BTA i EasyFill AB.

Sista dag för handel med EasyFill ABs betalda tecknade aktie (EASY BTA B) är den 14 december 2016. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 16 december 2016.

 

De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 20 december 2016.

 

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till EasyFill i samband med nyemissionen.

 

För mer information kontakta:

 

Håkan Sjölander Jens Nisu James Gray
CEO Marketing Director CFO
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se james.gray@easyfill.se

2016-12-07

Kvartalsrapport 3 2016

Bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2016 går att läsa i sin helhet under sidan “Investor relations” i meny till höger på sidan alternativt genom att klicka här.

2016-11-23

Rättelse avseende företrädesemission.

I pressmeddelande publicerat den 22 november 2016 avseende utfallet i EasyFill AB (publ) nyemission angavs felaktigt att 3 025 782 B-aktier (cirka 98,4 procent av emissionsvolymen) tecknats med stöd av företrädesrätt. Korrekt information avseende ovan är att 3 060 919 B-aktier (cirka 99,5 procent av emissionsvolymen) tecknats med stöd av företrädesrätt.

 

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till EasyFill i samband med nyemissionen

 

För mer information kontakta

 

Håkan Sjölander Jens Nisu James Gray
CEO Marketing Director CFO
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se james.gray@easyfill.se

2016-11-23

EasyFills företrädesemission kraftigt övertecknad

EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 24 oktober 2016. Teckningsperioden löpte från och med den 4 november till och med den 18 november 2016. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 23,1 MSEK före emissionskostnader och kvittning.

 

Det slutliga resultatet visar att totalt 3 025 782 B-aktier tecknades med företräde, motsvarande 98,4 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt cirka 39,9 MSEK. Därmed tecknades totalt cirka 62,6 MSEK i nyemissionen, vilket motsvarar 271 procent.

 

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader som uppgår till 1,7 MSEK samt betalning genom kvittning som uppgår till cirka 4,1 MSEK.

 

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet daterat den 28 oktober 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 22 november 2016. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 307 652,00 SEK genom nyemission av      3 076 520 aktier av serie B. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 5 845 388,50 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 58 453 885 stycken varav 1 936 105 utgörs av onoterade A-aktier och 56 517 780 av B-aktier.

 

Betalda tecknade aktier (BTA B) i företrädesemissionen handlas på AktieTorget fram till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket varvid de ersätts av registrerade aktier.

 

Kommentar från VD:

”Vi har nu fyllt på kassan och kan därmed trycka lite hårdare på gaspedalen. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare som ställt upp. Speciellt glädjande är det att kunna konstatera att hela vårt middle management, inalles 10 personer, inklusive alla 5 chefer i våra utländska samägda bolag och dotterbolag, tecknat aktier för uppemot 15% av hela emission via inköpta teckningsrätter. Det borgar för att de tror på vad vi gör, vilket är viktigt, för de ser det inifrån, men också för att de kommer att ge det där lilla extra som man så gärna eftersträvar hos sin personal. Så jag är väldigt glad idag. Vårt verkliga genombrott är nära förestående, det känns så.” säger Håkan Sjölander, VD.

 

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till EasyFill i samband med nyemissionen.

 

För mer information kontakta

Håkan Sjölander Jens Nisu James Gray
CEO Marketing Director CFO
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se james.gray@easyfill.se

2016-10-28

EasyFill AB (publ.) offentliggör informationsmemorandum samt ytterligare information.

EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) meddelade den 26 september 2016 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 23,1 MSEK (”Erbjudandet”). Tidigare ej offentliggjord information som framkommer i informationsmemorandumet med anledning av bolagets företrädesemission, meddelas i detta pressmeddelande.

 

Aktieägare som på avstämningsdagen den 1 november 2016 äger aktier i EasyFill erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. Arton (18) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löper mellan den 4 november och den 18 november 2016.

 

Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier av serie B i EasyFill AB (publ) idag offentliggjorts (”Memorandumet”). Memorandumet, inklusive villkor för emissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.easyfill.se samt Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se

 

Tidigare ej offentliggjord information som återfinns i Memorandumet

 

Styrelsen i EasyFill bedömer att följande ny information potentiellt kan vara kurspåverkande.

Sida 30 i Memorandumet under avsnittet ”Eget kapital, skulder och annan finansiell information”

”Tabellerna nedan återger information om EasyFills eget kapital och skuldsättning per den 31 juli 2016. Dessa tabeller har upprättats med anledning av Erbjudandet och har inte granskats av Bolagets revisor.”

 

Nettoskuldsättning, KSEK
A) Kassa 126
B) Likvida medel 0
C) Lätt realiserbara värdepapper 0
D) Summa likviditet (A) + (B) + (C) 126
E) Kortfristiga fordringar 16 607
F) Kortfristiga bankskulder 0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0
H) Andra kortfristiga skulder 22 056
I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) 22 056
J) Summa nettoskuldsättning (I) – (E) – (D) 5 323
K) Långfristiga banklån 0
L) Emitterade obligationer 0
M) Andra långfristiga lån 7 789
N) Långfristig skuldsättning 7 789
O) Nettoskuldsättning (J) + (N) 13 112
Eget kapital och skuldsättning, KSEK
Räntebärande kortfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Summa räntebärande kortfristiga skulder 0
Räntebärande långfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 7 789
Blancokrediter 0
Summa räntebärande långfristiga skulder 7 789
Eget kapital
Aktiekapital 10 867
Reservfond 476
Andra reserver 0
Balanserat resultat inklusive periodens resultat 14 275
Minoritetsandel 0
Summa eget kapital 25 618

 

Sida 32 i Memorandumet, tredje stycket under rubriken ”Finansiell ställning” under avsnittet ”Eget kapital, skulder och annan finansiell information”.

 

”Bolaget har per den 31 juli 2016 två lån till Almi på totalt cirka 3,4 MSEK där ena lånet, motsvarande cirka 2,2 MSEK löper med en ränta om 4,1 procent och där det andra lånet, motsvarande cirka 1,2 MSEK löper med en ränta om 5,1 procent. Vidare har Bolaget ett lån till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget på cirka 4,4 MSEK som löper med en ränta om 7,0 procent samt en checkkredit motsvarande 1,5 MSEK hos Swedbank som löper med en ränta om 3,7 procent.”

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu James Gray
CEO Marketing Director CFO
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se james.gray@easyfill.se

2016-10-20

EasyFills AB (publ.) tecknar ytterligare ett nytt distributionsavtal.

EasyFill AB har tecknat ytterligare ett distributionsavtal med en kylskåpstillverkare. Denna gång spanska Efficold.

Den 18:e oktober signerades ett samarbetsavtal mellan EasyFill och kylskåpstillverkaren Efficold som, med huvudkontor i södra Spanien, agerar på den Europeiska marknaden.

 

Avtalet innebär att Efficold får rätt att distribuera RotoShelf till sina befintliga och nya kunder. Avtalet, liksom tidigare avtal, innehåller en licensdel då EasyFill erbjuder Efficold att själva tillverka ståldelarna till RotoShelf.

 

Efficold har för avsikt att utveckla en helt ny kylskåpsmodell, specifikt anpassad för RotoShelf, och detta kommer att ske i nära samarbete mellan båda parters utvecklingsavdelningar för att hitta en så optimal lösning som möjligt. Utvecklingen påbörjades omgående då avtalet var underskrivet.

 

Kommentar från Efficolds VD Manuel Pastor:
”For us this cooperation is very important in order to be able to offer customers added value to the coolers that we are selling”.

 

Kommentar från Marknadschefen:
Vi är glada att kunna presentera ytterligare ett samarbetsavtal med en stor Europeisk tillverkare av kylskåp. Detta visar oss att marknaden mognar och tillverkarna inser att varumärken och butiker som köper kylskåp vill ha EasyFills produkter. Vi ser fram emot ett fruktsamt samarbete!

 

Jens Nisu
20 september 2016
Sollentuna

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu
CEO Marketing Director
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se

2016-09-29

EasyFills AB (publ.) tecknar nytt distributionsavtal.

EasyFill AB har tecknat ett distributionsavtal med den Indiska kylskåpstillverkaren Western Refrigeration.

 

Den 19:e september signerades ett samarbetsavtal mellan EasyFill och kylskåpstillverkaren Western Refrigeration. Avtalet innebär att Western får rätt att distribuera RotoShelf till sina befintliga och nya kunder. Avtalet innehåller en licensdel då EasyFill erbjuder Western att själva tillverka ståldelarna till RotoShelf.

 

Western levererar kommersiella kylskåp till välkända internationella varumärken och är verksamma i stora delar av Asien.

 

Ett första, mindre, test är i startgroparna och leveranserna till detta test beräknas ske i slutet av oktober 2016.

 

Kommentar från Marknadschefen:

Ett första steg in på den Asiatiska marknaden är både skrämmande och spännande.
En enorm marknad, väsensskild från den västerländska, gör detta samarbete till ett av de mest utmanande och roliga hittills.

Jag ser fram emot att se hur vi kan utveckla detta samarbete och att vi tillsammans med Western, redan i oktober, ska installera ett mindre antal RotoShelf hos deras största kund är mycket upplyftande.

 

Jens Nisu

29 september 2016

Sollentuna

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu
CEO Marketing Director
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se

 

 

2016-09-28

EasyFills AB (publ.) anställer nordisk försäljningschef.

Med början den 1 oktober 2016 påbörjar Tommy Seger, tidigare Frigoglass, sin anställning som Nordisk försäljningschef på EasyFill AB.

 

Som en del i den offensiva satsningen som Bolaget genomför har Tommy Seger anställts som försäljningschef med ansvar för den Nordiska marknaden.

 

Tommy kommer närmast från kylskåpstillverkaren Frigoglass där han haft olika positioner under de 12 år han varit anställd. Han har under de senaste åren ansvarat för olika nordiska länder och Baltikum. Innan dess arbetade Tommy på Carlsberg/Falcon och således har han genuin erfarenhet från branschen.

 

Tommy kommer att ha sin bas på Bolagets kontor i Sollentuna och har uppdraget att utveckla EasyFill och Enjoy Sales affär i Norden mot butiksledet och varuleverantörer.

 

EasyFill har god kännedom om Tommys kunskaper, styrkor och färdigheter tack vare det fleråriga, nära och mycket väl fungerande, samarbetet mellan Tommy och EasyFills dotterbolag Enjoy Sales AB och ser Tommy som en klar förstärkning på Bolagets hemmamarknad.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu
CEO Marketing Director
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se

2016-09-26

EasyFill föreslår företrädesemission av aktier och riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen i EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma att hållas den 24 oktober 2016 i Bräcke för att besluta om en företrädesemission av aktier om 23,1 MSEK för befintliga aktieägare (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”) och för att besluta om en riktad emission av teckningsoptioner till sju personer i ledande ställning i Bolaget (”Riktad emission”). Den kapitalinjektion som tillförs Bolaget genom Erbjudandet skall användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och internationella expansion. 

 

FÖRETRÄDESEMISSION

 

Bakgrund

Som tidigare meddelats står Bolaget inför en kraftig expansion i framförallt USA, Tyskland och Sydafrika främst med sin patenterade lösning för roterande hyllor för kylda och torra varor i butik (”Rotoshelf”). I den expansiva fas som Bolaget nu befinner sig i, är behovet av rörelsekapital stort. Detta mot bakgrund av att Bolaget binder rörelsekapital vid produktion och leverans av dess lösning till kund. Kapitalinjektionen kommer således möjliggöra för Bolaget att säkerställa leveranskapacitet för befintliga och nya kunder. Vidare skall den kapitalinjektion som tillförs Bolaget användas för att stärka upp organisationen avseende försäljning, inköp och logistik. I tillägg till detta skall även marknadsföringssatsningen stärkas.

 

Teckningsförbindelser

I samband med Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om 5,4 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av Erbjudandet. 4,0 MSEK av dessa kommer att erläggas genom kvittning av brygglån från stor aktieägare. Övriga teckningsförbindelser har inhämtats från styrelseledamöter och person i ledande ställning.

 

Villkor för Erbjudandet

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 23 073 900 SEK. Erbjudandet medför en teckning av högst 3 076 520 B-aktier där arton (18) befintliga aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 307 652 SEK till 5 845 388,50 SEK. Antalet aktier av serie B kan öka med högst 3 076 520 aktier till 56 517 780 B-aktier. Det totala antalet aktier av serie A och serie B kan öka till totalt 58 453 885 aktier varav 1 936 105 utgörs av befintliga A-aktier. Teckningsperioden beräknas löpa mellan den 4 november och den 18 november 2016.

 

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

 

 • Extra bolagsstämma hålls den 24 oktober 2016
 • Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den 28 oktober 2016
 • Sista dag för handel med aktier i EasyFill inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 28 oktober 2016
 • Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 31 oktober 2016
 • Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 1 november 2016
 • Teckningsperioden beräknas löpa mellan den 4 november och den 18 november 2016
 • Handel med teckningsrätter beräknas äga rum mellan den 4 november och den 16 november 2016

 

RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner på i huvudsak nedanstående villkor. Förslaget omfattar högst 1 750 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 1 750 000 nya B-aktier.

 

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Enjoy Sales AB, org. nr. 556922-2036 (“Dotterbolaget”). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att fram till och med nästa årsstämma erbjuda vissa anställda i Bolaget inklusive några styrelseledamöter samt i övrigt person som anses nyttig att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Lista på dessa sju personer och antal finns i kallelsen.

 

Teckningsoptionerna ska utges som kapitalbeskattade teckningsoptioner utifrån det volymviktade genomsnittsvärdet av B-aktien under de 11 börsdagar som är teckningsperiod i ovan föreslagen Företrädesemission (”Utgångskurs”). Teckningsoptionerna ska säljas av Dotterbolaget för en premie som beräknas utifrån Black & Scholes med en lösenkurs motsvarande två (2) gånger Utgångskurs. Teckningsoptionernas löptid skall vara tre (3) år. Övriga villkor beslutas av styrelsen.

 

Styrelsens motiv till förslaget är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen har därför bedömt att incitamentsprogrammet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 175 000 kronor genom utgivande av högst 1 750 000 B aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den ändring som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av till exempel emissioner. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 3,0 % procent av aktierna i Bolaget.

 

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till EasyFill i samband med Företrädesemissionen och Synch Advokat AB agerar juridisk rådgivare till EasyFill i samband med den Riktade emissionen.

 

Kommentar från VD Håkan Sjölander:

Vi står nu inför den viktigaste perioden i Bolagets historia och på tröskeln till det verkliga genombrottet på marknaden. Jag törs inte lova att detta är den sista emissionen men jag törs utlova att ifall vi vänder oss till aktieägarna igen blir det för att finansiera fortsatt expansion. Slår detta igenom på fullt allvar på marknaden står vi inför paradigmskifte i butiker. Jag hoppas att du som aktieägare vill vara med och stödja detta.”   

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

 

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

 

James Gray
CFO
+46 70 660 54 94
james.gray@easyfill.se

 

www.easyfill.se

2016-09-26

Kallelse till extra bolagsstämma i Easyfill AB

Aktieägarna i EasyFill AB (publ), org. nr. 556653-2924, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2016 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på adress Industrigatan 10, 840 60 Bräcke.

 

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 

 

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 oktober 2016, samt
 •  anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 18 oktober 2016. Anmälan görs per telefon till Christina Sjöberg på 0693-66 13 00, via e-post till christina.sjoberg@enjoysales.se, eller skriftligen till adress EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal eventuella biträden anges.

 

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 18 oktober 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuell behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. På extra bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:
  1.       Stämmans öppnande.
  2.       Val av ordförande vid stämman.
  3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4.       Val av en eller två justeringsmän.
  5.       Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6.       Godkännande av dagordning.
  7.       Beslut om antagandet av ny bolagsordning.
  8.       Beslut om emission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt.
  9.       Beslut om inrättande av incitamentsprogram för utvalda personer i ledande ställning.
  10.   Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om antagandet av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med följande huvudsakliga ändringar:

 1. Skrivning om aktiekapitalets gränser ska justeras enligt vilket Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 0000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
 2. Följande justeringar ska införas avseende kallelse till bolagsstämmor:

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i rikstäckande dagstidning, t.ex. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter eller Dagens Industri.

 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning skall beslutas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

 

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till Bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

 

För giltigt beslut av extra bolagsstämman under punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 8 – Beslut om emission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att, med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 3 076 520 B-aktier, mot vederlag i form av kontant betalning eller kvittning, där arton (18) befintliga aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 307 652 SEK till 5 845 388,50 SEK. Antalet aktier av serie B kan öka med högst 3 076 520 aktier till 56 517 780 B-aktier. Det totala antalet aktier av serie A och serie B kan öka till totalt 58 453 885 aktier varav 1 936 105 utgörs av befintliga A-aktier. Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget 23 073 900 SEK. Teckningsperioden föreslås löpa mellan den 4 november 2016 och den 18 november 2016.

 

Punkt 9 – Beslut om inrättandet av incitamentsprogram för utvalda personer i ledande ställning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 1 750 00 teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med högst 175 000 SEK genom utgivande av högst 1 750 000 B-aktier. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 3,0 % procent av aktierna i Bolaget.

 

Teckningsberättigad för teckning av teckningsoptioner ska vara Bolagets helägda dotterbolag Enjoy Sales AB, org. nr. 556922-2036 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att fram till slutet av nästa årsstämma, överlåta sådana teckningsoptioner till vissa anställda i Bolaget inklusive vissa styrelseledamöter och person som anses värdefull att knyta till Bolaget enligt nedan:

 1. föreslås att 250 000 teckningsoptioner ska överlåtas till James Gray;
 2. föreslås att 250 000 teckningsoptioner ska överlåtas till Jens Nisu;
 3. föreslås att 250 000 teckningsoptioner ska överlåtas till Mikael Åsved;
 4. föreslås att 250 000 teckningsoptioner ska överlåtas till Oliver Eischeid;
 5. föreslås att 250 000 teckningsoptioner ska överlåtas till Urban Sjöberg (styrelseledamot);
 6. föreslås att 250 000 teckningsoptioner ska överlåtas till Tommy Seger; och
 7. föreslås att 250 000 teckningsoptioner ska överlåtas till Håkan Sjölander (verkställande direktör och styrelseledamot).

 

Teckningsoptionerna ska utges som kapitalbeskattade teckningsoptioner utifrån det volymviktade genomsnittsvärdet av B-aktien under perioden från och med den 4 november 2016 till och med den 18 november 2016  (”Utgångskurs”). Teckningsoptionerna ska säljas av Dotterbolaget för en premie som beräknas utifrån Black & Scholes med en lösenkurs motsvarande två (2) gånger Utgångskurs. Teckningsoptionernas löptid skall vara tre (3) år från dagen för emissionsbeslutet och ge en rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) B-aktie i Bolaget. Övriga villkor beslutas av styrelsen.

 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsens bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen har därför bedömt att incitamentsprogrammet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

 

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram enligt punkten 9 omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

HANDLINGAR

Fullständigt förslag till beslut under punkterna 7, 8 och 9 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.easyfill.se, senast två (2) veckor före extra bolagsstämman samt på extra bolagsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

 

Bräcke i september 2016

 

EasyFill AB (publ)

Styrelsen

2016-09-01

Kvartalsrapport 2, 2016.

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till
26 918 TSEK (19 389 TSEK) under kvartal 1+2, 2016, en ökning med 43%. Försäljning av drickakylar genom Enjoy Sales ökade med ca 3 MSEK (ca 20%) medan framförallt försäljning av roterande hyllor (RotoShelf + SwingOut) genom Easyfill ökade med ca 4,5 MSEK, +185%. Marginalen ökade något.

 

Bolaget visar ett resultat före skatt på – 2 022 TSEK (-631 TSEK), en försämring med ca 1,4 MSEK som följd av att bolaget fr.o.m. 1/1 inlett avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader (919 TSEK), kostnader för uppstart i Tyskland (1200 TSEK) och kostnader för listbyte till First North (190 TSEK).


Nyckeltal i koncernen, TSEK

Period: Kvartal 1+2, 2016 (Kvartal 1+2, 2015) TSEK

Omsättning:  26 918 (19 389)
Rörelseresultat före avskrivningar: -687 (- 337)
Resultat efter finansiella poster: -2 022 (- 631)
Rörelsemarginal %: -6,0 (-1,7)
Antal aktier: 55 377 365 (53 538 316)
Resultat per aktie, SEK: -0,0365 (-0,01)
Soliditet %: 45,3 (54,0) 

 

Redovisning av resultat och kommentarer.

 

Enjoy Sales AB (helägt dotterbolag för försäljning av kylar på den svenska marknaden)

Försäljning av läskedrycksskåp i Enjoy Sales har under årets första sex månader jämfört med samma period 2015 ökat med ca 3 miljoner (20%) vilket är glädjande och visar att bolagets affärsidé i Sverige vad gäller läskedryckskylskåp är rätt.

 

EasyFill AB (moderbolag i koncernen med produktansvar för RotoShelf och SwingOut)

 

Finansiella kommentarer:

Under juni månad genomfördes en kontant nyemission genom optionslösen om 3 MSEK och konvertering av lån med 2,5 MSEK. Både lager och kundfordringar ökade som följd av den kraftigt ökade försäljningen vilket delvis finansierades genom en ökning av leverantörsskulder.

 

Antal aktier

Uppgår efter emissionerna till 55 377 365 varav 2 003 335 av serie A och 53 374 030 av serie B. Inga optioner och konvertibler är utestående.

 

Som ovan konstaterats leder en kraftig ökning av försäljningen till ett ökat behov av rörelsekapital. Både lager och kundfordringar har som synes ökat i takt med försäljningen. Bolaget står som tidigare meddelats inför en kraftig expansion på tre nyckelmarknader, USA, Tyskland och Sydafrika. Intresset från dessa och andra marknader har som tidigare meddelats varit mycket stort, nya förfrågningar inkommer ’by the day’. Bolaget står inför ’an unprecedented window of opportunity’ som en av våra internationella samarbetspartners uttryckte det nyligen. Som exempel deltar bolaget genom tre av Tysklands största tillverkare av kyldiskar på Euroshop i Düsseldorf i mars nästa år, där alla tre kommer att visa upp RotoShelf inbyggda i egna kylmöbler i egna montrar. Trots att dessa tre tillverkare kommer EasyFill att ställa ut i egen monter på Euroshop i Düsseldorf i mars 2017 för att där visa våra andra patenterade produkter. För att möta upp mot de krav dessa och andra partners och kunder ställer på Bolaget behöver inte bara organisation och rutiner förstärkas, utan även det egna kapitalet. Styrelsen planerar därför under hösten någon form av kapitalförstärkning.

 

Arbetet med listbyte till First North har legat i träda under sommaren men kommer nu att slutföras snarast.

 

Försäljning:

Ökade med 43% framförallt tack vare RotoShelf och SwingOut på flera olika marknader i världen och lägger nu grunden för framtida försäljningar.

 

EasyFill Germany GmbH

Den 1 april 2016 började Nurettin Özencay som Area sales manager hos EasyFill Germany GmbH. Han har flerårig erfarenhet från retail-branschen och var tidigare anställd som teknisk säljare på Remis.

Under kvartalet har verksamheten i det tyska bolaget fortsatt på samma sätt som tidigare; individuella butiksbesök görs och produkterna förevisas i det rullande ”showroom”, den lätta lastbil, som utrustats med Bolagets produkter. Från dessa besök har flertalet orders mottagits och installationer utförts av både RotoShelf för kylskåp och kyldiskar samt butikshyllsystemet SwingOut Ambient för ej kylda varor. EasyFill har nu bearbetat den Tyska marknaden i snart ett år och intresset för EasyFills produkter är stort från de stora butiks- och bensinkedjor och ett flertal testinstallationer har utförts och utvärderingar sker nu fortlöpande.

 

För att klara av alla framtida installationer i Tyskland har en samarbetspartner kontrakterats, samarbetspartnerna skall också agera som en återförsäljare.

 

EasyFill Germany har även ställt ut RotoShelf 1250/2 två mässor i Tyskland. Den ena utställningen skedde i samarbete med Carrier på butikskedjan Edekas interna mässa. Den andra mässan var en bensinstationsmässa i Stuttgart där RotoShelf visades upp i bolagets samarbetsparter, Stracke Ladenbaus, monter.

 

Under våren har även en film spelats in i en butik i Hamburg. Filmen visar installation och kundnytta med produkten och handlaren beskriver själv sin åsikt om installation och användbarhet. Filmen kan ses på bolagets hemsida, www.easyfill.se, alternativt via denna länk: https://youtu.be/_xtzuLZqKPw

 

Samarbetet med den tyska grenen av Frigoglass försätter och båda parter drar nytta av detta samarbete; Frigoglass får ställa ut fler kylskåp på marknaden och EasyFill får sälja RotoShelf.

 

EasyFill AB – marknad Globalt:

 

Samarbetspartners:

 

USA:

Under kvartalet slutfördes förhandlingarna med Marco Company och EasyFill America har startats upp. I ett Initialskede skickas plasthyllor och diverse delar från Europa till USA men intentionen är att inom en förhållandevis snar framtid tillverka stålramar och plasthyllor på plats i USA.

EasyFill America visade upp sina produkter för marknaden på branschmässan FMI show i Chicago under slutet av juni och intresset från besökarna var stort. Representanter från Marco Company och deras kunder talade om ”Homerun”, ”slam dunk” och ”Game changer”. Kort efter mässan skickades EasyFills produkter till Walmarts huvudkontor i Bentonville för genomgång.

FMI show kunde ses som startskottet för EasyFills lansering av RotoShelf och SwingOut i USA och intresset från marknaden har varit mycket stort och förfrågningar från butikskedjor som Walmart, Walgreens, Overweitea och Wakefern, samt produktägare så som Dr.Pepper har kommit in till Bolaget.

 

Sydafrika:

Under slutet på april ställde Bolagets återförsäljare ut på SPAR expo i Kapstaden där flertalet av bolagets produkter visades upp. Efter mässan har besökarna kontaktats och några inledande installationer har genomförts.

 

Bolagets återförsäljare i Sydafrika träffade ett samarbetsavtal med en av de större tillverkarna av kyldiskar för regionen och avsikten är att det samarbetet ska leda till tillverkning av plåtdelar till RotoShelf i deras regi för nyinstallationer på marknaden.

 

Leveranserna till den butikskedja som tidigare testat RotoShelf för kyldiskar har fortsatt under perioden och Bolaget skickar ytterligare en container med hyllor till Sydafrika i början av augusti.

 

Flertalet butikskedjor och bensinstationskedjor kontaktades under kvartalet och intresset för EasyFills produkter är stort.

 

Norge:
Bolagets Norska samarbetspartner har fortsatt som tidigare och insatserna har börjat göra avtryck på marknaden. Nya förfrågningar och installationer görs löpande och diskussionerna med de centrala kedjorna är långt gångna. Bolaget hoppas på en betydande volymökning under kommande 12 månader.

 

Övriga:
Bolagets övriga listade återförsäljare har fortsatt att bearbeta sina respektive marknader och har kommit olika långt. Förutom dessa, etablerade, partners har Bolaget letat nya lämpliga samarbetspartners i, i första hand, de stora Europeiska marknaderna. Diskussioner har påbörjats i Spanien, Storbritannien, Polen och Turkiet. Dock har inga avtal slutits.

 

Tillverkare:
De orders som Bolaget fick från en av de största kylskåpstillverkarna levererade under kvartalet. Totalt handlade det om ca 2000 kylskåp med RotoShelf fördelat på tre modeller. Uppmärksamma besökare på Fotbolls EM i Frankrike kunde se kylskåpen på plats. Denna tillverkare har även beställt en större mängd plastskivor, totalt 20500 skivor, för eftermontering i fyra modeller av kylskåp som ägs av världens största läskedryckstillverkare. Leverans i mitten av Q3. Skivorna installeras i kylarna på lutande hyllor för att produkterna ska frontas automatiskt. Totalt ordervärde ca 72 000 euro.

 

Under slutet av kvartalet tog Bolaget en mindre uppföljningsorder på RotoShelf med leverans till mellanöstern.

 

EasyFill har också initierat diskussioner med en Indisk tillverkare av kylskåp. En av tillverkarens huvudkunder är den Thailändska delen av världens största tillverkare av läskedrycker. Avtalet är under slutförhandling och beräknas vara slutförda under Q3.

 

Övriga händelser av värde:
Bolaget har anställt James Grey som CFO. James kommer närmast från Almi i Sundsvall som finansieringsrådgivare och han började på heltid den 1 juni.

 

Bolagets nylanserade produkt ColdFront har presenterats för marknaden på olika sett och den första installationen har gjorts i Tyskland i samarbete med en av det EasyFill Germany samarbetspartners.

 

Framåt:
Arbetet att anställa en Nordisk försäljningschef har precis avslutats när denna rapport skrivs, den anställde i fråga kommer att börja jobba den 1 oktober, personen i fråga har stor erfarenhet av branschen och är en ytterst viktig strategisk anställning. Detta tillsammans med långtgående diskussioner om ett samarbete med en av de största aktörerna i Europa på produktdisplay-lösningar gör att Bolaget ser fram emot en snabbare spridning av EasyFills produkter, inte bara i Norden utan på några av de största europeiska marknaderna.

 

Utveckling och förbättring av produkterna fortgår löpande och Bolaget arbetar med vidareutvecklade versioner av produkterna avsedda främst för kyldiskar. Mycket fokus kommer att ligga på att lansera ColdFront som en ersättningsprodukt till dagens omoderna och onödigt komplicerade kyldiskar. ColdFront med dörrar i kombination med hyllsystemet SwingOut gör varuhanteringen betydligt effektivare och med minskning av svinn och ökad försäljning är ColdFront på allvar en resurssnål butikslösning.

 

Kommentar från VD:
Att lansera våra produkter på marknaden kostar pengar men med det stora intresset som finns i princip i hela världen känns investeringarna rätt. Den stora fördel EasyFill har är att våra produkter är patenterade och att vi därför kan hålla en bra marginal på allt vi säljer.

 

Vår satsning i USA är ytterst spännande och den första 40 fots container med hyllor har i mitten på Augusti anlänt till EasyFills Amerikas lager i Fort Worth Texas, Marco Company tillverkar nu alla ståldelar utifrån ritningar och tekniska specifikationer från vår utvecklingsavdelning i Sverige. Intresset från de stora butikskedjorna i USA är väldigt stort. På EasyFills hemsida finns ett flertal små videofilmer där Craig Nickell VD i Marco Company presenterar våra produkter, observera att han för varje produkt poängterar att EasyFills produkter är ”Game changer” och med det menar han att marknaden kommer att förändras totalt med EasyFills produkter. Jag har under sommaren haft förmånen att under en vecka haft Craig Nickell och hans fru Mary på besök och Craigs förtjusning över att få lansera EasyFill på USA marknaden är mycket stor.

 

Under första halvåret är bolagets försäljning relativt liten och vi har åter ett halvår med förlust vilket sliter, det skall observeras att 80% av bolagets förlust är i Tyskland där vi satsar hårt för att nå framgång.

 

Vi förhandlar just nu med en av de stora spelarna på butiksmarknaden på ett samarbetsavtal, bolaget i fråga har verksamhet i stora delar av världen och som en kuriosa kan nämnas att man gör ca 100st kundbesök dagligen. Företaget har egna fabriker och kommer att tillverka alla ståldelar i egen regi och sedan sälja i sitt eget namn, dock kommer alla plastprodukter köpas från EasyFill. Avtalet är ännu inte signat men flera möten har hållits och båda parter har målet att få detta avtal hamn så snart som möjligt.

 

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

 

Denna rapport är inte granskad av företagets revisor

Nästa rapportdatum: 2016-11-30 Q3

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander James Gray Jens Nisu
CEO CFO Marketing Director
+46 70 59 444 69 +46 70 660 54 94 +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se james.gray@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

 

Klicka på ikonen nedan för RR & BR

PDF-icon

 

2016-08-19

Marknadsinformation augusti 2016.

Nedan följer en sammanställning av det nuläge som Bolaget befinner sig i, i början av augusti 2016.

 

Under senvåren och sommaren har verksamheten i EasyFill varit fortsatt hög och detta har resulterat i ett flertal framsteg på marknaden. Genom detta PM vill Bolaget sammanfatta rådande nuläge.

 

EasyFill America:
Container med diverse hyllor och andra delar har anlänt till Texas. Flertalet diskussioner om tester pågår och tillverkning av ståldelar till ramarna har påbörjats. Under senare delen av Q3 förväntas de första installationerna göras. Utställning av EasyFills produkter hos Walmart i juli har ännu av naturliga skäl inte givit några ordrar men bara att få visa upp samtliga Bolagets produkter på plats i Bentonville är ett stort steg och intresset från Walmart är väldigt positivt. EasyFill America svarar just nu på en del frågor som Walmart ställt. Viktigt att veta är att Walmart inte är den enda potentiella kund som förnärvarande bearbetas i USA och omkringliggande länder. Marknaden som EasyFill America jobbar på är ca 700 miljoner människor.

 

EasyFill GmbH:

Det tyska bolaget har flera spännande pågående projekt. Bland annat tre projekt med RotoShelf i grunda kylrum installerade i tankställen från olika bensinstationskedjor. Samtidigt fortsätter besök hos individuella handlare för att skapa efterfrågan från marknaden och under sommaren har flera installationer gjorts.

 

Sydafrika:
Installationer av RotoShelf fortgår löpande och ytterligare en 40-fots container med hyllor skickas i mitten av augusti. Produktion av ramar utförs lokalt. Även flertalet andra butikskedjor och bensinstationer har uttryck intresse för RotoShelf och SwingOut i olika applikationer.

 

Kyldisktillverkare:
Bolaget har tecknat samarbetsavtal med tre kyldisktillverkare med verksamhet i Europa och en första order har mottagits. Ordern är en provbeställning som delvis ska utvärderas internt, men också ute på marknaden.  Ordervärdet är lågt, men ordern är strategiskt viktig då det visar på marknadens intresse och bekräftar att Bolagets affärsmodell fungerar. Samtliga av dessa tre tillverkare har för avsikt att visa upp EasyFills produkter i sina respektive montrar på branschmässan EuroShop i Düssedorf 5-9 mars 2017.

 

Kylskåpstillverkare:
Bolagets befintliga partners fortsätter att placera ut kylskåp på marknaden. Den senaste dryckesjätten att beställa kylskåp med RotoShelf är en av världens största tillverkare av energidrycker. En första order på omkring 300 kylskåp med sju hyllor i varje kommer att levereras troligen i slutet av september. Ordervärde för EasyFill ca 400.000 sek.

 

Butikskedjor:
I samtliga länder där EasyFill med samarbetspartners är verksamma pågår fortlöpande bearbetning av butikskedjor och individuella handlare.

 

Carrefour Belgium:
I början av augusti genomfördes ett heldagsmöte med butiksbesök i området kring Köln i Tyskland. Carrefour Frankrike har gett Carrefour Belgien uppdraget att utvärdera EasyFills produkter och planeringen pågår.

 

VD kommentar

Som framgår av ovanstående är det en hel del affärer på gång i EasyFill och framtiden känns ljus, förväntningarna på bolaget är stort både från bolagetsledning och aktieägare och nya samarbetspartners och kunder tillkommer fortlöpande.

 

För mer information kontakta:

 

Håkan Sjölander                                Jens Nisu
CEO                                                     Marketing Director
+46 70 59 444 69                                +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se             jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

2016-07-07

EasyFill senarelägger listbyte till Nasdaq First North

Ledningen i EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga bytet av handelsplats för Bolagets aktier från Aktietorget till Nasdaq First North till efter sommaren 2016.

 

Då Bolaget befinner sig i en fas av kraftig tillväxt som fordrat stort personligt engagemang i flertalet världsdelar samtidigt, vilket medfört omfattande resande, har ledningen tvingats att nedprioritera det formella arbetet som krävs i samband med ett listbyte.

 

Detta har medfört att ledningen för Bolaget beslutat att, i stället för i slutet av juni, som det tidigare var planerat, genomföra listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North efter sommarsemestrarna.

 

Exakt datum för listbyte kommer att meddelas via pressmeddelande vid ett senare tillfälle.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu James Gray
CEO Marketing Director CFO
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill

EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

 

Denna information är sådan information som EasyFill AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 13.30 CET.

2016-07-01

Registreringen av EasyFill America LLC är nu klar.

Utan tvekan är detta en dag som går till historien i EasyFill AB (publ)

Kopia av registrering av EasyFill USA

 

Certificate of Formation EasyFill America LLC_Sida_1_Bild_0001

Certificate of Formation EasyFill America LLC_Sida_2_Bild_0001

Certificate of Formation EasyFill America LLC_Sida_3_Bild_0001

Certificate of Formation EasyFill America LLC_Sida_4_Bild_0001

 

 

VD Kommentar

Stolt och lycklig

 

Sollentuna 1 juli 2016

 

För mer information kontakta:

 

Håkan Sjölander                                        James Gray
CEO                                                             CFO
+46 70 59 444 69                                        +46 70 660 59 94
hakan.sjolander@easyfill.se                     james.gray@easyfill.se

 

www.easyfill.se

 

 

2016-06-29

Lansering av ny hemsida.

Idag lanserar Bolaget sin uppdaterade hemsida. www.easyfill.se

 

Som tidigare meddelats har bolaget under en tid arbetat med en ny hemsida. Idag onsdag den 29 juni publiceras den officiellt.

 

Kommentar från marknadschefen:

En ny hemsida är ingen liten sak. Vi har internt diskuterat allt från målgrupper, utseende, innehåll och graden av teknisk information och landat i denna design.

 

Målsättningen har varit att på ett informativt sätt presentera bolagets produkter överskådligt och tydligt och att inte gå allt för djupt i tekniska beskrivningar och detaljer.

 

Arbetet med att fylla på ytterligare material och putsa på detaljer fortsätter.

 

Hemsidan lanseras initialt på Engelska och Tyska för att därefter översättas även till Svenska, Franska, och Spanska.

 

Sollentuna 29 juni 2016

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                        Jens Nisu
CEO                                                             Marketing Director
+46 70 59 444 69                                        +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

 

Kort om EasyFill

EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

2016-06-28

EasyFill AB genomför optionsinlösen och konvertering.

Styrelsen i EasyFill AB beslöt vid styrelsemöte 2016-06-28 att emittera B aktier och omvandla A aktier till B enligt följande:

 

 1. Till John Andersen emittera 1 000 000 B aktier för en lösenkurs om 2,98 SEK per aktie för en kontant nyemission av 2 980 000 SEK i samband med lösen av 1 000 000 teckningsoptioner utgivna 2011.
 2. Styrelsen beslöt bevilja John Andersens skriftliga begäran om att enligt Bolagsordningens §4 få omvandla 103 185 A aktier till aktier av serie B.
 3. Investa Företagskapital AB, Claudia Rask och Richard Bagge har skriftligen begärt att få konvertera sina konvertibla lån från 2011 om 1 140 111 SEK, 953 514 SEK respektive 423 515 SEK, sammanlagt 2 517 140 SEK, till B aktier för en konverteringskurs om 2,89 SEK per aktie i enlighet med konvertibelvillkoren. Styrelsen beslöt emittera 394 502, 329 935 och 146 544 B aktier till respektive part enligt ovan för en nyemission av 2 517 140 SEK. Bolagets konvertibla lån är i och med detta slutamorterat.
 4. Aktiekapitalet ökar med 187 098,10 SEK till 5 540 929,70 SEK.

 

Nytt antal aktier i bolaget:

 

2 003 335 aktier serie A med 10 röster vardera

 

53 405 962 aktier serie B med 1 röst vardera

 

Nytt totalt antal aktier: 55 409 297

 

Inga teckningsoptioner och/eller konvertibler finns därmed kvar. Rapportering av förändrat innehav för insynspersoner kommer att ske när omgående när aktierna finns tillgängliga på respektives aktiedepå.

 

Bräcke 28 juni 2016

 

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                        Jens Nisu
CEO                                                             Marketing Director
+46 70 59 444 69                                        +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

2016-06-08

Information om utställning på FMI i Chicago samt Information Walmart.

Som meddelats tidigare kommer EasyFill att tillsammans med Marco Companys dotterbolag Remis America ställa ut på FMI Show i Chicago.

 

Eftersom det är sommar och semestertider finns möjlighet att någon intresserad aktieägare eller någon som vill bli aktieägare i EasyFill är i Chicago eller dess närhet eller någon intresserad som vill göra en semestertripp till Chicago och besöka FMI Show. Av den anledningen har företagsledningen i EasyFill beslutat att pressmeddela datum och monternummer.

 

FMI Show: 20-23 juni.

www.fmiconnect.net

Monternummer: 426

Utställare i utställarkatalog: Remis America

 

I montern kommer följande patenterade produkter ställas ut:

ColdFront 2500 (2,5 meter): Vår nya revolutionerande lösning för kylda produkter i butik med två stycken patenterade SwingOut installerade. ColdFront kommer att innehålla mejeriprodukter av allehanda sorter.

 

RotoShelf 1250: Installerad i en multideck kyl från Arneg. Kylen kommer innehålla mejerivaror av allehanda sorter.

 

SwingOut Ambient, två stycken 1250 mm. På hyllorna kommer vi visa torra varor av allehanda sorter.

 

RotoShelf 900 installerad i en läskedryckskyl Super 800 från Frigoglass.

 

Samtliga produkter kommer att bestyckas med flyttbara avdelare, rullbanor o.s.v.

 

Walmart

Walmart har meddelat att samtliga produkter som visas på FMI Show i Chicago direkt efter mässan skall skickas till deras huvudkontor i Bentonville för utvärdering samt anpassning till deras butikstandard.

 

Fakta om Walmart

Wal-Mart Stores, Inc. (vardagligt endast Walmart), är en amerikansk global detaljhandelskedja som anses vara världens största i sin bransch med en omsättning på över $485 miljarder och har 2,2 miljoner anställda fördelat på över 11 000 butiker i 27 länder i världen.

 

Företaget är den största privata arbetsgivaren i USA, Kanada och Mexiko. Dess marknadsandel inom detaljhandelsbranschen i USA är 8,9 procent. Wal-Marts omsättning är större än bruttonationalprodukten för många länder, men denna jämförelse är kontroversiell eftersom nationalekonomer inte uppfattar omsättning och BNP som jämförbara storheter.

 

Kommentar från EasyFills CEO Håkan Sjölander

Att få ställa ut med EasyFill America på FMI Show i Chicago med hela vårt produktsortiment är en otrolig start på vår USA satsning. Att Walmart meddelat att samtliga produkter skall till deras huvudkontor i Bentonville är en fantastisk möjlighet men det är viktigt att poängtera att det är ett jätteföretag vi talar om och allt sker inte över en natt. Som en liten kuriosa kan namnas att det i Bentonville bor 16 000 personer och att det på Walmart,s huvudkontor jobbar 11 000 personer.

I montern kommer jag tillsammans med Jens Nisu och Oliver Eischeid jobba för vår del, Marco Company kommer att massor av personal på plats som vi kommer samtidigt som vi informerar kunder från hela världen att utbilda Marcos försäljare till att bli världens bästa försäljare av EasyFill produkter.

 

Bräcke  8 juni 2016

 

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                        Jens Nisu
CEO                                                             Marketing Director
+46 70 59 444 69                                        +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

2016-06-07

Information från årsstämma gällande 2015.

Årsstämma genomfördes i EasyFill AB 2015-06-02 i företagets lokaler i Sollentuna.

 

EasyFill AB (publ) genomförde årsstämma gällande 2015 torsdagen den 2 juni 2016. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var god, ca 45 stycken aktieägare en klar förbättring från föregående år och man konstaterade att lokalen i Sollentuna med dylik ökning inte kommer att räcka till i framtiden.

 

Följande fastställdes:

 • Anders Liden öppnade stämman
 • Richard Bagge valdes till ordförande för stämman
 • Richard Bagge valdes som protokollförare
 • Andrej Kledzik och Björn Rodeholt valdes till justerare
 • Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad
 • Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen och tillstyrkt resultat- och balansräkning och förvaltningsberättelsen, fastställdes densamma.
 • Dispositioner beträffande bolagets resultat beslöts enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
 • Efter att revisorn tillstyrkt erhöll styrelsen och VD ansvarsfrihet.
 • Arvoden styrelse och revisorer
  • Anställda i bolaget = inget arvode utgår
  • Ordinarie ledamot = ett basbelopp
  • Styrelseordförande = ett och ett halvt basbelopp
  • Revisor ersätts på godkänd löpande räkning
 • Omval av Styrelsen 2016 fram till nästa Årsstämma
  • Richard Bagge, ledamot och styrelseordförande
  • Tobias Sjölander, ledamot
  • Urban Sjöberg, ledamot
  • Hans Bergh, ledamot
  • Håkan Sjölander, VD och ledamot
  • Omval av Jens Edlund, revisor, på ett år.

 

Information på Årsstämman

Övrigt: Richard Bagge informerade att de 1 miljon teckningsoptioner som finns i bolaget och som beslutades på årsstämman gällande 2011och med samma antal förlängda på årsstämman gällande 2014 fram till den 30 juni 2016 olyckligtvis blivit angivna som 2,5 miljoner i kallelsen till årsstämman 2014 samt i årsredovisning 2014 och 2015 när de rätteligen på årsstämman 2011 beslutades vara 1 miljon. Således korrigering av ett fel på sidan 4 i årsredovisningen för 2015.

 

Årsstämmans deltagare fick en genomgång/sammanfattning av händelserna som presenterats i PM under året av VD Håkan Sjölander och av bolagets marknadschef Jens Nisu och av bolagets chef i Tyskland Oliver Eischeid.

 

I samtliga beslut var 100% enighet.

 

Styrelsens ordförande sedan 2010 Anders Lidén som valt att avgå avtackades av VD Håkan Sjölander men kommer vara styrelsen behjälplig framöver som adjungerad.

 

Bräcke 7 juni 2016

 

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                        Jens Nisu
CEO                                                             Marketing Director
+46 70 59 444 69                                        +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

2016-05-31

EasyFill ansöker om listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen för EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och därigenom genomföra ett listbyte.

 

Listbytet planeras äga rum i juni 2016 och första dag för handel kommer meddelas efter ett godkännande från Nasdaq First North. (ansökningshandlingar är inlämnade)

 

“Ett listbyte är ett nytt steg i Bolagets utveckling och skälet är hänförlig till våra globala expansionsplaner. När vi etablerar företag och affärer runt om i världen är det en kvalitetsstämpel att vara listad på Nasdaq samtidigt som det är ett första naturligt steg mot Nasdaq Stockholms huvudmarknad”, säger EasyFills VD Håkan Sjölander i en kommentar.

 

Mangold Fondkommission AB har utsetts till rådgivare i samband med listbytet.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu James Gray
CEO Marketing Director CFO
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se james.gray@easyfill.se

 

www.easyfill.se

2016-05-30

Förslag till förlängt teckningsoptionsprogram.

Punkt 13 i Kallelsen den 3 maj 2016 till Årsstämma den 2 juni 2016 i Easyfill AB (publ), 556653-2924 utgår

 

Styrelsen har beslutat att punkt 13 i kallelse till årsstämma avseende förlängning av pågående teckningsoptions program utgår.

 

Bräcke 30 maj 2016

 

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander Jens Nisu
CEO Marketing Director
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

2016-05-27

Information angående anmälan till Årsstämma

Årsstämma hålls torsdagen den 2 juni 2016 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna. Se pressmeddelande om kallelse 2016-05-03 (EasyFills sida på Aktietorget under fliken nyheter)

 

EasyFill AB (publ) 556653-2924 har idag 2016-05-27 släppt rapport för Q1 2016, i och med att rapporten släpptes har jag fått mail från aktieägare som vill anmäla sig trots att anmälningstiden gått ut vilket naturligtvis går bra.

 

På Bolagsstämman kommer vi för första gången offentligt visa vår nya produkt ColdFront, samt delar av vårt övriga sortiment.

 

Vi bjuder på lättare förtäring, produktpresentationer av mig och marknadsdirektör Jens Nisu. Oliver Eischeid vår VD i EasyFill GmbH berättar om framgångarna i Tyskland, jag själv kommer att berätta om vår USA satsning och mycket, mycket mer.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                        Jens Nisu
CEO                                                             Marketing Director
+46 70 59 444 69                                        +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

 

www.easyfill.se

2016-03-07

Bokslutskommuniké 2015.

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 34 619 KSEK (36 096 KSEK) under 2015. En omsättningsminskning med ca 4%, ca 1 500 KSEK

Resultatet efter finansiella poster under perioden blev
– 1 986 KSEK (– 954 KSEK).

 

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

 

Period: Kvartal 1-4 , 2015 (Kvartal 1- 4, 2014) KSEK

Omsättning: 34 619 (36 096)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 403 (-382)
Resultat efter finansiella poster: – 1 986 (-954)
Rörelsemarginal %: – 4,05 (-1,06)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 53 538 316  (48 609 379)
Resultat per aktie, kr: -0,037 (-0,020)
Soliditet %: 50,40 (45,89)

 

Kommentarer

 

Omsättningen i koncernen minskade från 36 096 KSEK till 34 619 KSEK, en omsättningsminskning på ca 1500 KSEK (4% %). Förlusten efter finansiella poster ökade med 1 000 KSEK jämfört med föregående period. Av förlusten kan ca 1 000 KSEK härledas till etableringen i Tyskland.

Anledningen till förlusten är den fortsatt långa införsäljningstiden av EasyFills patenterade produkter. Trots positiva signaler från marknaden där det mesta pekar på att marknaden mognar, har det riktiga genombrottet skett långsammare än ledningen uppskattat. En konservativ bransch och den inbyggda trögheten hos de multinationella kunderna gör försäljningsprocesserna långa men testinstallationer med positivt utfall i bla, England, Tyskland och Sydafrika visar att bolaget är på rätt väg och åt rätt håll. 

Trots ett minusresultat för helåret 2015 ser företagsledningen och styrelsen fram emot ett spännande 2016 där de första, förhållandevis stora ordrarna redan inkommit. En kraftig utväxling på de tester som genomförts är också att vänta.

 

Väsentliga händelser 2015

Patent
Under 2015 beviljades bolaget ytterligare patent. Bland annat för RotoShelf Mono i USA.

 

Företrädesemission jan 2015
Under hösten 2014 konstaterade styrelsen för EasyFill att bolagets likviditet var ansträngd och därför beslutades att EasyFill skulle genomföra en företrädesemission. Teckningsperioden var 26/1 – 6/2 2015 och emissionen övertecknades vilket gav ett kapitaltillskott före emissionskostnader om 9,7 MSEK.

 

Uppstart av EasyFill GmbH i Tyskland
I slutet av maj 2015 grundades EasyFill GmbH med kontor i Köln, Tyskland. Bolaget blev operativt den 1/8. Då den tyska marknaden är ca tio gånger så stor som den svenska och VD för det tyska bolaget har omfattande kontaktnät med kyltillverkare och butikskedjor beslutades att satsa på en etablering på den tyska marknaden. Under hösten 2015 har EasyFill GmbH genomfört flertalet viktiga möten med beslutsfattare för de centrala butikskedjorna och kyltillverkarna samt knutit kontakter med eventuella partners för distribution och montering.

 

Kunder och prospekt
Nedan följer en kort genomgång av en del av de projekt som initierats och genomförts under 2015.

 

EasyFill GmbH – Tyskland
I skrivande stund har endast en installation skett i Tyskland sedan starten av dotterbolaget i Tyskland men ett flertal beställningar finns från flera olika stora butikskedjor och leverans kommer att ske första halvåret 2016. Beställningar finns på:

 •  SwingOut Ambient, testleverans kommer att ske under mars 2016 till två stycken butiker ingående i en stor butikskedja. Båda dessa butiker skall total byggas om hösten 2016 och om testet faller väl ut kommer SwingOut bli standard i butikerna. Butikskedjan med ca 4000 butiker är även engagerade från centralt håll och bevakar utfallet från testerna noga.
 • RotoShelf i kyldiskar kommer att levereras på test till ca 10 butiker under våren 2016.

 EasyFill GmbH har sedan starten undersökt möjligheterna med en nationell återförsäljare för att snabbare få större spridning och en potentiell partner har hittats och skall utvärderas under det kommande året.

Tillverkare

 • Europa – Bolaget samarbetar med flertalet kylskåps- och kyldisktillverkare i Europa.
  • EasyFill har under 2015 anpassat RotoShelf till två kylskåp i en helt ny serie till en av världens största tillverkare av kommersiella kylskåp.
   • En av dessa kylskåp visades upp vid mässan Brau Beviale i Nürnberg i november och fick ett mycket gott mottagande och EasyFill har därefter fått initiala order på RotoShelf från tillverkaren.
  • Till bolagets mångåriga samarbetspartner i Turkiet har det under 2015 både levererats plasthyllor samt tagits emot kommission för den äldre RotoShelf- varianten som tillverkaren producerar i egen regi.
  • Till den svenska marknaden levererades kontinuerligt RotoShelf avsedd för kyldiskar genom den största aktören på marknaden. Från små antal ökade orderingången mot slutet av året.

 

 • USA
  • Under våren 2015 levererade bolaget ett antal RotoShelf enheter till en av de större tillverkarna av kyldiskar, primärt för interna tester och utvärdering. De egentliga testerna påbörjades av olika anledningar först under hösten. Samtidigt som dessa tester genomfördes påbörjades diskussioner om utformningen av ett avtal.

 

 • Australien/Nya Zeeland
  • Till en av de ledande tillverkarna av kommersiella kylskåp i denna region skickades under våren ett antal hyllor för genomförande av marknadstest med en större kund. Testet initierades under höst/vintern 2015. Preliminär första feedback talar om en nöjd kund.

 

 • Övriga
  • Till en kylskåpstillverkare i mellanöstern levererade EasyFill ritningar och hyllor för ett mindre marknadstest tillsammans med en, i området, betydande tillverkare. Trots framgångsrikt test, med positiv feedback från kunden har tillverkaren ännu inte fått några ordrar på kylskåp utrustande med RotoShelf.

 

Återförsäljare

Bolaget har under 2015 arbetat intensivt med befintliga återförsäljare med målet att få dem att komma igång ordentligt.

 • Sydafrika
  • Bolagets återförsäljare i Sydafrika har under stora delar av 2015 genomfört tester av RotoShelf för kyldiskar för olika typer av mejerivaror tillsammans med en av de mest betydande livsmedelsbutikskedjorna. Resultaten som visas upp är häpnandeväckande. Ett halvårslångt test har visat en drygt 40 procentig minskning av svinnet på produkterna på RotoShelf-hyllorna samtidigt som påfyllningstiden minskat med drygt hälften samtidigt som försäljningen ökat med runt 10%. Detta i jämförelse med kedjans andra butiker i området som ökat i svinn och tappat försäljning. Butikskedjan tittar på en bred utrullning av RotoShelf och beslut på omfattning väntas fattas under första halvan av 2016.

 

 • Norge
  • I Norge har bolagets samarbetspartner M&F-Systemer tagit stora steg under 2015 och där pågår centrala förhandlingar med i stort sätt alla de stora livsmedelsbutikskedjorna

 

 • Nya återförsäljare har inte aktivt eftersökts under 2015 då bolagets ledning ansett att en hög servicegrad till de befintliga har varit prioriterat.

 

Butikskedjor

 • Bolagets ledning tog under 2015 ett strategiskt beslut att fokusera på och prioritera butiksledet.
 • Flertalet möten med både internationella och nationella butikskedjor har genomförts och konklusionen är att det strategiska beslutet var rätt – butikskedjorna är nyckeln till framgång och stort genombrott.
 •  Specifikt projekt:
  • Under början av 2015 meddelade bolaget via PM att en av världens största butikskedjor med huvudkontor i Frankrike var intresserade av att genomföra ett pilotprojekt med SwingOut Ambient (EasyFills unika lösning för Först in – Först ut för torra, ej kylda, varor). Trots flertalet möten har den planerade installationen inte genomförts under 2015. Anledningen är inte ointresse utan omorganisationer och intern kommunikation hos den mycket stora aktören. När de bedömer att de är redo står EasyFill rustade att genomföra testet med kort varsel.

 

Framåt
Den grund som lagts under 2015 i form av utvecklingsarbete, marknads- och kundbearbetning har inneburit att bolaget har en mycket stark framtidstro.

Inkomna ordrar på flertalet av bolagets produkter via EasyFill GmbH, där kunderna är några av de största tyska livsmedelsbutikskedjorna ger en framåtanda och ett momentum att satsa ännu hårdare.

Detta i samband med ett antal bekräftade ordrar på RotoShelf för läskedryckskylskåp med leverans under våren 2016 och indikationer på att det bara är toppen på ett isberg samt ett återförsäljarnätverk som gjort kraftiga marknadsbearbetningar som nu börjar bära frukt, gör att bolaget aldrig tidigare haft en så välfylld orderbok som nu.  För att inget missförstånd skall uppstå skall det dock påpekas att de ordrar bolaget har erhållit ännu är relativt små och på intet sätt i närheten av de mål bolaget har.

Bolaget har för avsikt att öka försäljningen betydligt under kommande år och detta ska genomföras via nya och befintliga samarbeten med OEM tillverkare, återförsäljare och butikskedjor och på, i princip, samtliga kontinenter.

 

Ny egen produkt på marknaden

EasyFills produkter för kylenheter har fram tills nu utvecklats för att monteras in i andra leverantörers produkter där kompromisser får ske för att bolagets roterande hyllor skall passa. EasyFills målsättning har varit och är att våra och leverantörernas produkter skall skräddarsys för varandra, något som är svårt och tar lång tid.

På bolagets hemsida kommer, inom kort, mer information om produkten ColdFront att visas upp. Huvudkomponenten i ColdFront, som i sin helhet tillverkas hos underleverantörer, är EasyFills patenterade SwingOut. Produkten har visats som koncept för marknaden och intresset är stort från, framförallt, våra samarbetspartners i Norge, eventuell bolagspartner i USA samt den Tyska marknaden.

 

Ny potentiell partner på den amerikanska marknaden

En ny intressent med brett kontaktnät mot livsmedels- och servicehandelsbutiker över hela USA och verksamhet i samtliga segment där EasyFills produkter passar har begärt möte och vill diskutera vägar till ett samarbete. Bolaget är ytterst framgångsrika på butikskonceptmarknaden och har idag samarbetsavtal med samtliga av de 25 största butikskedjorna i USA. Bolagets affärsidé är att finna produkter som man kan tillverka och lansera i USA under eget namn eller i Joint Venture bolag, något man varit och är ytterst lyckosamma med. För EasyFill är dylikt samarbete mycket intressant eftersom bolaget på det sättet får total tillgång till hela den amerikanska marknaden med samtliga av bolagets patenterade produkter. Möten har hållits i Europa under februari och i början av mars kommer bolagets VD Håkan Sjölander samt Hans Bergh från bolagets styrelse att på plats träffa företagsledningen i Texas där målsättningen från båda parter är att lägga grunden för samarbetsavtalet. Texasbolagets VD har deklarerat att man så snabbt som möjligt vill skriva avtal eftersom EasyFills produkter passar dem och USA marknaden ytterst väl.

Organisationen i Sverige tar en mer supporterande roll för EasyFill GmbH och återförsäljare och kommer att stötta med tid och resurser för att bygga ett brett, fungerande återförsäljarnät runt om i världen med hög servicenivå. För att klara detta kan organisationen komma att behöva förstärkas, främst på produkt-logistik- och inköpssidan.

Insynspersoners innehav 2015-12-31
        A          B       Summa
Håkan och Tobias Sjölander via Inesco Holding AB 245 017 2 240 556 2 485 573
Urban Sjöberg via Jour Invest AB 400 280 323 529 723 809
John Andersen 103 185 928 665 1 031 850
Håkan och Tobias Sjölander via Loxysoft Holding AB 1 420 594 12 969 525 14 390 119
Jens Nisu 14 204 23 385 37 589
Richard Bagge 1 237 000 1 237 000
Anders Lidén via Lidén i Loo AB 118 934 118 934
*John Andersen har enligt beslut på bolagsstämman för 2010,

2 500 000 teckningsoptioner

i bolagets aktie B med lösendatum 30 juni 2016 till en lösenkurs av 3,0 SEK
** Richard Bagge har konvertibellån på 423 515 SEK med lösendatum 30 juni 2016
till en lösenkurs av 3,0 SEK per B aktie

 

Årsredovisning tillgänglig

 

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2015 kommer att publiceras på bolagets (www.easyfill.se) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Datum för publicering av årsredovisningen är ännu ej fastställt.

Bolagsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas på bolagets kontor Sollentunavägen 135 i Stockholm/Sollentuna i maj 2016. Exakt tid och datum kommer att informeras om via ett pressmeddelande.

Årsredovisning kommer att redovisas senast i samband med att kallelse till bolagsstämma skickas ut.

 

 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

 

VD Kommentar

”EasyFill visar alltså återigen ett negativt resultat. Det kan tyckas märkligt att vi inte kommit längre på den tid som vi hållit på men produktutveckling, innovation och att förändra världen följer inte alltid en rak väg. Det finns hinder på vägen, återvändsgränder och murar som man ska ta sig över. Trots att vi återigen missar vårt uppsatta mål är jag stärkt i min övertygelse att EasyFill kommer att lyckas och finnas med bolagets produkter i stora delar av världen på sikt.

Med vår etablering i Tyskland och det intresse som redan väcks där tillsammans med de resultat som vår samarbetspartner i Sydafrika, visar upp, är det bara upp till oss att knyta näven, kavla upp ärmarna och kämpa vidare. Det riktiga genombrottet väntar runt hörnet, det är jag övertygad om.

Plötsligt har vi två företag i USA som båda vill samarbeta med oss vilket är angenämt. Dels är det en av världens absolut största tillverkare av kylmöbler dels är det företaget som nämns ovan som jobbar med kyldiskar, kylrum, dörrar för kylrum och butiksinredning och finns representerade i hela USA. Bolaget har omfattande affärer med världens största matvarukedja dit man dels säljer produkter samt specialanpassar deras butiker runt om i USA.

EasyFill har många olika saker på gång; nya kunder, insatser på nya marknader, nya versioner av våra produkter och uppdateringar/förbättringar som kommer att hjälpa oss än mer.

Med lojal och hårt arbetande personal som drar tåget framåt kommer vi att nå målet till slut. När jag nu sitter och skriver VD-orden i bokslutskommunikén kan jag konstatera att bolaget redan nu har ordrar inne på leveranser i flera länder runt om i världen, ordrar som är långt större än vi någonsin haft.

 

Aktien
Under 2015 handlades EasyFill AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 2,00 kronor per aktie (24/2) och högst 4,94 kronor per aktie (25/6).

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

 

Styrelsen

Bräcke
2016-02-26

 

Rapportdatum 2016/2017

26/2 Bokslutskommuniké 2015

18/5 Q1 2016

Maj 2016 Bolagsstämma i Sollentuna

31/8 Q2 2016

30/11 Q3 2016

24/2 2016 Bokslutskommuniké 2016

 


För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@easyfill.se
För mer info besök gärna:
www.easyfill.se

 

RR/BR
PDFIcon

2016-03-07

Första leveransen och installationen av RotoShelf i Tyskland.

EasyFill GmbH har nyligen genomfört den första installationen av RotoShelf för kyldiskar i en Tysk butik. Butiken i Hamburg tillhör butikskedjan EDEKA som bara i området runt Hamburg har ca 700 butiker. Totalt har EDEKA ca 5000 butiker runt om i Tyskland.

För EasyFill är ordern strategiskt viktig av flera skäl

 • Det är den första installationen av RotoShelf i Tyskland i en helt nyrenoverad butik som kommer att användas som referensbutik inom Edeka kedjan i Hamburg där kedjan även har sitt huvudkontor.
 • Butiksägaren där installationen skedde äger tolv butiker i och runt Hamburg och har gott renommé i kedjan och det han gör uppmärksammas i hela Edeka gruppen.
 • Ägaren beställde direkt efter installationen var klar RotoShelf för fem ytterligare butiker för inmontering under våren 2016.

VD-kommentar

EasyFill GmbH kommer under våren 2016 installera RotoShelf och SwingOut Ambient i flera butiker runt om i Tyskland. Installationerna kommer ske både i Rewe- och Edeka butiker, två av de ledande butikskedjorna i Tyskland

För EasyFill är denna första order strategiskt viktig eftersom satsningen i Tyskland nu bär frukt och vi får en viktig referensbutik.

Vi har nu ett etablerat företag i Tyskland och vi har ett flertal installationer på gång. Vi har anställt ytterligare en säljare i Tyskland som börjar den 1 april vilket ökar våra möjligheter ytterligare säger Oliver Eischeid VD i EasyFill GMbH

Bräcke 2016-02-25

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se  

Sälj och marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

2016-03-07

EasyFill AB (publ) erhåller strategisk order på RotoShelf.

EasyFill AB (publ) har erhållit en strategisk order på RotoShelf för läskedryckskylskåp till ett värde på ca 300 000 Euro. Inmontering i kylskåpen kommer att ske på en av kylskåptillverkarens fabriker i Europa varefter de skall utplaceras runt om i England hos kunder till världens näst största tillverkare av läskedryck.
Leverans ska ske under mars och april 2016

För EasyFill är ordern strategiskt viktig av flera skäl

 • Första beställning av RotoShelf till England.
 • Slutkunden har mer än 40 000 butiker i världen (världens största snabbmatskedja) och i varje butik har man minst ett kylskåp för läsk.
 • Första beställningen i större antal till den stora kylskåpstillverkaren för en nyutvecklad kylskåpsserie där RotoShelf varit en del i utvecklingsprocessen.
 • Första beställningen av RotoShelf i större antal till den stora läskedrycksproducenten.
 • Kravet från slutkunden var att alla kylskåp man beställde för utplacering i snabbmatskedjans butiker skulle ha RotoShelf som standard.

VD-kommentar

För EasyFill är denna order strategiskt viktig och av det skälet lämnar vi ett pressmeddelande om den även om pressmeddelande känns kryptisk eftersom inga företagsnamn får förekomma.

Bräcke 2016-02-17

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se  

Sälj och marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Close